Norvegese-Spagnolo traduzione di på stedet

La Traduzione della parola på stedet da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

på stedet in spagnolo

på stedet
byaggettivo local, del barrio
  tilstedeværelsealtro presente en la escena
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det var også patruljebiler på stedet da de var i huset.
2.Og det var noen hyrder der på stedet, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord.
3.Balanserer du like dårlig hvis jeg stopper deg i promillekontroll, skal jeg sørge for at både førerkort og skjenkebevilgning inndras på stedet.
4.De penger som Bygge og eiendomsdirektoratet i de siste syv år har brukt på stedet, er gått med til nødvendige reparasjoner slik at vi bokstavelig talt ikke skulle få taket i hodet.
5.Dersom noen forøker å rive ned eller på annen måte ødelegge en riksrøys, risikerer vedkommende i henhold til en grensetraktat fra slutten av 1700tallet å bli hengt på stedet til skrekk og advarsel for andre.
6.Det er lett nok å sitte i internasjonale fora og fordømme politiske handlinger i andre land, men langt vanskeligere å beregne virkningen for kirkene på stedet, sier Aarflot.
7.Det er nok mangt i psykiatriens historie vi kunne ønske å sette en tykk strek over, men vi har positiv nytte av å se tilbake på den utvikling som har vært når vi føler at vi står på stedet hvil.
8.Det fungerte så bra at vi på stedet bestemte oss for å gjøre mer sammen i sommer, sier gitaristen Knut Reiersrud, som er en av ildsjelene bak tiltaket.
9.Fra Sjøforsvarets side ville vi gjerne ha vært raskt på stedet i flest mulig av tilfellene.
10.Funn på stedet gjør at vi kan slå fast at de to møtte en uforutsett komplikasjon under rengjøringen av krutthusets ventilasjonsanlegg, opplyser overingeniør Arne Johansen i Statens Sprengstoffinspeksjon.
11.Her i landet har alt stått på stedet hvil i årtier, hevder forbundet i sitt brev til kommunen og viser til de mange løfter som har vært gitt i forbindelse med planer om nye anlegg.
12.Inndragningen ble imidlertid behørig forhåndsannonsert i distriktet, og efterpå er forholdene på stedet blitt betraktelig bedret, sier han.
13.Lyn har presentert en rekke planer, men later til å ha blitt stående på stedet hvil.
14.Ofte kan det være nok å bli på stedet en stund for å roe ned foreldrene.
15.Opplysninger vi bruker i våre reisebrosjyrer samles gjerne inn lokalt, da vi regner med at det er folkene som er stasjonert på stedet som har best oversikt.
16.Politifolk forsøker alltid å ordne opp i et forhold på stedet.
17.På stedet er det en svakhet i overvannsledningen.
18.Raset for endel år siden førte til byggestopp på stedet, det ble vanskelig å skaffe tomter til nybygging.
19.Rekrutteringsmulighetene på stedet er dårlige, derfor må sykepleierne hentes utenfra, sier Aud Blankholm.
20.Suksessen var så øredøvende at engasjementet ble sikret på stedet.
21.SydLibanon må ikke bli et nytt Kypros, hvor det har vært stasjonert FNstyrker år ut og år inn, uten at det har skjedd noen endring i situasjonen på stedet.
22.To mistet sertifikatet på stedet, og høyeste hastighet var 84 kilometer i timen på et sted der det er mange mennesker ute om kvelden.
23.Vi har fått indikasjoner som folk på stedet har opplevd sterkt, og som de har handlet efter, sier Stefenson.
24.Vi reagerer på stedet med pålegg og gjennom skriftlige henvendelser.
25.Vi skal holde på stedet og ønsker å leie det ut en gang til.
26.Vi vil be Hovedredningssentralen sende opp et helikopter for enten å ta sauene ned eller avlive dem på stedet slik at de slipper å stå og sulte og fryse ihjel.
27.Årsaken til at politiet ikke satte ut vakt på stedet plantene ble funnet for om mulig å pågripe dyrkerne, er at vi på grunn av inntrufne omstendigheter anså det for lite sannsynlig at de ville komme tilbake med det første.
28.17åringen fikk strømmen gjennom seg og døde på stedet.
29.18åringen var på stedet for å hente 10 000 kroner som han hadde presset en selvstendig næringsdrivende i Sarpsborg for med truselbrev.
30.23åringen ble kort efter overmannet på stedet.
Le tue ultime ricerche