Norvegese-Spagnolo traduzione di oppslukt

La Traduzione della parola oppslukt da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

oppslukt in spagnolo

oppslukt
allmenn? inmerso
Sinonimi per oppslukt
Termini derivati da oppslukt
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De er jevnt over oppslukt av sin teknologi og har ikke fått en grunnutdannelse som gir et helhetssyn på bedriftens utvikling.
2.Fullstendig oppslukt av ideen om et muskelaktiviserende apparat begynte jeg umiddelbart å snekre modell på gulvet.
3.Her er det så mye å ta av at vi skulle ha alle muligheter for å kunne opprettholde et levende norsk kulturliv og ikke bli oppslukt av flommen fra utlandet, sier Tungesvik.
4.Jeg var - akkurat som mange andre kvinner - helt oppslukt.
5.Anders, Svenn, Dag og Stine er oppslukt med å dekorere de nybakte pepperkakene.
6.Britenes massemedier er for tiden oppslukt av India.
7.Castor og Polluxtemplet blir mer komplisert fordi ihvertfall to eldre podier er oppslukt av det siste.
8.De deltok i grupper sammen med andre og ble veldig oppslukt av alt de hørte.
9.De to mest solnære, Merkur og Venus, er helt oppslukt i sollyset.
10.Den totale lysmangel, monotonien i den sorte flaten, brytes av en smal ruglet hvit linje som skyter opp ved teppets midtakse, mens den avsetter to sidelinjer som indikerer stigning, men så grentynne at de holder på å bli oppslukt av mørket.
11.Det gikk ikke mange år før han var helt oppslukt av praktisk arbeide, av arbeide som hadde et mål langt utenfor hans egen person og som nettopp gjaldt å ta vare på Storbritannias velstand så langt som det var mulig.
12.Du som er ung og oppslukt av din datamaskin har nå mulighet til å lære mer om hvordan du kan bruke maskinen konstruktivt.
13.Eldre barn derimot fulgte spent og oppslukt med - og vi voksne - ja, vi frydet oss som barn og opplevde barnlig lykke.
14.Fullstendig oppslukt over å være i" sitt rette element" vandrer Jon Kaasa rundt i eksemplarer av kjempebjørnkjeks, nesler, borrer og høyt gress, mens han med ekspertens sammenknepne blikk vurderer hver detalj i plantene.
15.Han har i lengre tid vært i fast arbeide, og hvis han må sone en fengselsstraff kan han igjen lett bli oppslukt av det kriminelle miljøet, heter det i avisen.
16.Han lekte oppslukt med småguttene inne i stuen.
17.Han var helt oppslukt av den vitenskapelige utfordring og gjorde seg ingen klare forestillinger om hva han egentlig var i ferd med å skape, selv om det fantes" alarmklokker" i hans nærhet.
18.Han var oppslukt av truselen fra den" røde fascismen" i Sovjet, nært forestående UFOinvasjoner og sine originale orgonstudier, og om alt dette sendte han jevnlig rapporter til president Eisenhower, som han trodde holdt en beskyttende hånd over ham.
19.Man spiller ikke nødvendigvis bedre om man er fullstendig oppslukt av sine følelser mens man spiller.
20.Mange publikummere besvimte, men alle med intellektuelle og kunstneriske interesser ble oppslukt av den nye kunstformen, og deres inspirasjon spredte seg som ringer i vann - til skulptur og litteratur og teater.
21.Men inntil videre er hun helt oppslukt av kokkeriene.
22.Men midt på natten kunne han sitte ved skrivebordet oppslukt av arbeidet med nye artikler og bøker.
23.Mens Chevenements forgjenger Alain Savary la opp til en gjennomgripende reform, der privatskolene hevdet de ville bli oppslukt av det statlige skolesystem, nøyer Chevenement seg med mer begrensede tiltak over finans og desentraliseringsbudsjettene.
24.Nå var den fullstendige død ennå ikke kommet inn i verden, så Lebe døde bare tilsynelatende - han ble oppslukt av den syvende av forfedrene og spydd ut igjen i en flom av vann og farvede steiner, disse representerer knoklene av den Lebe som hadde ofret seg selv for menneskehetens frelse.
25.Ofte satt jeg inne hele dagen, oppslukt, mens de andre ungene var ute og lekte.
26.Og man blir glad i og oppslukt av alt det som til enhver tid skjer rundt Påsan, eller Rudolf, som hovedpersonen egentlig heter i Sandbecks selvbiografiske nedtegnelser.
27.Også at vi ikke er oppslukt av idrettsmiljøet til enhver tid.
28.Puddelen er langtfra oppslukt av bevegelsene, men eierinnen desto mere.
29.På en pressekonferanse i Geneve sist uke sa LVFs generalsekretær, Carl H. Mau, at tilnærmingen mellom katolikker og lutheranere ikke betyr at lutheranerne til slutt vil bli oppslukt av Den katolske kirke.
30.Siden hun leste Singers novelle i 1968, har Barbra Streisand vært oppslukt av tanken på" Yentl" som film.
Le tue ultime ricerche