Norvegese-Spagnolo traduzione di naturhistorie

La Traduzione della parola naturhistorie da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

naturhistorie in spagnolo

naturhistorie
vitenskapsostantivo historie natural [f]
Parole simili

 
 

Wiki
Naturhistorie er en fellesbetgnelse for de fagene som studerer naturen, slik som geologi, botanikk og zoologi. Betegnelsen blir dels brukt for å beskrive interessefeltene til tidligere tiders naturforskere (dvs. før midten av 1800-tallet), men også for å beskrive formålet med de naturhistoriske museene.

Altri esempi
1.En norsk naturhistorie," Hydrologia Norwegia" trykt i 1778.
2.Av den grunn møtes i denne måned eksperter i naturhistorie, sjøfartshistorie og undervannsteknologi i Oslo.
3.Dette sier en mann som har påtatt seg å skildre den vestlige verdens sprog og deres naturhistorie på en måte som skal være begripelig og interessant for menigmann.
Le tue ultime ricerche