Norvegese-Spagnolo traduzione di samfunnslag

La Traduzione della parola samfunnslag da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

samfunnslag in spagnolo

samfunnslag
allmenn? la sociedad
Sinonimi per samfunnslag
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Nakenbading skaper fellesskap mellom folk fra helt forskjellige samfunnslag.
2.Alkoholismeutvikling finnes utbredt i alle samfunnslag, blant lærd som ulærd.
3.Alle samfunnslag er med, ikke bare aristokrater, slik folk som ikke kjenner Proust, gjerne tror.
4.DET er påfallende at i et land som India med all sin nød og fattigdom og skrikende sosiale forskjeller, er det likevel ikke konfliktene mellom de ulike samfunnslag som er de mest brennbare.
5.De har kommet fra alle samfunnslag - fra professorater på sovjetiske prestisjeuniversiteter, fra underordnede jobber på skitne fabrikker, fra forfinede bystrøk og fra fjellbyer i utkantene.
6.De siste måneder er det mest populære" in"sted blant parisiske punk og popungdommer fra de forskjelligste samfunnslag nemlig blitt katakombene som ble gravet ut under Paris fra romersk tid og frem til Ludvig XVI for å skaffe byggematerialer til den voksende byen.
7.De tre himmelens sendebud var noen hyklerske slyngler, slett ikke bedre enn de fordervede menneskene i alle samfunnslag.
8.Derfor tror jeg at det alltid vil være forskjellige samfunnslag i en nasjon, påstår Joseph som selv synes det er galt at bekjentskap fortsatt teller så mye i det britiske samfunn.
9.Det er en samling med menn fra alle samfunnslag på Vålerengen.
10.Det er grunner for å hevde at verden ville ha vært et enda verre sted uten MRAs innsats av uselviske medarbeidere fra alle raser og samfunnslag.
11.Dette tyder på at hun skrev for de lavere samfunnslag, som hun selv kom fra.
12.Færderseilasen rekrutterer også sine deltagere fra alle idrettsgrener og samfunnslag selv om regattafolket og turseilerne danner hovedtyngden.
13.Han er blitt journalistikkens kjempekjendis i Tyskland, og er i motsetning til underholdningsbransjens artister like populær i alle samfunnslag - så populær at han kunne reise rundt hver helg og motta æresbevisninger hvis han ikke bremset.
14.Hun understreker at de fleste av naturistforbundets medlemmer er ektepar med barn, og at man finner naturister i alle samfunnslag og i alle aldersgrupper av begge kjønn.
15.Mange mennesker reagerte spontant, idet de så et naturlig og fruktbart fellesskap oppstå gjennom dette samvær av barns kunst fra mange land, raser og samfunnslag.
16.Men Swann, som alltid har tatt for seg av kvinner fra de høyeste til de laveste samfunnslag, gjør den utilgivelige sosiale feil å bli forelsket i og gifte seg med demimonden Odette de Crecy.
17.Men mye tyder på at nettopp incest er det seksuelle overgrep som er vanligst - og den forekommer i alle samfunnslag.
18.Menn og kvinner fra alle samfunnslag leser - eller smugleser - ukeblader.
19.Misbrukerne kommer fra alle samfunnslag.
20.Nettopp det" livet" hun drømte om kanskje, - kunsten og friheten og møtet med en mann fra andre samfunnslag, møllersønnen og maleren Skredsvig som hun ble gift med og stiftet hjem sammen med på Fleskum hvor nyromantikken ble til i vårt norske fin de siecle.
21.Salatbarer slår svært godt an med kunder fra alle samfunnslag og miljøer.
22.Takk til gammel og ung, takk til mennesker fra alle samfunnslag som har møtt oss med en slik hjertelighet og slikt engasjement i vår sak.
23.Det er en broget samling mennesker fra forskjellige samfunnslag og med forskjellig politisk bakgrunn.
24.Nå er det på høy tid med et gjennomslag for de endringer Personbilutvalget har foreslått, omlegninger som vil redusere avgiftsbyrden med en milliard og øke forståelsen for at når personbilen har tilpasset seg samfunnet ved å tjene alle samfunnslag, må samfunnet også tilpasse seg bilen !
25.Advokat Henriksen understreker også at slik barnevernsnevndens tvangsvedtak har fungert til nå, slår det urettferdig ut ved at det bare er ressursfattige foreldre fra lavere samfunnslag som blir fratatt foreldreretten når de ikke fungerer som foreldre skal.
26.At de øvre samfunnslag i mange arabiske land er britiskorientert, ser man tydelig ikke minst i Londons mer fasjonable strøk, hvor det arabiske innslaget er overveldende.
27.Beskjedne gutter fra alle" samfunnslag" - advokater, frisører og jurister.
28.Blant hans oppdragsgivere var høytstående embedsmenn og kjente personer fra Spanias" alto sociedad" (øvre samfunnslag).
29.De færreste vet vel at den berømte Strindberg skrev stykket på Skovlyst nord for København, der han traff de typer som han introduserer i" Frøken Julie", for å skildre forholdet mellom to fra ulike samfunnslag.
30.Der kom kvinner fra alle samfunnslag og alle nasjoner til orde.
Le tue ultime ricerche