Norvegese-Spagnolo traduzione di rime

 
 

Wiki
Rime-bevegelsen er en filosofisk retning innenfor tibetansk buddhisme som ble grunnlagt i det østlige Tibet sent i det 19. århundret, hovedsakelig av Jamyang Khyentse Wangpo og Jamgon Kongtrul Lodro Thaye. Jamgon Kongtrul Lodro Thaye regnes gjerne som grunnleggeren av bevegelsen.

Altri esempi
1.Forsøkene på å få vår tids levesett og holdning til å rime med de kristne grunnsannheter og lutherske dogmer blir efterhvert så krampaktige at de har null gjennomslagsverdi.
2.Vi opplever forfall på mange sektorer og har vanskelig for å få det til å rime når vi samtidig leser om eventyrlige oljerikdommer fra Nordsjøen, sa Magne Songvoll fra Oslo Undervisningsforubnd i en kort appell.
3.Advokat Rime skal også avklare om det har skjedd noen misligheter i forbindelse med driften av klubben.
4.Akkordkommisær Finn Rime regner med at Bjørn Thilerts anbud på 7,9 millioner kroner blir antatt.
5.Allerede under konkursbehandlingen i Oslo skifterett høsten 1980 uttalte bobestyreren, høyesterettsadvokat Finn Rime, at det var borte 80 millioner kroner av en gjeldsmasse på 120 millioner.
6.De teologiske fortolkningseksperter og kristendommens markedsførere har her måttet opptre som de rene ekvilibrister og har ofte tydd til rene kunstgrep for å få kristendommen til å rime med dagen idag, slik at den har appell til vår tids mennesker.
7.Efter at et stortingsflertall har arbeidet hardt for å sikre større likhet mellom eierformene, ville det rime dårlig om man blir stående igjen med låneformer som hindrer beboere i å velge eierform på fritt grunnlag.
8.En rimeligere form for livsstil kan presenteres like flott og dermed rime bedre med norsk hverdag, fastslår den tidligere annonseselgeren, hvis fremste talent består i å knytte til seg de rette folkene på rett plass.
9.Forsøkene på å få vår tids levesett og holdning til å rime med de kristne grunnsannheter og lutherske dogmer blir efterhvert så krampaktige at de har null gjennomslagsverdi.
10.Hvordan får han dette til å rime med det faktum at vi skal møte de samme næringsdrivende kanskje flere ganger i løpet av noen år, at vi skal omgås disse medmennesker på så mange måter også efter at vi altså skal ha drevet sjikane overfor dem, påvist at de er moralsk forfalne og efter å ha nyttet lover og regler kynisk mot dem ?
11.På spørsmål fra norske pressefolk om hvordan kineserne får den nye økonomiske politikk til å rime med den gamle kommunismen, svarte Willoch at dette ikke later til å bekymre dem så mye.
12.Studentforeningen på Handelsakademiet i Oslo vil en av de første dagene få en fullstendig rapport fra advokat Finn Rime om situasjonen i studentenes aksjelubb StudInvest.
13.Under konkursbehandlingen i 1980 uttalte bobestyrer, høyesterettsadvokat Finn Rime, at det var borte 80 millioner kroner av en gjeldsmasse på 120 millioner.
14.Dette får jeg ikke til å rime, sier en daglig sporveistrafikant til Bysiden.
15.Denne krevende diktform forutsetter et dikt på fem linjer, hvor første linje skal ende på et stedsnavn og rime på annen og siste linje.
16.Det er moro å kunne rime, fint til hjemmebruk, brylluper og konfirmasjoner.
17.Det var få som fikk de mange motoriserte infanteridivisjoner og store stridsvognsarmeer støttet av artilleri til å rime med en defensiv taktikk.
18.Dette får ikke Bilbransjeforbundet til å rime.
19.Forslaget kunne rime godt med vårt NATOmedlemskap, det kunne være gjensidig tillitskapende i nord og medføre forpliktelser for begge parter.
20.Fryseren bør vi forresten rime av nå før varmen kommer.
21.Jeg får ikke det til å rime med gullasten.
22.Kritikerne får imidlertid ikke dette til å rime, fordi han lovet alle våpengrener omfattende nye våpenprogrammer, samtidig som han sa at forsvaret ikke får så mye å rutte med i årene fremover som de siste seks år.
23.Norske dikt rundt 1920, de skulle rime !
24.OOF får det heller ikke helt til å rime at idrett skal legges under ansvarsområdet til komiteen for utdannelse og kultur.
25.Også på 30tallet, da han virkelig var kjent for" sky ømhet", tillot Seifert seg å rime" tennis" med" penis" i et satyrisk dikt som ender med at en dames underbukser blir gjenglemt hengende på en busk rett ved siden av den romantiske dikteren K. H. Machas statue i en park i Praha.
26.Tromsøfirmaet er for tiden i akkordforhandlinger med sine kreditorer, med høyesterettsadvokat Finn Rime som akkordkommissær.
27.Uforstyrret av undermåls norske besteborgere bak mål, som ennå svever i den latterlige villfarelse at russeløyer skal rime på moro.
Le tue ultime ricerche