Norvegese-Spagnolo traduzione di respektert

La Traduzione della parola respektert da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

respektert in spagnolo

respektert
personaggettivo estimado, respetable
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er en klok og meget respektert kunstner som nå skalføre Radioteatret videre," skrev Simen Skjønsberg i Dagbladet da utnevnelsen var et faktum i desember.
2.Eiendomsretten skuffende lite respektert i Grunnloven ?
3.Blir ikke Stortinget respektert ?
4.Den olympiske bevegelse blir respektert, elsket og æret over hele verden, men de olympiske lekers fremtid er avhengig av den verdenspolitiske situasjonen.
5.Det er en stor og ansvarsfull jobb å lede en sjimpanseflokk og være absolutt respektert av alle.
6.Det er selvfølgelig flere årsaker ; landet har en viktig, strategisk plassering, dessuten er det en nasjon som er høyt respektert i den øvrige vestlige verden.
7.Føler du at du blir mer respektert for din UNICEFinnsats ute enn hjemme ?
8.Livstestamentet om retten til en verdig død blir nå respektert, og i flere tilfeller har legen vært glad for at folk har et slikt.
9.Min erfaring er at de unges musikkkultur nok ikke alltid i like stor grad blir respektert, mener Gravlie.
10.Munkene er ennå respektert av folket.
11.Som muslimske kvinner blir vi nå også verdsatt og respektert på en ny måte.
12.Adm. direktør Tore Kristian Bu i CocaCola Skandinavia sier at avtalen innebærer at fulle fagforeningsrettigheter blir respektert og at alle jobber ved fabrikken skal besettes med nåværende arbeidere.
13.Aslaug Børke var en ener i sitt yrke, avholdt og respektert av alle i skolesamfunnet, kolleger, elever og foreldre.
14.Begge deler fører til at det er vanskelig for kartellet å sette de nødvendige produksjonskvoter, og det er vanskelig å få kvotene respektert.
15.Bl.a. derfor går vi utfra at han fortsatt blir respektert," ikke på grunn av mine dyder, men på tross av mine feil" som han har uttalt.
16.Blant gruppene av ulike trosbekjennelser innen den indiske innvandrerbefolkning i Oslo var han dypt respektert og en positiv drivkraft og støtte.
17.De grunnleggende spilleregler har alltid vært respektert, påpekte hun.
18.De restriksjoner vi har idag som følge av vårt naboskap med Sovjet blir respektert.
19.De vurderer også de juridiske sidene ved å offentliggjøre navnene på de bankene som ikke har respektert erklæringen.
20.Debatten om forholdet mellom folkerett og politikk innskrenkes som regel til å hevde at vi som lite land er spesielt avhengig av en folkerett som blir respektert av de store.
21.Demokraten Henry Jackson var høyt respektert som politiker også av sine meningsmotstandere.
22.Den ba til og med før utlysningen om å bli respektert for retten til selv å velge en prestekandidat.
23.Den store utfordringen er hvordan en skal få fellesinteressen til å dominere gruppeinteresser, dvs. sikre at visse fundamentale økonomiske lovmessigheter blir respektert, og slik at økonomien kan fungere skikkelig.
24.Den vil selvfølgelig bli respektert fullt ut, tilføyde han.
25.Denne avgjørelsen er blitt respektert av myndighetene.
26.Denne type skilting stiller imidlertid politiet seg meget skeptisk til fordi det ikke er kapasitet til å påse at skiltene blir respektert.
27.Der vet vi alle - nå også departementet - at Stortingets ord ikke er respektert.
28.Derfor ønsker vi også at kommunen får adgang til å påse at skiltingen blir respektert.
29.Det er en ny Nixon som i disse dager fremstår som en eldre, respektert statsmann, utstyrt med en sleivete form for humor.
30.Det er grunn til å peike på at vi i vårt samfunn byggjer på retten til å verte respektert for vår personlege overtyding, og fridom til å følgja vårt samvet i slike alvorlege spørsmål som det her er tale om.
Le tue ultime ricerche