Norvegese-Spagnolo traduzione di rokke

La Traduzione della parola rokke da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

rokke in spagnolo

rokke
allmennverbo abultar, mover, agitar
Termini derivati da rokke
Anagrammi di rokke
Altri esempi
1.Små" sidesprang kan true med å velte langvarige samliv, eller omfattende utroskap kan møtes av en rolig toleranse som ikke lar utroskapen rokke ved forholdet.
2.Det eneste som kan rokke ved dette er å få oppdretterne til å skjerpe seg overfor kjøperne.
3.Isommer går over 600 000 ungdommer arbeidsløse i Norden, og dette er en situasjon som kan komme til å rokke ved selve demokratiet.
4.Man begynner muligens å rokke ved selve begrepet, men tilbake til tilstander slik vi hadde det i mellomkrigstiden da en tredjedel av vernepliktsmassen ble fritrukket for tjeneste, vil vi neppe oppleve.
5.Men 95 prosent av norsk forskning vil neppe rokke ved verdens grunnvoller, mener dosent Gundersen.
6.Vi har ikke tenkt å rokke ved avtalene som regulerer konkurransevilkårene i Norge.
7.All verdens byfornyelse vil ikke rokke ved dette bilde.
8.Bak fra venstre er Gry Lippert Marstein, Ola Haaland, Runi Sommerstad, Anne Rokke og Eldrid Naadland.
9.Bondevik mente det vil være mulig å se nærmere på enkeltforslag i innstillingen som kan slå uheldig ut, uten å rokke ved hovedtrekkene i innstillingen, som han mente er et godt grunnlag for en ny skattereform.
10.Bortsett fra noen opprørske sjeler med nye og andre tanker i hodet, er derfor ingen interessert i å rokke ved systemet, særlig siden den innpå 15 år lange tørken har kjørt landet opp i store økonomiske problemer.
11.De som idag har valgt å følge venstrekreftenes førerskap, er ikke villige til å innse at en nedbygging av vårt forsvar gjennom redusert verneplikt bare er første trinn i en utvikling som vil rokke ved maktbalansen i nordområdene.
12.Debatten efter Lawsons" minibudsjett"tale og trontalen viser bare at den konservative regjering ikke er villig til å rokke ved sin stramme monetaristiske budsjettpolitikk selv om tallet på arbeidsløse fortsetter å stige efter vel fem år med Thatchers medisin.
13.Den oppfatningen får ingen rokke hos Hans Sundt Monrad senior og junior.
14.Den rettsmedisinske undersøkelse kommer neppe til å rokke ved vår rekonstruksjon av begivenhetene.
15.Dersom søksmålet skulle føre frem, vil det rokke ved en rekke reguleringer i fiskeriene, og dermed også ved en av de mest sentrale deler av norsk fiskeripolitikk.
16.Det at det finnes delte meninger om hvordan verdensfreden skal oppnås, må ikke rokke vår tro på fred som den eneste riktige bakgrunn for sameksistens på Jorden.
17.Det har fra min side ikke vært tilsiktet å rokke ved Skånlands autoritet som en av våre fremste økonomer.
18.Det har også vist seg at noen har latt seg kjøpe av Libyas leder Gadafi for å prøve å rokke ved stabiliteten i vårt samfunn.
19.Det nuværende private lokalinitiativ øker skinnet av ytringsfrihet i eteren, uten å rokke NRKs riksdekkende innflydelse dersom monopolstillingen fortsetter - med eller uten tredelte underavdelinger.
20.Dette er statsråd Bondevik, biskopene og mange andre kirkeledere klar over, og derfor er de meget på vakt når noen forsøker å rokke ved sentrale trossetninger i den kristne lære.
21.Dette livsverk skal ingen Ronald Reagan eller annen amerikansk president få lov til å rokke ved.
22.Direkte valg kunne innebære et faremoment da det ville bety en" oppfordring til politisk strid". noe som kunne rokke ved koloniens stabilitet.
23.Eiere skal ikke rokke ved den redaksjonelle linje som er grunnstenen i enhver redaksjons virksomhet.
24.Eldstedatteren, bosatt i Texas, gjorde ham for ett års tid siden til en lykkelig bestefar, og selv om han skulle bli nasjonens huggestabbe nå, når vår pensjonsfremtid brettes ut, kan intet rokke ved den rollen.
25.En slik oppfatning kan det være vanskelig å rokke ved, man kan bare be vedkommende om å akseptere at ikke alle deler dette syn.
26.Ett faktum lar seg imidlertid ikke rokke.
27.Flere av innlederne understreket at næringslivet ikke hadde planer om å rokke ved Televerkets monopolstilling når det gjelder riksnettet frem til den enkelte forbruker av elektroniske tjenester.
28.Forlengelsen av de fire containerskipene vil ikke rokke ved ruteplanen for linjen.
29.Fra hestesportens side er det vel mer blandede følelser over at Staten og andre offentlige institusjoner tar for stor del av rikstotokaken, men dette kan likevel ikke rokke ved det faktum at sporten over en 2årsperiode er tilført betydelige midler og at det er skapt en ny og bedre situasjon.
30.Gratisprinsippet ved bibliotekutlån er det ikke planer om å rokke ved.
Parole simili

 
 

rokke come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) rokkerokkenderokket
Indicativo
1. Presente
jegrokker
durokker
hanrokker
virokker
dererokker
derokker
8. Perfetto
jeghar rokket
duhar rokket
hanhar rokket
vihar rokket
derehar rokket
dehar rokket
2. Imperfetto
jegrokket
durokket
hanrokket
virokket
dererokket
derokket
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde rokket
duhadde rokket
hanhadde rokket
vihadde rokket
derehadde rokket
dehadde rokket
4a. Futuro
jegvil/skal rokke
duvil/skal rokke
hanvil/skal rokke
vivil/skal rokke
derevil/skal rokke
devil/skal rokke
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha rokket
duvil/skal ha rokket
hanvil/skal ha rokket
vivil/skal ha rokket
derevil/skal ha rokket
devil/skal ha rokket
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle rokke
duville/skulle rokke
hanville/skulle rokke
viville/skulle rokke
dereville/skulle rokke
deville/skulle rokke
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha rokket
duville/skulle ha rokket
hanville/skulle ha rokket
viville/skulle ha rokket
dereville/skulle ha rokket
deville/skulle ha rokket
Imperativo
Affermativa
durokk
viLa oss rokke
dererokk
Negativa
duikke rokk! (rokk ikke)
dereikke rokk! (rokk ikke)
Le tue ultime ricerche