Norvegese-Spagnolo traduzione di sakkunnskap

La Traduzione della parola sakkunnskap da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

sakkunnskap in spagnolo

sakkunnskap
ekspertisesostantivo pericia [f], habilidad [f]
Sinonimi per sakkunnskap
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.DETTE vet alle som har sakkunnskap på disse områder, og alle som er opptatt av å gi korrekt informasjon om forholdene, bør vite det samme.
2.Det er ikke vanskelig å finne sakkyndige utenom organisasjonene, det finnes folk på universitetsplan, det finnes lærere på mange nivåer, det finnes kritikere som ikke tilhører noen gruppe, det finnes også en sakkunnskap blant dem kunsten henvender seg til, og det er ikke den minst viktige.
3.Det var forøvrig statsministerens første besøk på en produksjonsplattform offshore, men efter manges mening demonstrerte han en ganske overraskende grad av sakkunnskap.
4.Folk i USA har ingen sakkunnskap.
5.Hvor skulle man ellers få sakkunnskap fra ?
6.Jeg merker, gledelig nok, stor interesse blant de yngre, som også ofte røber betydelig sakkunnskap, og ser ut til å glede seg over antikviteter.
7.Med eksakt sakkunnskap er disse landsens verkstedinteriørene tegnet og farvelagt.
8.Og stortingskolleger vil komme til å savne hans sakkunnskap og menneskelige kontakt.
9.Vårt publikum og det er meget stort, er forresten ikke bare interessert, det har ofte også en forbausende sakkunnskap.
10.Det må opprettes en granskningskommisjon som har den nødvendige juridiske, bygningstekniske og geologiske sakkunnskap.
11.Jeg visste lite om vin før en ferietur til Frankrike for to år siden, forteller Christopher Moestue som altså har tilegnet seg forbløffende mengder sakkunnskap på to korte år.
12.Blant annet trenger man mer sakkunnskap for å sikre at premissene får en riktig utforming.
13.De økonomiske reformer krever sakkunnskap og effektivitet, noe som gjør det vanskelig å klamre seg fast til partitaburetter.
14.Den internasjonale legeforening til avverging av kjernefysisk krig (IPPNW) er en sammenslutning av nasjonale grupper som har til oppgave å mobiliser den medisinske sakkunnskap mot truselen om en kjernefysisk krig.
15.Det er stabilitet og sterk sakkunnskap i rekken.
16.Else Bugge Fougner sa som en personlig mening at domstolen for sjelden blir satt med meddommere som har særlig sakkunnskap om barn.
17.Forsvarsdepartementet skal selvsagt fortsatt medvirke med sakkunnskap, men det er Kirke og undervisningsdepartementet, sammen med skoleverkets egne organer og lærerne ved den enkelte skole, som må ta det faglige og pedagogiske ansvar for å nedfelle informasjonen i den praktiske undervisning.
18.Men igår ble han i rikt monn takket for sin lange og tro innsats, for sin lojalitet, for sin pliktoppfyllenhet, for sin sakkunnskap og økonomiske analyser, og for at han aldri har glemt individet og enkeltmennesket i all sin offentlige virksomhet.
Le tue ultime ricerche