Norvegese-Spagnolo traduzione di opptatt

La Traduzione della parola opptatt da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

opptatt in spagnolo

opptatt
arbeideaggettivo ocupado, atareado
  plassaggettivo ocupado
  personaggettivo ocupado
Sinonimi per opptatt
Termini derivati da opptatt
Esempi con traduzione
Moren min er alltid opptatt.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er bedre å premiere månedens fiasko enn bare å være opptatt av ikke å gjøre feil.
2.Det er mulig at hr. Vinje er en meget opptatt mann.
3.Det politiske samarbeidet og fordeling av regjeringstaburetter i en eventuell ny regjering Gro - som Venstre er så opptatt av - er av teoretisk interesse sålenge Ap og V lar tingene drive.
4.Er det likevel mulig å unngå finansdebatter som bare de færreste i Norge er opptatt av ?
5.Ghat" brukte 14 dager og det blir derfor antatt at det også var opptatt med andre ting.
6.Gourmet thins" lanseres i disse dager som en ideell snack og en god basis for mer fantasifullt sammensatte hors doeuvres, forøvrig med det lave kaloriinnhold som mange amerikanere er svært så opptatt av.
7.Hvor lite regjeringen er opptatt av sysselsettingen viste den uttalelsen kommunalminister Arne Rettedal kom med etter LOs utspill.
8.Jeg blir mer og mer opptatt av mitt folks historie," sier han selv.
9.Jeg er ikke så opptatt av hva andre skyttere gjør eller har gjort.
10.Jeg er stadig like opptatt av idrettens plassering i samfunnet, den økende profesjonaliseringen og en rekke andre forhold som ennå ikke er klart definerte.
11.Jeg kjenner ingen i verden som er bedre enn NissenMeyer til å skrive om dette, fordi han i lengre tid enn noen annen har vært opptatt av det, og fordi han har kunnet bevare et friskt og åpent sinn - og ikke stengt for ny utvikling og fremtidsutsikter, slik så mange gjør efter fylte 55 år.
12.Kvinner i samvær og samhandling" er tittelen på kvinnekurset som Nansenskolen på Lillehammer inviterer til fra 7. til 12. mai. Fellesskap mellom kvinner i arbeidsliv, organisasjoner, lokalsamfunn og privatliv har særlig opptatt kvinneforskere i de senere år.
13.Københavnavisen Politiken har sendt en medarbeider til feriebyen Løkken på det nordvestre Jylland, og hans rapport er ikke lystelig lesning for dem som måtte være opptatt av nordmenns anseelse i utlandet.
14.Norges svar på Suslov", som han er kalt, mener at man heller enn å spå NKPs endeligt bør være opptatt av kapitalismens siste stadium.
15.På leit" reflekterer det jeg er opptatt av efter å ha rundet 30.
16.Sjelden har jeg sett et sånt misbruk"," NOI må ha hatt en særlig svart dag"," metodisk feilaktig bruk av hvisspørsmål"," et meningsmålingsinstitutt kan ikke være særlig opptatt av sitt faglige renomme når...
17.Triumph Apollo" er et lite selskap med nytenkende teaterprodusenter og backers som er opptatt av at engelsk teatertradisjon holdes i hevd.
18.Under slike omstendigheter skulle man tro at bankene ikke var så sterkt opptatt av å finne ordninger som betyr at det er deres kunder som ytterligere skal svi for de ulike tjenester bankene er satt til å utføre.
19.Å være mer opptatt av å peke på andres feil enn å jobbe med seg selv".
20.Akkurat nå er jeg ganske opptatt av hva som gikk for 41 800 kroner i London, mumler Sissy, som nylig har vært medarrangør i" Dynastifest" på SAShotellet og har fått et utvidet syn på forbruksvarer.
21.Alle i komiteen er opptatt av å finne frem til organisasjonsformer som er hensiktsmessige.
22.Amerikanerne er av gode grunner opptatt av dette.
23.Arbeiderbladet, hvori opptatt Ny Tid og Friheten ?
24.Bedriftsledere er i alt for liten grad opptatt av datasikkerhet.
25.Bjørn og Benny er opptatt med sine musicals til langt uti 1985, jeg driver med mine ting, og foreløbig har vi ikke engang diskutert hva vi eventuelt kan gjøre sammen senere, sier hun.
26.Byggebransjen er lite opptatt av problemet med tette hus, sier Bjørn Børsjø.
27.Bygningsmyndighetene burde være mer opptatt av at nye bygg ikke får hull og gesimser uten netting, slik at duene ikke kommer seg inn.
28.Både næringslivet og kulturstyret er opptatt av problemstillingen reiseliv / turisme i Akershus.
29.Da jeg var ung og ville bli vitenskapsmann, var alle i min familie opptatt av teknologi og fremskritt.
30.Dagens mennesker, som jeg gjerne kaller en beskyttet generasjon, er opptatt av å skape seg en bedre fremtid.
Le tue ultime ricerche