Norvegese-Spagnolo traduzione di omkring

La Traduzione della parola omkring da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

omkring in spagnolo

omkring
beregningaltro aproximadamente, poco más o menos
  tidaltro alrededor de, cerca de
  runtomaltro alrededor de, circundante
Sinonimi per omkring
Termini derivati da omkring
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Chemical Venture" befant seg omkring 75 kilometer nordøst for SaudiArabias farvann og på vei til Bahrain i ballast.
2.De har flyttet rundt omkring, barna har byttet skoler og vennekrets.
3.Den antisovjetiske farsen omkring den såkalte Treholtaffæren, som ble iscenesatt av Norges hemmelige organ, ikke uten hjelp av CIA, er en manifestasjon av den norske ledelses deltagelse i den heftige ideologiske krig mot SovjetUnionen.
4.Det skal ikke gå noen omkring i dette huset med følelsen av å være luksusdyr !
5.Det var i den tid jeg gik omkring og sultet i Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater før han har fåt mærker av den...
6.Det vil jo være vanskelig å si til for eksempel politiet og påtalemyndighetene at hele interessesfæren omkring Jahre er tabu.
7.Efter min oppfatning er det ingen grunn til å fokusere interessen omkring dette.
8.Fisken" veier 2530 kilo og er omkring halvannen meter lang.
9.Fjorten lave murstenshus ligger spredt omkring i kupert terreng.
10.Floden er i oss, men havet lukker seg omkring oss.
11.For det tredje er det et spørsmål om å forme beslutningssituasjonen i krise og krig," sier Holst, og gir til beste en del refleksjoner omkring dette som virkelig hadde vært oppsiktsvekkende om ikke noen" hvis, såfremt, ifall" mesterlig var lagt inn som retrettmuligheter.
12.For fredsbevegelsen kunne det være ønskelig med større åpenhet omkring de sovjetiske militære og politiske overlegninger.
13.Grovarbeidet" har ofte bestått i at hun har satt seg grundig inn i forholdene på de stedene vi har bodd rundt omkring i verden.
14.Hyl og jammer hørtes fra sjøen omkring Dyna da Ferieklubben arrangerte årets siste dykkertur.
15.Håpet konsentreres omkring Erling Norvik som ny formann.
16.I de siste år har det vært sterke brytninger i kirke og samfunn omkring Jesu død og betydningen av den.
17.Jeg ville ansett det rimelig at man ikke hadde reist all denne blåst omkring spørsmålet nå, det var vel heller ikke blitt gjort, hvis vi ikke skulle hatt stortingsvalg 8 oktober.
18.Kommentarene har den siste tiden haglet omkring 55årige JeanMarie Le Pen, lederen av det franske høyreekstremistiske parti Nasjonal Front, som etablerte politikere i alle år har forsøkt å tie ihjel, men som i kommunesuppleringsvalg i høst fikk opptil 16,7 prosent av stemmene.
19.Kornrotter" har stjålet omkring 175 000 tonn korn og mel, men for en del av dette kvanta dreier det seg bare om svindel med rasjoneringsmerker.
20.La oss få ro omkring skolehavene nå.
21.Landet her vestenfjeldsk fra Stadt til omkring Bukkenfjorden ligger nu sterkt isoleret fra Landet østenfor Fjeldet.
22.Lederen for et demontrasjonstog fra Youngstorvet til Stortinget fikk i en flere minutter lang sending anledning til å fremstå med sterk kritikk av kommunal og arbeidsminister Arne Rettedal, med oppfordring til alle sosialister om å støtte opp omkring det planlangte demonstrasjonstoget, med angivelse av nøyaktig klokkeslett for når toget skulle starte og med reklame for et møte og en tale lederen selv skulle holde i forbindelse med arrangementet.
23.Men, sa avdelingsdirektøren, (Johs Smit), det som har vært spesielt uheldig iår, er at debatten omkring politibudsjettet har skjedd gjennom pressen.
24.Muldvarpen" bygger i mange detaljer på Le Carres egne opplevelser som britisk efterretningsagent i Tyskland omkring 1960, og på historien med Kim Philby, som nesten ble leder for den britiske efterretningstjeneste i begynnelsen av 1950årene, men som hadde arbeidet for SovjetUnionen helt siden slutten av 1930årene.
25.Norsk moske savnes Det finnes omkring 15 000 troende og praktiserende muslimer i Norge.
26.Når man blir 66, kan man gjøre som man vil", synger Wenche Myhre så det ljomer over en Holmenkollarena som er folke tom bortsett fra et kompani gardister som rydder tribunene for sne med tanke på neste ukes storinnrykk, en tilskuer - med klappstol - og omkring et halvt tusen deltagere.
27.Omkring NRK" heter et vakkert tidsskrift for radio og fjernsyn - utgitt av NRK på blankt og fint papir.
28.Prix Jeunesseuken" åpner idag med" Dannys egg", en australsk fortelling om en liten gutt, Danny som streifer omkring alene og ser på fuglelivet og naturen.
29.Siste kapitel" var titelen på en kortfilm produsert av Fri Mediagruppe - omhandlende en forfatterinnes arbeide med å oppklare omstendighetene omkring et mord begått i Oslo i 1930årene.
30.Slik karakteriserte en av de omkring 200 tilstedeværende seansen som fant sted i Maskinistskolen på Etterstad.
Le tue ultime ricerche