Norvegese-Spagnolo traduzione di rolle

La Traduzione della parola rolle da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

rolle in spagnolo

rolle
kino - teatersostantivo papel [m]
  vektsostantivo papel [m]
  teatersostantivo personaje [m]
Sinonimi per rolle
Termini derivati da rolle
Wiki
Rolle kan på norsk henvise til.

Altri esempi
1.Antistoffsystemets rolle i beskyttelsen av luftveiene, munnhulen og svelget".
2.Botta" scoret selv fem av målene, og hans sentrale rolle i kampen understrekes ytterligere av at den såkalte" Botta"rekken stod for ialt syv av Norges åtte mål.
3.De grønne" har spilt en sentral rolle i den vesttyske fredsbevegelse.
4.Den politiske prosess i Arbeiderpartiet er alt for bred til at noe enkeltmenneske kan manipulere seg fram eller manipulere oss fram til et bestemt standpunkt i saker som engasjerer så bredt som nettopp spørsmålene om atomfrie soner i nordisk område og hele den såkalte rakettsaken, og selv i de sakene der Treholt hadde et særskilt ansvar, var jo virkeligheten at det var mange andre dyktige og selvstendige mennesker som spilte en minst like sentral rolle.
5.Dersom det lykkes å mobilisere og gi hele den internasjonale arbeiderbevegelse en slik rolle, ville dette kunne skape en situasjon som åpner muligheter for at den folkelige kampen for fred går over fra å være en fredsbevegelse til å bli hovedinstrumentet i den antiimperialistiske kampen for demokrati og sosialisme.
6.Det er nemlig ikke så få både i og utenfor politikernes rekker som har inntatt kritikerens rolle i forholdet til norsk overvåkningstjeneste.
7.Det spiller en rolle" er slagordet i kampanjen.
8.Det spiller ingen rolle hvor god fart det blir gitt.
9.Dyp uenighet i virkemidler skiller de to når det gjelder økonomisk politikk, helsepolitikk, og Norges rolle i NATO.
10.Dyrene i Hakkebakkeskogen" på Oslo Nye Teater med Helge Reiss i rollen som den farlige reven Mikkel, og Pia Borgli som Klatremus, en rolle hun på grunn av sykdom måtte overlate til Bentine Holm onsdag.
11.Kvotefordelingen" mellom landene spiller nok en viss rolle for kompetansenivået i et sekretariat, men er neppe en avgjørende faktor.
12.Men nå ser alle hva enhver halvanalfabet av en bonde dengang visste, at det å ta naturen i menneskets hender og håne dens mysterium, kort og godt å avskaffe Gud og spille hans rolle... det må hevne seg på mennesket".
13.Mener De at Norges medlem skap i den vestlige forsvarsalliansen NATO bidrar til å trygge landet mot angrep fra en fremmed makt, eller mener De at vårt medlemskap i NATO øker faren for angrep, eller mener De at vårt NATOmedlemskap ikke spiller noen rolle i så måte ?
14.Nei", svarer Oppland Arbeiderblad," først bør nå Riksadvokaten se på påtalemyndighetens rolle.
15.På tomannshånd" med Aftenposten forteller han om sin holdning til pornograf og beskriver sine tanker om Unge Høyres rolle.
16.VestEuropa bør kunne spille en sterkere rolle i fredsprosessen med å legge større press på regjeringen i Israel til å utvise større vilje til reelle forhandlinger".
17.VestEuropa bør kunne spille en sterkere rolle i fredsprosessen med å legge større press på regjeringen i Israel til å utvise større vilje til reelle forhandlinger.
18.(NSPAP) Walter Mondale, som forsøker å bli demokratenes presidentkandidat, utelukket mandag enhver rolle for PLOlederen Yasir Arafat i fremtidige fredsdrøftelser i MidtØsten.
19.(NTBRB) - Danmarks rolle i NATOsamarbeidet er uverdig, urimelig og på lengre sikt uholdbart for det danske medlemskap.
20.(NTBTT) Formannen i Norges Røde Kors, Bjørn Egge, har på den internasjonale Røde Korskonferansen om fred i Mariehamn på Åland foreslått at Røde Kors skal spille en aktiv rolle som megler i konflikter verden over.
21.Aldri, sier Michael, på spørsmål om Maureen kan fylle en rolle som megler.
22.Arbeiderpartiet vil ikke være med på omlegginger som rokker ved jordbrukets og fiskerienes sentrale rolle for sysselsettingen i distriktene.
23.Arbeiderpartiet ønsker dialog med Regjeringen og regjeringspartiene om hvilken rolle Statoil skal spille i den fremtidige oljevirksomhet, sa formannen i Arbeiderpartiets oljepolitiske utvalg, stortingsrepresentant Finn Kristensen, på en pressekonferanse igår.
24.At Treholt bodde i New York på denne tid, minsker ikke hans rolle i en slik sammenheng.
25.At jeg nok ville havnet på reservebenken, spiller ingen rolle i denne sammenheng.
26.Begge roller handler om en ung pike som drømmer, men mens handlingen i" Måken" omfatter to år mellom 3. og 4. akt, utspilles handlingen i" Røtter" i løpet av 14 dager, forteller Birgitte Victoria Svendsen, som er svært glad for at hun for første gang skal spille sammen med Edel Eckblad, som tolker morens rolle i" Røtter".
27.Beløpets størrelse spiller imidlertid ingen rolle.
28.Blant annet tror jeg bydelsutvalgene kan spille en viktig rolle i arbeidet med å bli kvitt bommene og finne frem til løsninger som gjør det lettere for funksjonshemmede å komme frem i hovedstadsområdet, sa Hansen.
29.Boikotten spilte helt klart en stor rolle for meg, og jeg grep meg ofte i å støtte den ut fra hva jeg følte for det afghanske folket.
30.Brancheforskningen spiller en rolle i forskningssystemet som det er av verdi å ta vare på og helst utvikle, understreker Ragnhild Sohlberg og Jakob Shetelig.
Parole simili

 
 

rolle come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) rollerollenderollet
Indicativo
1. Presente
jegroller
duroller
hanroller
viroller
dereroller
deroller
8. Perfetto
jeghar rollet
duhar rollet
hanhar rollet
vihar rollet
derehar rollet
dehar rollet
2. Imperfetto
jegrollet
durollet
hanrollet
virollet
dererollet
derollet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde rollet
duhadde rollet
hanhadde rollet
vihadde rollet
derehadde rollet
dehadde rollet
4a. Futuro
jegvil/skal rolle
duvil/skal rolle
hanvil/skal rolle
vivil/skal rolle
derevil/skal rolle
devil/skal rolle
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha rollet
duvil/skal ha rollet
hanvil/skal ha rollet
vivil/skal ha rollet
derevil/skal ha rollet
devil/skal ha rollet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle rolle
duville/skulle rolle
hanville/skulle rolle
viville/skulle rolle
dereville/skulle rolle
deville/skulle rolle
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha rollet
duville/skulle ha rollet
hanville/skulle ha rollet
viville/skulle ha rollet
dereville/skulle ha rollet
deville/skulle ha rollet
Imperativo
Affermativa
duroll
viLa oss rolle
dereroll
Negativa
duikke roll! (roll ikke)
dereikke roll! (roll ikke)
Le tue ultime ricerche