Norvegese-Spagnolo traduzione di skjemme

La Traduzione della parola skjemme da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skjemme in spagnolo

skjemme
allmennverbo desfigurar
Termini derivati da skjemme
Altri esempi
1.Er det noe jeg liker, er det å skjemme bort kundene mine.
2.Arbeidsbrakkene og de halvferdige fasadene i Karl Johan vil skjemme bybildet kommende 17. mai. Entreprenørene har imidlertid lovet å rydde opp mest mulig til 17. maifeiringen.
3.Begrunnelsen var at de ikke skulle skjemme naturen.
4.Ingen av de kinesiske innflytterne i Tibet ville finne på å skjemme ut bopelen med slik overtroisk humbug.
5.Naturverninteressene har reagert sterkt på at Miljøverndepartementet er villig til å skrinlegge byalternativet, fordi kraftledningen vil skjemme naturen, skade friluftslivet og legge forholdene til rette for en justering av Markagrensen.
6.Skal ordet propaganda for alltid være bannlyst fordi Joseph Goebbels gjorde sitt beste for å skjemme det ut ?
7.Spørsmålet er om Manekas aktiviteter er i stand til å skjemme det ærverdige familienavn slik at det vil virke inn på Indiras og Ravivs muligherer til å beseire opposisjonen i de kommende valg.
8.Tunnelen demonteres om sommeren for ikke å skjemme naturen.
9.Å være besteforeldre er å kunne skjemme bort de barn som ikke er ens egne, kjenne tryggheten og tilliten tvers over generajonskløften.
10.Mange av de tingene som produseres, kan jo skjemme bort ungen og skape ris til egen bak.
11.Beliggenheten av boligen skulle ikke skjemme noen.
12.Da dette er fredede kulturminner, innebærer et forbud mot forandring av bygningene at også inngrep i omgivelsene som vil skjemme bygningene utilbørlig, må avvises.
13.Da vil en bilvei slett ikke skjemme ut fjellsiden.
14.Den viktigste konklusjonen er at foreldrene må slutte med å skjemme bort enebarnet, sier Yang Hua fra Institutt for oppdragelsesforskning.
15.Der er vi i ferd med å skjemme oss og landet helt ut.
16.Det var den gangen vi trodde at mødrenes oppgave virkelig var å skjemme bort sine gutter.
17.Efter universitetslærernes mening er det ikke tvil om at en slik glasspaviljong vil skjemme bygningsmiljøet, understreker førsteamanuensis Arne Brenna i Instituttet for kunsthistorie og klassisk arkeologi.
18.Er menneskene kommet for å skjemme henne ut for all verden ?
19.Ikke bare er hun enebarn, men hun er samtidig familiens eneste barnebarn, og når besteforeldrene kommer på besøk fra Afrika, får Grobbelaars ekstra god hjelp i å skjemme bort Thali.
20.Man skulle ikke" skjemme bort barna" het det, og dessuten skulle de tidlig lære" sunne" vaner, og stell på bestemte klokkeslett.
Parole simili

 
 

skjemme come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) skjemmeskjemmendeskjemt
Indicativo
1. Presente
jegskjemmer
duskjemmer
hanskjemmer
viskjemmer
dereskjemmer
deskjemmer
8. Perfetto
jeghar skjemt
duhar skjemt
hanhar skjemt
vihar skjemt
derehar skjemt
dehar skjemt
2. Imperfetto
jegskjemte
duskjemte
hanskjemte
viskjemte
dereskjemte
deskjemte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde skjemt
duhadde skjemt
hanhadde skjemt
vihadde skjemt
derehadde skjemt
dehadde skjemt
4a. Futuro
jegvil/skal skjemme
duvil/skal skjemme
hanvil/skal skjemme
vivil/skal skjemme
derevil/skal skjemme
devil/skal skjemme
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha skjemt
duvil/skal ha skjemt
hanvil/skal ha skjemt
vivil/skal ha skjemt
derevil/skal ha skjemt
devil/skal ha skjemt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle skjemme
duville/skulle skjemme
hanville/skulle skjemme
viville/skulle skjemme
dereville/skulle skjemme
deville/skulle skjemme
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha skjemt
duville/skulle ha skjemt
hanville/skulle ha skjemt
viville/skulle ha skjemt
dereville/skulle ha skjemt
deville/skulle ha skjemt
Imperativo
Affermativa
duskjem
viLa oss skjemme
dereskjem
Negativa
duikke skjem! (skjem ikke)
dereikke skjem! (skjem ikke)
Le tue ultime ricerche