Norvegese-Spagnolo traduzione di skrinlegge

La Traduzione della parola skrinlegge da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skrinlegge in spagnolo

skrinlegge
allmennverbo abandonar, arrinconar
Sinonimi per skrinlegge
Altri esempi
1.Det eneste lyspunkt i de 18 måneder lange forhandlingene om Sleipneravtalen er at avstanden mellom den norske og britiske regjering synes å øke, skriver Cityredaktøren i Sunday Times, Neil Collins i en artikkel hvor han ber British Gas Corporation snarest mulig skrinlegge den altfor dyre Sleipneravtalen.
2.Hvis disse nye forslagene blir godkjent, er de to velforeningene villig til å skrinlegge de tidligere planene om et bygdesenter.
3.Vi forsøkte først å drive bistand blant haitianerne i selve Haiti, men dette måtte vi skrinlegge på grunn av de umulige arbeidsforhold i landet, forteller Skauen.
4.Administrerende direktør Per L. Sundby fremholdt at stortingsmeldingen forkaster Fornebu som mulig eneflyplass, og efterat den også foreslår å skrinlegge Hobøl, er Gardermoen den eneste mulighet vi har for samling av trafikken på en plass, sa han.
5.Bakgrunnen var at Tandberg som er en stor produsent av fremfor alt dataterminaler besluttet å skrinlegge planer om å utvikle en egen avansert mikrodatamaskin for flere brukere, for heller å konsentrere seg om å frembringe den nye generasjon dataterminaler.
6.DET la også en demper på feststemningen i ØstBerlin at jubileet fant sted rett efter at Moskva hadde presset Erich Honecker til å skrinlegge sitt planlagte besøk i forbundsrepublikken, som skulle ha funnet sted i slutten av september.
7.De siste dager har det vært spekulert på om Gemayel vil skrinlegge avtalen, som ikke er ratifisert av det libanesiske parlament, for på den måten forsøke å redde sitt regime ut av den vanskelige situasjonen det befinner seg i.
8.De tretten medlemslandene i den karibiske samarbeidsorganisasjon Caricom har på et møte i Nassau, Bahamas, langt på vei klart å skrinlegge de fleste av de politiske og økonomiske motsetninger som på et tidspunkt truet med å sprenge hele organisasjonen.
9.De viktigste skrittene har vært besøket i Damaskus og vedtaket om å skrinlegge avtalen med Israel.
10.Den greskkatolske biskopen i havnebyen Sidon, som ledet den libanesiske delegasjon, kritiserte regjeringens beslutning om å skrinlegge avtalen.
11.Den israelske regjering er nå i ferd med å skrinlegge planen om å bygge en kanal mellom Middelhavet og Dødehavet.
12.Dersom Libanon ikke ville skrinlegge avtalen med Israel, skulle regjeringen i Jerusalem være villig til å garantere sikkerheten til de kristne i deres områder og i SydLibanon, men Israel var ifølge den libanesiske avisen ikke villig til å forplikte seg til militære tiltak mot syrerne eller de libanesiske militsstyrkene som motarbeider Gemayels regime.
13.Dessuten var det vanskelig å skrinlegge en investering til 250 000 millioner rupier (ca. 170 millioner kroner), sa ministeren.
14.Efter at kontakten var opprettet, valgte CIA til Craigs irritasjon å skrinlegge hele operasjonen.
15.En bevegelse er blitt dannet under ledelse av Nobelprisvinneren Konrad Lorenz for å skrinlegge byggeplanene for kraftanlegget, som skal ligge ved byen Hainburg øst for Wien og i nærheten av grensen mot Tsjekkoslovakia og Ungarn.
16.En følge av denne innskjerpede holdning er at SAS må skrinlegge sine planer om å danne et kommandittselskap.
17.Hensikten med møtet mellom de to var å skrinlegge avtalen mellom Libanon og Israel og bane vei for en politisk løsning i Libanon.
18.Hvorfor skal vi ensidig skrinlegge programmet, når vi i stedet kan forhandle bort MXrakettene mot sovjetiske motydelser ?
19.Ifølge den statlige libanesiske kringkasting sa president Gemayel seg villig til å skrinlegge den israelsklibanesiske tilbaketrekkingsavtale under drøftelsene med Assad.
20.Jakobsen presiserte dessuten at Regjeringen idag ikke har invitert Stortinget til å skrinlegge planene om å videreføre banen.
21.Libanesisk presse har ellers understreket at vedtaket om å skrinlegge avtalen er historisk, og avisene skrev på forhånd at det banet vei for en ny runde av forsoningskonferansen i Sveits.
22.Libanons president Amin Gemayel har besluttet seg for å skrinlegge avtalen med Israel i et forsøk på å bane vei for en politisk løsning av konflikten i landet.
23.Men han legger til at Reagan må skrinlegge sine" falske håp" om gjennom et fremtidig antirakettforsvar å kunne gjøre USA immun mot et kjernefysisk angrep.
24.Naturverninteressene har reagert sterkt på at Miljøverndepartementet er villig til å skrinlegge byalternativet, fordi kraftledningen vil skjemme naturen, skade friluftslivet og legge forholdene til rette for en justering av Markagrensen.
25.På den annen side har de tre demokratiske presidentkandidater, uten reservasjoner av noen art, forpliktet seg til å skrinlegge MXprogrammet.
26.Samtidig truet den konservative statsminister Helmut Kohl med å skrinlegge den planlagte skattereformen hvis ikke streikene snart blir avblåst.
27.Sovjetisk eftergivenhet på dette punkt ville med andre ord være å skrinlegge Bresjnevdoktrinen.
28.Sunday Times oppfordret igår British Gas til å skrinlegge hele Sleipneravtalen fordi den synes altfor dyr.
29.Således har han gitt justisdepartemente ordre om å skrinlegge forsøket på å kartlegge hvorvidt transatlantiske flyselskaper konspirerte og dumpet prisene for å ta knekken på Sir Freddie Lakers Skytrain.
30.Vedtaket om å skrinlegge avtalen med Israel ble fattet efter at president Amin Gemayel før helgen møtte sin syriske kollege, Hafez alAssad, i Damaskus.
Parole simili

 
 

skrinlegge come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) skrinleggeskrinleggendeskrinlagt
Indicativo
1. Presente
jegskrinlegger
duskrinlegger
hanskrinlegger
viskrinlegger
dereskrinlegger
deskrinlegger
8. Perfetto
jeghar skrinlagt
duhar skrinlagt
hanhar skrinlagt
vihar skrinlagt
derehar skrinlagt
dehar skrinlagt
2. Imperfetto
jegskrinla
duskrinla
hanskrinla
viskrinla
dereskrinla
deskrinla
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde skrinlagt
duhadde skrinlagt
hanhadde skrinlagt
vihadde skrinlagt
derehadde skrinlagt
dehadde skrinlagt
4a. Futuro
jegvil/skal skrinlegge
duvil/skal skrinlegge
hanvil/skal skrinlegge
vivil/skal skrinlegge
derevil/skal skrinlegge
devil/skal skrinlegge
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha skrinlagt
duvil/skal ha skrinlagt
hanvil/skal ha skrinlagt
vivil/skal ha skrinlagt
derevil/skal ha skrinlagt
devil/skal ha skrinlagt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle skrinlegge
duville/skulle skrinlegge
hanville/skulle skrinlegge
viville/skulle skrinlegge
dereville/skulle skrinlegge
deville/skulle skrinlegge
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha skrinlagt
duville/skulle ha skrinlagt
hanville/skulle ha skrinlagt
viville/skulle ha skrinlagt
dereville/skulle ha skrinlagt
deville/skulle ha skrinlagt
Imperativo
Affermativa
duskrinlegg
viLa oss skrinlegge
dereskrinlegg
Negativa
duikke skrinlegg! (skrinlegg ikke)
dereikke skrinlegg! (skrinlegg ikke)
Le tue ultime ricerche