Norvegese-Spagnolo traduzione di polemisk

La Traduzione della parola polemisk da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

polemisk in spagnolo

polemisk
oppførselaggettivo polémico
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den ble til i en ganske polemisk situasjon, og den var ment utelukkende som en motvekt mot det i en periode nesten uutholdelige budskaps og realismekravet i litteraturen.
2.Dette verket er opp gjennom tidene vekselsvis karakterisert som en ren tankelek, som en polemisk pamflett, som et tørt øvelsesstykke, som en skarpsindig logisksemantisk ananlyse, som et dristig teologisk byggverk og som en dyptpløyende studie innen metafysikk og ontologi.
3.Eftersom rapporten er udatert, kan jeg dessverre ikke bekrefte det, men den er i alle fall ikke polemisk.
4.En polemisk artikkel rettet mot Østbys og andre kunsthistorikeres vurdering som ikke får forfatteren til å sette bildet inn i en større sammenheng hos Backer og de andre Münchenmalere.
5.Forfatteren advarer klart mot å slå i hartkorn konservatisme og reaksjon, et polemisk trick mange har prøvd å benytte seg av.
6.Formen er polemisk, og artikkelen tillegger naturvernet endel meninger og utsagn som sikkert vil bli kommentert fra det hold.
7.Han er sylskarp, intelligent, iskald reflekterende, meget selvbehersket, polemisk og en sitat og tallmagiker uten sidestykke.
8.I Karin Simonnæs farverike skikkelse møter vi en polemisk Zille fra Holbergs egen samtid, en kvinne med vett i pannen og mot i brystet, vett nok til å ønske seg en blidere skjebne enn de fleste kvinner møtte på den tiden, og mot nok til å stå frem og si fra !
9.I et efterord går han direkte og polemisk ut mot foreldrene, korrigerer opplysninger de har gitt om ham og tar kraftig fatt i den kjensgjerning at de har innlevert materiale om hans barndom til Arbetarrø"relsens Arkiv, og gjør oppmerksom på at han som forfatter har opphavsretten og dermed retten til å publisere dem.
10.I stedet har vi vært vidne til et skuffende polemisk frem og tilbakespill mellom Moskva og Washington.
11.Men han kunne være ensidig, polemisk og politisk naiv.
12.Nils Petter Gleditsch oppfatter undersøkelsen fra New Zealand som polemisk, og gjør et poeng av at den skal være 11 år gammel.
13.Selv om synspunktene er de samme, gir den foreliggende bok efter min mening en klarere, mer lettlest og mindre polemisk fremstilling av Hognestads anliggende enn den forrige.
14.Slik lettvint og polemisk argumentasjon hører knapt nok hjemme i Studentersamfunnet.
15.Som polemisk påvirkningsnummer var det et intelligent onemanshow Fjernsynsteatret viste igår kveld.
16.Vi kjenner faktisk bare til en eneste trykt Hamsuntekst fra denne periode ; et polemisk avisinnlegg i april 1884 mot en viss dr. Julson.
17.Det sies gjerne litt polemisk at eneste grunn til at Frankrike overhodet er interessert i Norge er oljen og gassen i Nordsjøen...
18.Høyre er vant til å være polemisk i opposisjon.
19.Jeg er polemisk av natur, og det bryter av og til igjennom, føyer han imidlertid til.
20.Advokaten hevdet at aktor hadde gått til et polemisk frontalangrep mot de to sakkyndige, blant annet ved å karakterisere deres analyser som bomskudd.
21.De borgerlige partiers hovedtalsmann Thea Knutzen (h) mente at Arbeiderpartiet viser en gretten og polemisk tone i denne saken.
22.De som har opplevet ham på nordiske talerstoler, sier at hans stil kan være like polemisk i Nordisk Råd som i Stortinget, men at kanskje enkelte brodder er tatt bort til fordel for det nordiske samhold.
23.Det ble registrert med tilfredshet at østdelegasjonene mot slutten av den forrige runde førte forhandlingene i mer nøktern og mindre polemisk tone, men dette inntrykk ble avsvekket da MBFR ble trukket inn i Warszawapaktlandenes generelle kampanje mot påstått revansjisme i VestTyskland.
24.Det kunne knapt være bare en tilfeldighet at man fra østlig side la an en mindre polemisk tone, og nå fremhevet at tross den spente situasjon i Europa, var fremgang i forhandlingene mulig.
25.Dette holdes polemisk opp mot det som kalles" enkeltindividers eller spesielle gruppers syn".
26.Efter at rektor OmholtJensen i en frisk og polemisk artikkel satte de to motstanderne grundig på plass, kommer de onsdag 5. juni med et nytt angrep.
27.En tid har han planer om å skrive et helaftens skuespill," Spionen" et verk vi siden aldri hører noe mer om - men efterhvert som raseriet i nordisk presse stiger over" Redaktør Lynge", og den ene harske kritikken efter den andre blir offentliggjort, bestemmer Hamsun seg for å skrive en polemisk bok til.
28.Erfarne FNobservatører karakteriserer talen som forholdsvis mild i formen og ikke spesielt polemisk.
29.Ikke desto mindre har han tatt litt lærdom av dem, for på side 72 har han fra den oldkristne, katolske teologi hentet begrepet" den treenige Gud", og i sammenhengen later det ikke til å være polemisk ment.
30.Jeg kan forsikre Svein Sjøberg om at diskusjonen hos oss hele tiden har vært" frisk og polemisk".
Le tue ultime ricerche