Norvegese-Spagnolo traduzione di oppdatering

La Traduzione della parola oppdatering da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

oppdatering in spagnolo

oppdatering
allmenn? Actualizar
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det store skillet er at mens nynorsk bygger på dialektene, så er riksmålet en oppdatering av det" dannede talesprog" på et visst tidspunkt.
2.Vi regner med å få til at ett eller flere av kontorene kan legge inn sine regionale nyheter, med oppdatering når det måtte ønskes.
3.Al Pacino som dynamisk og nesten parodisk gangster i en blodig oppdatering av den klassiske Howard Hawksfilmen fra 1932.
4.Arbeidet med nye planer og oppdatering av eldre planer går for sakte.
5.Databedriften SysScan har fått sin første ordre på fem millioner kroner på et nytt produkt for automatisk digitalisering og oppdatering av tekniske tegninger og dokumentasjon.
6.De ansatte må, i en ganske annen utstrekning enn hittil, gis anledning til oppdatering, fornyelse og egenutvikling gjennom hele deres yrkeskarriere.
7.Den bygger på et løsbladsystem hvor oppdatering er avhengig av den enkelte.
8.Det er nok slik at en rekke skolebøker kunne trenge sårt til en oppdatering, sier statssekretæren.
9.Det er vel unødvendig å føye til at skjerping og oppdatering av Forsvarets pressekontakter ikke bare må ha fremtidige krisesituasjoner som siktemål.
10.Det føres en kontinuerlig oppdatering av tilvekster, strømninger og retninger.
11.Det positive ved oversikter på database er både at det gir en raskere oppdatering og letter muligheten for å svare på en stilling før det er for sent, sier Kjell Stahl, idet arbeidsmarkedsetaten her i landet er på vei til å få teknisk utstyr i pakt med tiden og de varierende problemer.
12.Det vil gi en bedre service enn vi har kapasitet til å gi idag, blant annet ved en mye hurtigere oppdatering.
13.Det vil sikre senteret en oppdatering og tilførsel av kompetanse og ny teknologi.
14.Disse målingene vil dessuten efterhvert kunne gi data for oppdatering av modellen og justering av støysonene.
15.Ekspedisjonssjef Bernhard Eggesbø i Forsvarsdepartementet sier til Aftenposten at innkjøpet av de syv skrogmonterte sonarene er et ledd i moderniseringsprogrammet for våre fem fregatter og er med i en delvis oppdatering av våre to korvetter.
16.Flere av deltagerne på representantskapsmøtet i FSTL rettet imidlertid kritikk mot forsvarsledelsen for ikke å ha gitt de sivilt ansatte en mulighet for faglig oppdatering i den jobb de allerede har.
17.Francis Ford Coppolas oppdatering av 1950tallets tenåringsdramaer som" Rotløs ungdom" -" The Outsiders" heter den.
18.I den oppdatering av norsk økonomi, nasjonalt og lokalt, som alle forsto betydningen av i 1970årene, har det vært en klar forutsetning fra Høyres side at alle skulle bære byrder og at alle skulle få del i ny fremgang.
19.I praksis betyr planen en oppdatering av skredderfaget, ikke minst med henblikk på moderne hjelpemidler.
20.Løddesøl sier at det er et generelt trekk internasjonalt, at bankene har lavere inntekter av valutahandelen, Marginene er blitt stadig smalere, og for DnCs vedkommende kommer det i tillegg at banken har hatt visse personellmessige problemer og har arbeidet med en teknisk oppdatering av valutaavdelingen.
21.NVE ser liten nytte i videreføring av Samlet plan i form av ytterligere detaljering og videre oppdatering av gruppeinndelingen av vassdragene.
22.Partene prøver å gjøre seg ferdig med flest mulig spørsmål som gjelder den tekniske revisjon og" oppdatering" av avtaleverket før man går inn i megling.
23.Pengene kommer i tillegg til de 220 millioner som allerede er bevilget for å modernisere fregattene, og skal i første rekke brukes på en oppdatering av det 20 år gamle lytte og søkeutstyret fregattene idag har.
24.På den bakgrunn har forsvarsminister Anders C. Sjaastad nå foreslått en bevilgning på 120 millioner kroner til en oppdatering av sonarutstyret på fregattene.
25.På landsiden kan den brukes til ressurskartlegging, i oppdatering av kartverk og statistikk, samt en lang rekke oppgaver i forbindelse med planlegging, arealbruk og økologiske undersøkelser.
26.SysScan eies av Kongsberg Våpenfabrikk og det tyske MesserschmittBölkowBlohm, og det nye systemet har allerede vært i drift hos det tyske selskapet i over ett år for produksjon og oppdatering av all dokumentasjon for det europeiske tornado jetflyet.
27.TekstTVsjefen lover den yngre del av befolkningen en bedre oppdatering av barnesidene efterhvert.
28.Utgiftene til oppdatering og utbygging av abonnentnettet i samme område kommer på ca. 10 millioner kroner.
29.Ved siste oppdatering ble det bestemt at Norge skulle slå følge med EFlandene og innføre de nye støyforskriftene fra 1987, på grunn av at Danmark er medlem av EF og SAS er et interskandinavisk selskap.
30.Videre står det at oppdatering av kunnskap er en investering.
Le tue ultime ricerche