Norvegese-Spagnolo traduzione di raseri

La Traduzione della parola raseri da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

raseri in spagnolo

raseri
allmennsostantivo frenesí [m], delirio [m]
  følelsesmessig tilstandsostantivo furia [f], rabia [f], cólera [f], ira [f]
Sinonimi per raseri
Termini derivati da raseri
Anagrammi di raseri
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Så nå er altså tiden inne til å åpne slusene for innestengt raseri og undertrykt ømhetsbehov ?
2.AGGRESJON - bør man diskutere i et rolig, fredelig miljø - er ikke det samme som kamp - er ikke det samme som offensivitet - er ikke det samme som å angripe - virker som raseri og irritasjon negativt på prestasjonen - kan lett skape motaggresjon hos motsanderen - er et tegn på at man ikke behersker situasjonen - kan være et tegn på at du trenger å snakke ut HUSK AT innstillingen og tankene dine bestemmer dine følelser og reaksjoner.
3.Da blir du grepet av raseri og en hjelpeløs fortvilelse som kan gi voldsomme utslag.
4.Den får han for et" gripende og rikt og flertydig musikalsk billedsprog som forener raseri og barnetro med streng konstruksjon og skjønnhet i et monumentalt maleri av menneskets psykiske og politiske situasjon i det 20. århundre.
5.Den hvite anleggsarbeideren Cal har drept en sort arbeider i raseri, og han og hans sjef Horn prøver efter evne å kamuflere drapet som en arbeidsulykke.
6.Den indiske statsminister Indira Gandhi, som har utløst et landsomfattende raseri over at hun har avsatt lederen for regjeringen i delstaten Andhra Pradesh, kunngjorde i går at det skal holdes valg på ny nasjonalforsamling i januar, som planlagt.
7.Den sosiale reformkonservatismen nådde sitt høydepunkt i årene efter Den første verdenskrig da statsminister Otto B. Halvorsen og hans meget progressive sosialminister Odd Klingenberg drev næringslivets høye menn til randen av raseri, og ofte plasserte Høyre til venstre for koalisjonspartneren Det Frisinnede Venstre.
8.Derfor har biskop Tutu også fått merke myndighetenes raseri.
9.Det er et raseri over hvordan vi har gjort verden.
10.Det heter i begrunnelsen at Sandström får prisen for et gripende, rikt og flertydig musikalsk billedsprog som forener raseri og barnetro med streng konstruksjon og skjønnhet.
11.Det siste er også nevnt i en artikkel i det offisielle kampprogrammet og har fått manager Graham Taylor, ifølge avisene, til å skumme av raseri.
12.Det skyldtes kanskje mest hjelpeløshet og raseri.
13.Det var nok til å utløse Goezepartiets raseri.
14.Efter velprøvd mønster ble Rao avsatt i midten av august, men da viste det seg at innbyggerne i delstaten reagerte med raseri.
15.En av" kundene", en eldre dame, ble så revet med at hun løftet knyttneven i raseri og var på nippet til å dra til oss to" soldater".
16.En fototekst i Aftenposten har bragt arkitektene M.N.A.L. Engh og Christiansen ut i raseri og langt på siden av virkeligheten.
17.En reaksjon som" fortvilelse og raseri" ved eventuell konkurs er derfor ubegrunnet og kan møtes med saklig argumentasjon.
18.En trailerblokade la onsdag store hindringer i veien for fergetrafikken over Den engelske kanal efter at sjåførene gav utløp for sitt raseri over den britiske havnestreiken, som har ført til at mange av dem er blitt stående med råtten last, melder NPSAP.
19.Episoden har utløst en storm av raseri og franskfiendtlige følelser i Spania.
20.Et godt nærmiljø vil la ofrene få avreagere raseri og angst på en naturlig måte, sier Weisæth.
21.Et sinn og et sinne, for drivkraften i ham var kanskje helst et undertrykt raseri mot all urettferdighet i kosmos - et raseri med vakker innpakning.
22.For de kunne plutselig eksplodere i et raseri som ingen forsto, og krigen hadde lært dem å bruke vold.
23.For han oppdager - midt i sitt subjektive raseri - at handlingene har følger også for andre.
24.Forøvrig nøyet Mondale seg, i likhet med Reagan, med å gi uttrykk for sjokk og raseri over dette siste angrep på amerikanske diplomater.
25.Frykten for" fortvilelse og raseri" blant de ansatte over sitt aksjeengasjement ved eventuell konkurs.
26.Han brakk staven i raseri, og raste inn i den norske hvilebua uten et ord til noen.
27.Han føler selv fornedrelse og raseri over samfunnets manglende evne og vilje til å gjøre noe.
28.Han livnærer seg av flyvning og holder det ellers gående på sitt raseri over dem som jakter på elefanter for tennenes skyld.
29.I New Yorks delegasjon måtte Mondaledelegatene opptre som en slags livvakter for en overløper som utløste raseri i Hartleiren.
30.I den forstand er Kulturavdelingens håndtering av sprogpedagogsaken bare dråpen som har fått begeret til å flyte over av raseri og frustrasjon blant mange norske Sovjetspesialister som ikke forstår UDs gruelig kloke diplomati, men som i det minste er glad i sitt land og dets frihet.
Le tue ultime ricerche