Norvegese-Spagnolo traduzione di prosjekt

La Traduzione della parola prosjekt da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

prosjekt in spagnolo

prosjekt
plansostantivo proyecto [m]
  konstruksjonsostantivo proyecto [m]
Sinonimi per prosjekt
Termini derivati da prosjekt
Parole simili

 
 

Wiki
Prosjekt betegner innsats som gjøres for å oppnå et definert mål, som oftest innenfor en planlagt tids- og ressursramme. Betegnelsen brukes om aktiviteter helt fra enkle skoleprosjekter til f.eks. prosjektering av komplekse oljeplattformer i Nordsjøen.

Altri esempi
1.Byen og Fjorden"s juryformann, Birger LambertzNilssen og Bjørn Wærenskjold fra Holte Prosjekt A / S, som utarbeidet vinnerutkastet" Deilig er fjorden", la vekt på at idekonkurransen skulle vurdere havneområdet i et helhetsperspektiv der det ble tatt hensyn til flerbruksinteressene.
2.Developement through challenge" - utvikling gjennom utfordringer - kaller Jeff Thomas sitt prosjekt.
3.Prosjekt 88", toppidrettssatsingen i Norges Idrettsforbunds regi der 80100 eliteidrettsutøvere vil få muligheten til en helprofesjonell satsing i årene frem til 1988.
4.Prosjekt 88" er et resultat av innstillingen" Vilkårene for toppidrett i Norge" som ble lagt frem for idrettstinget i 1980.
5.Prosjekt 88" har vært ute til høring i særforbundene som slutter nesten 100 prosent opp om det.
6.Prosjekt 88" kan være et viktig bidrag til at det blir godkjent.
7.Prosjekt 88" vil kunne bidra til at flere kan satse mer, slik at vi får enda større bredde i toppen.
8.Soldatene" og" sersjantene" på begge sider er som søvngjengere i et mytisk prosjekt som uavlatelig truer vår indre frihet.
9.Videoverkstedet Akershus" heter et spennende prosjekt som i løpet av høsten blir igangsatt i Akershus.
10.Ungdommens scene" er et tosidig prosjekt, der ungdom er både engasjert i ombyggingsarbeidene og dessuten selv vil få ansvaret for driften av aktivitetshuset, sier McRoberts.
11.At private interesser er interessert i å satse egne penger, er ofte den beste test man kan få på at et prosjekt har rimelig gode utsikter til å kunne stå på egne ben, uttaler han.
12.Bruk av bompenger er derimot noe helt annet, fordi de tidsbegrenses og knyttes til et bestemt prosjekt, ser Rognlien.
13.Da vil de særforbunds utøvere ikke ha rett på andre enn de offentlige midlene i" Prosjekt 88", altså totalbeløpet minus Vestas to millionr dette første året.
14.De drev alltid og sloss i romsjappene, og derfor skaffet jeg dem arbeide i Verdens Helseorganisasjons (WHOs) prosjekt for utryddelse av mungoen.
15.Den spede lille begynnelse til et Handelshus for kvinner - det er hva vi håper å få til, forteller to av kvinnene som har vært igjennom Etablererskolens første prosjekt, Kristin Vedeler og Turid Laursen.
16.Dere samlet dere om et spesielt prosjekt ?
17.Dere som arbeider i Braathens SAFE har jo også gående et prosjekt i samarbeide med SOSbarnebyer, hva er det som får dere til å engasjere dere så sterkt i arbeide for nødlidende mennesker ?
18.Det blir ikke aktuelt å satse på noen aktivitet i disse landene før vi har et prosjekt bygget på et økonomisk fundament, sier han.
19.Det er adskillig mer positivt med et initiativ som kommer fra industrien selv og som er bundet opp til ett konkret prosjekt.
20.Det er et ambisiøst prosjekt, men viktig.
21.Det er fordi vi her på Sunnnøre er økonomisk selvstendige og har klart å privatfiansiere vårt prosjekt.
22.Det er langt frem, og dessuten trenger nok kommunen både arbeidsplasser og annen stimulans som et slikt prosjekt kan gi, sier Fillingsnes.
23.Det er oppnevnt en komite til å se på dette prosjekt.
24.Det er overkapasitet på dykkersiden idag, så det kan være økonomisk interessant å leie inn dykkerkompetanse fra prosjekt til prosjekt.
25.Det er rett og slett ikke rom for de store investeringer et slikt prosjekt krever i årene som kommer.
26.Det har stor kulturhistorisk betydning at firmaer med økonomisk evne går løs på et sånt prosjekt som dette.
27.Det mest spennende ved" Prosjekt Ulv 84" er at det har avslørt ukjente sider ved ulven.
28.Det skal være praktisk rettet og mest tilpasset deltagernes eget prosjekt.
29.Dette er et meget spennende prosjekt som vi har drømt om å virkeliggjøre i flere år, sier Terje Strøm Olsen i Norsk Konsertdireksjon til Aftenposten.
30.Dette er et svært spennende prosjekt, heter det i en felles uttalelse efter det siste toppmøtet mellom Thatcher og president Francois Mitterrand.
Le tue ultime ricerche