Norvegese-Spagnolo traduzione di nåde

La Traduzione della parola nåde da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

nåde in spagnolo

nåde
allmennsostantivo misericordia [f], clemencia [f]
Sinonimi per nåde
Termini derivati da nåde
Anagrammi di nåde
Parole simili

 
 

Wiki
Flere betydninger: Nåde, roman av Linn Ullmann Nåde som kristen teologisk betegnelse betyr Guds tilgivende kjærlighet [1]. Forståelsen av ordet nåde slik det brukes i Bibelen har sin bakgrunn i det orientalske eneveldige kongestyret. At en konge viste nåde betydde alltid at han personlig grep inn i en persons liv og direkte ga ham noe direkte eller tilgav ham all skyld.

Altri esempi
1.Dersom statsminister Kåre Willoch kommer til at han må gi efter for det krav som nå fremmes fra selv framstående Høyrehold, om å gi sin utenriksminister avskjed" i nåde", vil han måtte føle det også som et nederlag for en utenrikspolitikk som statsministeren selv har vært med og formet ut.
2.I denne søde juletid Bør man sig ret fornøie Og bruge al sin kunst og flid Guds nåde at ophøie".
3.Konstantin I, av Guds nåde tsar og enehersker over hele Russland".
4.Nanawatai !" betyr nåde.
5.Av nåde, svarer Carlos Santana og Dylan smiler.
6.Da turen kom til meg, tryglet jeg om nåde, men ingen ville høre, sa den afrikanske ungdommen som fortalte at han tross de høye bølgekastene klarte å svømme i retning av det han trodde var kysten.
7.Det blir ingen nåde for dem som skaper problemer, sa partiog regjeringssjef Wojciech Jaruzelski ihelgen.
8.Hans nåde landsdommeren har gitt beskjed om at han ikke lenger ønsker politibeskyttelse.
9.I tillegg har vi tilbudt filmen om" Europas lengste hundeløp" som heller ikke fant nåde for NRK.
10.Nåde deg hvis du lager riper i den fine valmuen ! sier syvåringen Dan.
11.Alle kirkesamfunn og alle kirkeledere vil bli avhengige av statens nåde dersom dommen over Moon blir stående.
12.Arbeiderne lever i noen grad på arbeidsgivernes nåde.
13.At innstillingen fra Arbeiderpartiets utvalg for utdanningspolitikk" Utdanning for framtida" ikke finner nåde hos stortingsrepresentant Tore Austad, er ikke egnet til å overraske.
14.Barna er dermed fullstendig henvist til foreldrenes nåde.
15.Bente Gjærum har for noen tid siden spurt om jeg synes det er spesielt kvinnevennlig å gjøre gifte kvinner avhengig av mannens nåde hvis hun ønsker å ta utdannelse.
16.DITLEF MONSTAD er av Kirke og undervisningsdepartementet meddelt avskjed i nåde fra embedet som sogneprest i Vår Frelsers menighet i Haugesund og prost i Karmsund prosti ved nådd aldersgrense.
17.Da ba borgerne om nåde og de rakte ham en velkomstskål i et keiserlig beger.
18.Da iveren efter" Det store spranget" la seg i begynnelsen av 1960årene, ble Djengis Khan tatt til nåde igjen.
19.Da kastes vi for Guds nåde alle...
20.De fire annendivisjonsspillerne som har funnet nåde hos sjefen er de to Larvikjentene Rita Myhre og Siri Eftedal.
21.De gamle" gullfisker" fra slutten av 1930årene har forlengst passert aldersgrensen for daglig rutetrafikk, og de gjenværende eksemplarer av vogntypen går på" nåde" fra NSBs side.
22.De ser ikke at Jesu nærvær i sin kirke er et tydeligere tegn på hans nåde enn en engel som taler fra himmelen.
23.Den 1. desember 1949 ble SmithKielland utnevnt til kammerherre og hoffmarskalk hos H.M. kong Haakon, for så i 1955 å bli utnevnt til hoffsjef - en stilling han innehadde til 1966, da han ble innvilget avskjed i nåde.
24.Denne gestus fra president Mubaraks side ble betraktet som et ledd i en forsonings og normaliseringsprosess innen egyptisk politikk, hvor tidligere motstandere er tatt til nåde og har fått gjeninntre i det gode selskap.
25.Der dikterhøvdingene Ibsen og Bjørnson synes å stå på kne, for å be om nåde for seg selv og for omgivelsene.
26.Det er i like høy grad Bruno Canino - en pianist og akkompagnatør av Guds nåde !
27.Det kan virke nytteløst, slik utenriksminister Stray har opplevet det, gang på gang ut fra rent humanitære beveggrunner å be om nåde for ekteparet Sakharov uten å få noen respons.
28.Det særegne ved kristendommen er kirkens lære om Guds uendelige nåde og barmhjertighet ved at han sendte sin sønn, unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, til vår jord for å frelse menneskene fra rettferdig straff fordi de hadde syndet og vært ulydige mot Skaperen.
29.Det var først efter at Keynes reiste hjem fra fredskonferansen i Versailles og holdt et drabelig oppgjør med Lloyd George og de andre" hevnerne" i sin berømte bok om fredens økonomiske virkninger, at Keynes ble tatt til nåde av sine gamle venner.
30.Det vil si at Ivan Lendl er tatt til nåde igjen efter suspensjonen han ble ilagt for å ha spilt i SydAfrika.
Le tue ultime ricerche