Norvegese-Spagnolo traduzione di på salg

La Traduzione della parola på salg da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

på salg in spagnolo

på salg
handelaltro en venta
Anagrammi di på salg
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bevisstgjøringen betyr at tiden er moden for å satse kraftig på salg av miljøvennlige varer som det hittil ikke har vært særlig interesse for.
2.Forretninger kan fordoble sin fortjeneste ved å administrere sin hylleplass efter de ulike varers salg og ved en riktig satsning på salgsfremmende tiltak i butikken (sales promotion).
3.UKS er et av de få steder i Norge hvor unge, uetablerte kunstnere kan vise hva de er opptatt av, uavhengig av tanken på salg.
4.Vi har begynt planleggingen av en satsing på salg av bensin i Norge, sier Bjørklund som regner med at Norsk Hydro i løpet av høsten iår vil ha avgjort hvordan selskapet vil satse.
5.Vi skal først og fremst gjøre en innsats på salg, annonseakvisisjon og markedsføringssiden.
6.Bare videogrammer beregnet på salg eller utleie omfattes av ordningen.
7.Bedriften satser på salg av skoene over hele Skandinavia, samt i England, Belgia og Frankrike.
8.Både" Plakatgalleriet" i Rådhusgaten og" Plakathuset" i Møllergaten baserer seg i hovedsak på salg av plakater i eller uten ramme og til varierende priser.
9.De er bedriftsledere som legger spesiell vekt på salg og administrasjon.
10.De punkter som ikke er avklart er om Statoil skal ha fortsatt monopol på salg av royaltyolje, eller om Hydro og Saga også skal få selge denne olje på vegne av Staten, samt om hvor stor den statlige, direkte eierandel av Statfjordfeltet skal være.
11.De sterke begrensningene på salg av stål til EFmarkedet, kullstreiken i Storbritannia, høyere dollarkurs og rentenivå har bidratt til å svekke Jernverkets resultater iår.
12.De to er tiltalt for grovt bedrageri av over 60 millioner kroner ved å selge og forsøk på salg av 1976 tegningsrettigheter til danske kommandittister på skip som i stor grad bare eksisterte på papiret.
13.De viktigste stridsspørsmål er om Staten skal overta eierandeler som Statoil har på det store Statfjordfeltet og om Statoil fortsatt skal ha monopol på salg av Statens royaltyolje, eller om også Hydro og Saga Petroleum skal få selge denne olje på Statens vegne.
14.Departementet ønsket også synspunkter på salg både ved avgang og ankomst.
15.Det er dyrt å gå på salg.
16.Det er fremdeles muligheter til å gjøre god fortjeneste på salg av skipet igjen om noen måneder.
17.Det er også uenighet om hvorvidt Statoil fortsatt skal ha monopol på salg av statlig avgiftsolje, eller om Hydro og Saga også skal trekkes inn.
18.Det er videre enighet om at Statoil fortsatt skal ha monopol på salg av gass, og at Statoil efter omorganiseringen fritt skal få oppta lån i utlandet.
19.Det satses på salg av servicetjenester og på sveiseoppdrag for offshorevirksomheten.
20.Efter at ledelsen sa opp, henvendte Irgens Larsens Rederi seg til det nye finansieringselskapet Gabriel Convest A / S med henblikk på salg av aksjer, og at den nye eier skulle skaffe ny ledelse.
21.Eiendommen regnes å være verdt 8090 millioner francs, men er allerde idag belånt med ca. tyve millioner francs, og avisens representantskap skal på et møte i uken som gikk ha nektet å gå med på salg hvis man ikke på forhånd er garantert at det vil sikre avisen en solid basis.
22.Elkem satser også på salg av et nytt produkt til silikonindustrien, basert på silisium metall.
23.En endring av konsesjonsloven, som ble foretatt ifjor, kan føre til at flere kommuner på Sørlandet innfører restriksjoner på salg av bolighus til feriebruk.
24.En gevinst på salg av aksjer i finansieringsselskapet Handelsfinans A / S til StorebrandNorden på 30 millioner kroner, vil bli tatt med som ekstraordinær inntekt i 1984.
25.Endringen kan føre til at flere kystkommuner kan komme til å innføre restriksjoner på salg av eiendommer.
26.Er våpenene beregnet på salg til utlandet, er det liten grunn til å tro at innbruddstyvene har hatt slike forbindelser uten at det står noen bak dem.
27.Flere kommuner på Sørlandet innfører restriksjoner på salg av bolighus til feriebruk efter en endring i konsesjonsloven ifjor.
28.For hans vedkommende ble det lagt vekt på at salg av anabole steroider hadde skjedd til 50 personer og at han selv hadde hatt en forholdsvis betydelig fortjeneste på salget.
29.For å gjøre bildet fullstendig, synes jeg avisen også burde ta med i beregningen en person som gjentatte ganger håver inn skattefrie gevinster på salg av boliger.
30.Gevinster på salg av aksjer gir den største delen av overskuddet.
Le tue ultime ricerche