Norvegese-Spagnolo traduzione di omgivende

La Traduzione della parola omgivende da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

omgivende in spagnolo

omgivende
kringliggandeaggettivo ambiente, circundante
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det har funnet sted i en omgivende atmosfære der de konkurrerende politiske retninger ikke har hatt gode vilkår å arbeide under.
2.Det indre området skal holdes bilfritt og trafikken til bygningene skal skje fra omgivende gater.
3.Enkelte bedrifter er så dyktige at de oppveier svak konkurranseevne, men det ville være virkelighetsflukt å tro at norske bedrifter som et gjennomsnitt kan slippe forbi de grenser som settes av det omgivende samfunn.
4.Vi kjemper med den omgivende verden om retten til oss selv.
5.Økningen er desto mer skremmende eftersom vi nå vet at årsaksfaktorene til kreft i all hovedsak er å finne i vårt omgivende miljø.
6.De er jo sett fra et fast standpunkt, mens den virkelige opplevelsen skjer under bevegelse i et omgivende rom.
7.Disse bildene er høyst forskjellige for enhver av oss, rett og slett fordi vi er henvist til å betrakte de omgivende forhold ut fra vår egen subjektive ståplass.
8.Kometens gravitasjon er meget svak, og vanndamp, støv og andre bestanddeler løsrives lett og kommer ut i det omgivende verdensrommet.
9.Men det burde være grunn til alvorlig bekymring når man ser hvordan skolen distanseres i forhold til det omgivende samfunn i et stadig raskere tempo.
10.Samtidig som vi ser hvordan det omgivende totalitære samfunn forsøker å forandre ham ved den hvasseste adferdsterapi.
11.Supplerende belysning kan gi spennende lysvirkninger som skaper skygger på omgivende vegger.
Le tue ultime ricerche