Norvegese-Spagnolo traduzione di oppgi

La Traduzione della parola oppgi da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

oppgi in spagnolo

oppgi
siverbo declarar
Sinonimi per oppgi
Termini derivati da oppgi
Anagrammi di oppgi
Altri esempi
1.Disse eksemplene viser at det er lite som tyder på at Arbeiderpartiet er i ferd med å oppgi sin skatteforhøyelseslinje.
2.Kanhende vil dere kunne berge livet ved å oppgi troen, men om dere så gjør, betyr det at i stedet for å berge livet i egentlig forstand, mister dere det.
3.Bør ikke reiseselskapene spare oss for dette bryet og heller oppgi den virkelige prisen på en pakketur, spør Forbrukerrapporten, som i siste nummer har forelagt dette problemet for Forbrukerombudet.
4.Det er bare å oppgi navn og adresse, eventuelt telefonnummer, så tar vi kontakt, sier prosjektleder for" Et åpnere samfunn", Ivar Korsbakken.
5.Det er lov å brenne hjemme, men du må til enhver tid oppgi nøyaktig din produksjon, ditt salg og ditt eget forbruk.
6.Det er mulig at jeg vil oppgi min aktivitet efter 17. juni, het det i erklæringen.
7.Efter at et steinras blandet med snø og isblokker har begravd de to omkomne klatrerne, må vi oppgi all tanke om noen gang å finne dem, sa Åsheim til attache Trygve Tveter ved den norske ambassaden.
8.Elsket har man også gjort i noen tusen år, men det er heller ingen villig til å oppgi, sier den erfarne billedhugger med glimt i øyet.
9.I krigen er det en militær front, en politisk front og en informasjonsfront, sier filmprodusenten, som bare ville oppgi sitt geriljanavn" Paolo Martin".
10.I tallmaterialet brutt ned på det enkelte fylke, kan vi ikke oppgi tittel da forholdene er altfor gjennomsiktige på lokalplan.
11.Jeg avbrøt forhandlingene, og spurte mannen om han ville oppgi personalia.
12.Jeg kan oppgi det nøyaktige tidspunkt fordi en av mennene kom bort og slo av meg brillene samtidig som han tok fra meg klokken.
13.Kan Nordenfjeldske oppgi nærmere kontraktverdi ?
14.Kommer Yngvar Numme til å oppgi showbusiness ?
15.Kundene har et legitimt krav på å bli informert på en skikkelig måte, og vi vil også gå ut med en anbefaling til medlemsbankene om at de uoppfordret skal oppgi den effektive rente, sier MossIversen.
16.Likevel ville det være forferdelig å oppgi de videre planer, nå som vi endelig er kommet skikkelig igang, sier hun.
17.Men fordi alle henvendelser var kommet pr. telefon, ville jeg ikke oppgi klubbnavnene.
18.Talen inneholder ingen nye ideer eller konstruktive forslag som skulle kunne tyde på villighet fra USAs side til å oppgi sin kurs, som tar sikte på å oppnå dominans i verden, skriver Tass.
19.Til tross for disse problemer vil biskopene ikke oppgi sine anstrengelser for å løse fangespørsmålet, het det i kommunikeet.
20.Vi er enige i at det blir klarere regler for hvordan bankene skal oppgi sine renter til myndighetene.
21.Vi måtte oppgi et forsøk på å sperre utgangen, simpelthen fordi fangene var flere enn oss.
22.30 kvinner som nektet å fjerne seg, ble arrestert, men demonstrantene akter ikke å oppgi sin 2 1 / 2 år lange protest mot utplassering av krysserraketter i Storbritannia.
23.Adm. direktør Ole Chr. Gulli i Skrinet ønsker ikke å oppgi kjøpesum for bedriften.
24.Administrerende direktør Gerhard Heiberg sier til Aftenposten at når man ikke vil oppgi navnene på kjøperne og de prosenter de har tegnet seg for, er det fordi man ikke ser bort fra at kjøpergruppen vil forandre seg innen Investa eventuelt selger sine aksjer.
25.Aftenposten skriver" USA er skurken i stykket, og Norge bør oppgi den trygghet som sikres gjennom det vestlige forsvarssamarbeide.
26.Agca har kunnet gi meget gode beskrivelser av de tre bulgarerne, av deres leilighet, har han kunnet oppgi nummer og farge på bilene deres, telefonnummer, hobbier og mye annet.
27.Altså kan vi i Norge oppgi vår" atomopsjon" og NATO kan oppgi sin" førstebruksstrategi" (også i omvendt rekkefølge).
28.Andre endringer som blir foreslått er at vilkårene for å kunne pålegge en pressemedarbeider plikt til å oppgi kilde skal skjerpes.
29.Antageligvis har den siste tids skiftende ledelser i Polen trodd at forfatterne ville oppgi sin motstand og melde seg inn i den nye, offisielle, forfatterforening, bare myndighetene er brutale nok.
30.Arbeiderpartiet mener her at SovjetUnionen må kunne oppgi kravet om at NATO må fjerne utplasserte raketter som en forutsetning for å gjenoppta forhandlingene.
Parole simili

 
 

oppgi come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) oppgioppgiendeoppgitt
Indicativo
1. Presente
jegoppgir
duoppgir
hanoppgir
vioppgir
dereoppgir
deoppgir
8. Perfetto
jeghar oppgitt
duhar oppgitt
hanhar oppgitt
vihar oppgitt
derehar oppgitt
dehar oppgitt
2. Imperfetto
jegoppgav
duoppgav
hanoppgav
vioppgav
dereoppgav
deoppgav
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde oppgitt
duhadde oppgitt
hanhadde oppgitt
vihadde oppgitt
derehadde oppgitt
dehadde oppgitt
4a. Futuro
jegvil/skal oppgi
duvil/skal oppgi
hanvil/skal oppgi
vivil/skal oppgi
derevil/skal oppgi
devil/skal oppgi
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha oppgitt
duvil/skal ha oppgitt
hanvil/skal ha oppgitt
vivil/skal ha oppgitt
derevil/skal ha oppgitt
devil/skal ha oppgitt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle oppgi
duville/skulle oppgi
hanville/skulle oppgi
viville/skulle oppgi
dereville/skulle oppgi
deville/skulle oppgi
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha oppgitt
duville/skulle ha oppgitt
hanville/skulle ha oppgitt
viville/skulle ha oppgitt
dereville/skulle ha oppgitt
deville/skulle ha oppgitt
Imperativo
Affermativa
duoppgi
viLa oss oppgi
dereoppgi
Negativa
duikke oppgi! (oppgi ikke)
dereikke oppgi! (oppgi ikke)
Le tue ultime ricerche