Norvegese-Spagnolo traduzione di påløpe

La Traduzione della parola påløpe da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

påløpe in spagnolo

påløpe
allmenn? acumularse
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Dette er netto når utgiftene til helseskader som vil påløpe efter at" alle sluttet", er betalt.
2.I tillegg vil det påløpe merutgifter som følge av avtalen om korridorpasienter, underskuddspro gnosen på Dikemark sykehus er økt fra 10 til 16 mill. kr. og Ullevål sykehus regner med et underskudd på fem mill. kr. mot null ved forrige prognose.
3.I tillegg vil det påløpe omkostninger til tekniske anlegg.
4.Riksrevisjonen anfører at man allerede i forveien visste at det ville påløpe ekstra omkostninger som ikke var fastslått i kontrakten.
5.Til slutt vil jeg gjerne peke på at ved så kostbare prosjekter som det her gjelder, er en kortest mulig byggetid fra anleggsstart til bruksstart av uhyre stor økonomisk betydning, p.g.a. de renter som vil påløpe i byggetiden.
6.Besparelsene er imidlertid midlertidige, og betyr i prinsippet en utsettelse av utgifter som uansett vil påløpe, i inneværende eller senere budsjettår.
7.De økte milliardutgifter, som Willoch fryktet, ville jo ikke påløpe med mindre man gjennomførte omsorgspensjonen, som om det kan settes likhetstegn mellom betalt og ubetalt arbeide i denne forbindelse.
8.Og manglende bevilgninger til vedlikehold av Oslo kommunes bygningsmasse, veier og tekniske anlegg har ført til et så stort forfall at ekstraordinære utgifter i timillioners klassen kan påløpe når som helst.
Le tue ultime ricerche