Norvegese-Spagnolo traduzione di opprett

La Traduzione della parola opprett da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

opprett in spagnolo

opprett
vertikalaggettivo derecho, erguido
  posisjonaggettivo derecho, erguido
  holdningaltro derecho
Sinonimi per opprett
Termini derivati da opprett
Parole simili

 
 

Wiki
Opprett er en heraldisk betegnelse som brukes i beskrivelser (blasoneringer) av våpenskjold, for å angi at en figur er plassert rett opp og ned, det vil si at figuren står på to ben. For dyr slik som løven i Norges riksvåpen, innebærer opprett at løven står på én eller to av baklabbene med to framlabber som peker ut fra kroppen og eventuelt holder en annen figur så som en øks. Motsetninger til opprett er gående, stående og liggende dyr i blasoneringer, for eksempel gående løver i Danmarks riksvåpen, stående hest i Levangers kommunevåpen og liggende løve i Rødøys kommunevåpen.

Altri esempi
1.BAKKEKLØVER ligner på hvitkløver i blomstene, men planten er stiv, opprett og korthåret.
2.Eller opprett et Senat over Stortinget med 68 års valgperiode og la det beskjeftige seg med den langsiktige retningsfastleggelsen.
3.Kommunalråden henviser ellers til vedtak i sosial og boligutvalgene om å opprett et kommunalt hospits med 5060 plasser og om å kjøpe 50 mindre leiligheter til personer som over lengre tid har bodd på hospits, med økonomisk bistand fra sosialhjelpemidler.
4.Norsk institutt for vannforskning skal være behjelpelig med å finne ut om det lar seg gjøre, sier Gunnar Nilsen, som har et videre perspektiv for denne form for opprett.
5.Opprett flere tvangskollektiver !
6.Det vil si at du kan stå opprett og lene deg mot stolen mens du arbeider.
7.Minst tusen ingeniører er idag engasjert direkte eller indirekte i opprett og det som har med utstyr og andre tjenester i havbruksnæringen å gjøre, sier Hagen.
8.Opprett" Det Norske Internasjonale Skipsregister" og gjør norskeide skip konkurransedyktige i internasjonal skipsfart under vårt eget norske flagg.
9.Opprett flere plasser på yrkesfaglinjene og praksisplasser !
10.Opprett personlige kontakter, da mister man ikke sin handlekraft og sin integritet, fremholder Michael Konupek, som er pressekontakt i Norge for støttefondet opprettet i forbindelse med Charta 77bevegelsen.
11.Opprett stabile forhold til disse.
Le tue ultime ricerche