Norvegese-Spagnolo traduzione di pårørende

La Traduzione della parola pårørende da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

pårørende in spagnolo

pårørende
allmenn? familiares
Sinonimi per pårørende
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.JEG STORTRIVES", hører dere det, folkens - i den offentlige skipsfartsforvaltning, i sjømannsorganisasjonene - og først og fremst dere hjemmeværende pårørende.
2.Adferdsanalyse" er noe alle bør lære og kan ha nytte av, mens" adferdsterapi" bare er en av flere metoder innen miljøterapien - en metode som må brukes med forsiktighet og bare i et nært samarbeide med pårørende.
3.Allikevel har det vært et sterkt ønske fra pårørende om større menneskeliggjørelse og nærhet i omsorgen for døende.
4.Både pasienter og deres pårørende er hjertelig velkomne til et kurs som arrangeres av Afasiforeningen for Oslo og omegn, forteller lektor Lise Borchgrevink.
5.De fleste aner ikke hvor mange som sitter alene igjen efter at pårørende og venner har reist avgårde på sommerferie.
6.Den behandling vi som pårørende har fått av sentralsykehuset i Bodø, er sterkt kritikkverdig.
7.Det er en belastning både for kreftsyke og deres pårørende.
8.Det er en rekke andre hjelpetiltak som gjør livet lettere for de kreftsyke, men som ikke dekkes av det offentlige - eller som vil kreve en altfor stor innsikt og innsats fra den syke og de pårørende.
9.Det har ikke vært lett for pårørende å si ja takk til tilbud som skaper avstand og isolasjon mellom den utviklingshemmede og familien, sier fylkeslagets formann.
10.Det skaper et stort problem for alle de eldre psykiatriske pasienter som har behov for å komme hit, og ikke minst for deres pårørende.
11.Dette er en fantastisk fin gave, og flere hundre kreftpasienter og deres pårørende vil kunne benytte seg av dette fristedet i løpet av et år.
12.Du verden hva pårørende sparer samfunnet for, sier tidligere oversykepleier Anna Molstad.
13.Eldres pårørende gjør idag en stor innsats ved å dra omsorg for pleietrengende som bor hjemme.
14.Eldres pårørende gjør idag en stor innsats ved å ta omsorg for pleietrengende som bor hjemme.
15.Felles for oss i Foreningen for fangers pårørende (FFP) er at vi reagerer negativt på fengselsvesenets behandling av fangene og deres pårørende, sier to av stifterne til Aftenposten.
16.Først skal vi formidle dødsbudskapet til de pårørende.
17.Hvis de kommunale støtteordninger til kjeveortopedi nedbygges, er jeg redd mange pårørende ikke vil ha råd til å gi barna den nødvendige tannbehandling.
18.I samarbeide med Oslo Fylkeslag av Norsk Forening for Mental Helse tilbyr vi nå ihøst et kurs for støttekontakter / nabohjelpere og pårørende, opplyser studiekonsulent Bjørg Andersen i Friundervisningen.
19.I tillegg til det tap, den smerte og den sorg de pårørende påføres, betyr promilleulykkene på veien og andre steder en enorm belastning på helsevesenet og sosialapparatet, poengterte sosialminister Leif Arne Heløe på en pressekonferanse igår i anledning startskuddet for" Aksjon mot russkader".
20.Men vi må for all del slå fast at de aller fleste hjemmeboende eldre heldigvis ikke har disse problemene og at deres pårørende gjør et stort og verdifullt arbeide.
21.Nå krever psykisk utviklingshemmede og deres pårørende forpliktende vedtak og ikke minst en forpliktende tidsplan for nedbygging, sa han.
22.Når det f.eks. gjelder skoletilbud for barn, er dagens tilbud basert på at det finnes en hjemmeværende pårørende.
23.Selv i de tilfeller der eldre har den beste kontakt med barn eller andre pårørende kan slike uhell skje.
24.Særlig for dem som ingen nære pårørende har.
25.Til dette medlemsmøte inviterte vi 12 eksperter på forskjellige fagfelter, for å ta de første skritt mot en helhetsbehandling for skadede og pårørende.
26.Vi blir fullstendig forgiftet, og omgivelsene, både pårørende og behandlere støtter dopingen, fordi pasienten blir mer" normal", ble det hevdet.
27.Vi hadde nok håpet å utløse mer omsorg både fra pårørende og fra naboer til de som trenger denne omsorgen.
28.Vi har et ekstra rom for pårørende, hvor de kan være natten over hvis det blir nødvendig, sier overjordmor Weng.
29.Vi har plass til 20 pasienter og ti pårørende, men har ennå noen plasser til overs.
30.Vi kommer ikke utenom at de pårørende vil måtte påta seg en god del av pleieansvaret for de eldre, mente Peter F. Hjort.
Le tue ultime ricerche