Norvegese-Spagnolo traduzione di parallelt

La Traduzione della parola parallelt da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

parallelt in spagnolo

parallelt
allmenn? paralelo
Sinonimi per parallelt
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Derfor ønsker vi å kjøre voksengymnasium parallelt, selv om spillerne helst håper på å bli profesjonelle.
2.Det komiteen faktisk uttaler om" frys" er at" dersom partene blir enige om å legge en kontrollerbar" frys" til grunn for forhandlinger, vil man kunne unngå den gjensidige usikkerheten som skapes gjennom utvikling av ny teknologi og nye våpentyper parallelt med pågående forhandlinger".
3.Det virker som om sambruk og delfinansiering av idrettshall utsettes parallelt med utsettelsen av den nye Løren skole, skriver utvalget, og mener at en idrettshall kan reises dersom budsjettmidler kan frigjøres uavhengig av skolen.
4.Dette er forsåvidt riktig, bortsett fra at flyet ikke bommet på rullebanen, det landet på en bane parallelt med den det var klarert for.
5.Efter ungdomsskolen valgte jeg Kværner fordi den teoretiske undervisningen her går parallelt med den praktiske opplæringen, og fordi jeg var sikret fast jobb med en gang efter utdannelsen, sier 19 år gamle Knut Ronny.
6.En engelsk og en norsk versjon ble innspilt parallelt.
7.Forutsetningen har vært at man parallelt med nedtrappingen av kjeveortopedisk behandling skulle legge mer vekt på veiledning og kontakt med familiene for å hjelpe de som trenger tannregulering med å komme i gang med behandlingen.
8.Ja, til vårt Økonomiske College, et toårig studium parallelt med distriktshøyskolens økonomiadministrative studium, har vi en økning av søkere på 65 prosent i år.
9.Komiteen legger vekt på at dersom partene blir enige om å legge en kontrollerbar frys til grunn for forhandlinger, vil man kunne unngå den gjensidige usikkerhet som skapes gjennom utviklingen av ny teknologi og nye våpentyper parallelt med pågående forhandlinger.
10.Medmindre de to virkemidler brukes parallelt, vil vi oppnå svært lite i denne verden.
11.Noen endelig avgjørelse er ikke tatt, men en komite innenfor menighetsrådet har sett på saken, og deres forslag går ut på å beholde menigheten slik den nå er, og at den nåværende og den kommende kirke brukes parallelt.
12.Norsk lærerutdannelse har aldri tidligere hatt chansen til å ligge parallelt med utviklingen, sier Teig.
13.Parallelt med de bemanningsreduksjoner vi har sett oss nødt til å gjennomføre vil vi nå satse på å markedsføre oss eksternt sammen med de andre bedriftene i EBs industridivisjon.
14.Parallelt med den økende velstand øker den nasjonale selvfølelse og interesse for Kinas gamle religioner.
15.Parallelt med tiltakene mot nullskatteydere har Regjeringen arbeidet for økt internasjonalisering av næringslivet og friere kapitalbevegelser.
16.Parallelt og i vekselvirkning med de store endringer som er skjedd i samfunnet efter krigen, er alle offentlige etater utbygget, både faglig og administrativt, ved tilføring av økonomiske og tekniske ressurser ved nye stillinger, hevdes det.
17.Skulle likevel vi tape denne kampen og Norge få Lotto, må vi revurdere våre virkemidler foran det neste slaget som delvis går parallelt med dette ; kampen for en vridning av tippenøkkelen i idrettens favør.
18.Televerkets bygging i Groruddalen innebærer at etatens kabler ville gå parallelt med våre, som allerede er i jorden, sier Jan Lindh i Janco.
19.Vestre sving vil bli ombygget efter såkalt engelsk modell, det vil si at vi får en tribune som vil gå parallelt med dødlinjen frem til det kontorbygget som skal oppreises.
20.Vi må regne med å bygge fysikken parallelt med tennisferdighetene i minst et par år, sier Reier.
21.Alle de nødvendige endringer - som tidligere ville skapt store dokumentbunker og et enormt merarbeid - kunne foretas av maskinene parallelt med planleggingen av andre prosjekter.
22.Alle stokkene skal ikke ligge parallelt.
23.Andre forbrytelser efterforskes nå parallelt med Valdresranet.
24.Antall positive svar om Gro Harlem Brundtlands innsats synker parallelt med folks inntekter.
25.Antallet søknader om lån i Husbanken har gått ned parallelt med reduksjonen i antallet igangsatte boliger.
26.Apoteket Hjortens bakgårdsbygning måtte rives for å muliggjøre en" citypassasje" som skal gå tvers gjennom kvartalet fra Lakkegaten til Motzfeldts gate, dvs. parallelt med Grønland.
27.Arrangementet vil dels løpe parallelt med de to siste ukene av Konferansen for fred og nedrustnings annen sesjon i Stockholm.
28.Avdelingen ledes av professor Arnoldus Schytte Blix, som også leder fysiologiske forsøk på ryper på Svalbard, parallelt med dem på Tromsøya.
29.Avenue parallelt med Hudson River.
30.Begge parter vil hele tiden nødvendigvis måtte skjele til det som skjer parallelt på den andre side av forhandlingsbordet.
Le tue ultime ricerche