Norvegese-Spagnolo traduzione di starte

La Traduzione della parola starte da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

starte in spagnolo

starte
kjøretøyverbo arrancar
  flyvningverbo despegar
  bilerverbo arrancar
  starteverbo empezar, comenzar, iniciar
Sinonimi per starte
Termini derivati da starte
Esempi con traduzione
Du burde starte så tidlig som mulig.
Altri esempi
1.Dyvi Beta" skal starte arbeidet på Ekofiskfeltet i april måned.
2.Jeg forstår det slik at uformingen av tiltak for å myke opp reguleringene på eksporten, også kan starte.
3.Jeg var forferdelig nervøs foran siste stående skyting onsdag, og måtte faktisk starte skytingen tre ganger", sa Røtsch, som midtveis i fem skuddserien måtte ta knebøy i et forsøk på å få ned pulsen.
4.Lederen for et demontrasjonstog fra Youngstorvet til Stortinget fikk i en flere minutter lang sending anledning til å fremstå med sterk kritikk av kommunal og arbeidsminister Arne Rettedal, med oppfordring til alle sosialister om å støtte opp omkring det planlangte demonstrasjonstoget, med angivelse av nøyaktig klokkeslett for når toget skulle starte og med reklame for et møte og en tale lederen selv skulle holde i forbindelse med arrangementet.
5.Nu er det olympiske leker, og dersom maraton går efter programmet, vil de aller fleste av oss starte.
6.Under denne overskriften informeres det i Aftenposten morgenutgave 21. august om planene på å starte driften av reaktor nr. 1 ved atomkraftverket i Harrisburg.
7.Akter AT & T å utvikle sin datavirksomhet videre gjennom for eksempel å starte produsjon av store datamaskiner ?
8.Alle søknader om å få starte prøvesendinger med reklameinnslag vil bli avvist av departementet inntil Stortinget eventuelt har gitt klarsignal til slik virksomhet, sier underdirektør Sigve Gramstad i Kulturdepartementet.
9.Arbeiderpartiet vil med sin holdning forhindre at idretten får de midler den har så stort behov for og som man kunne starte å bruke av allerede neste år.
10.Bergen er en by som utlendingene kjenner og som mange gjerne vil starte et cruise fra.
11.Bernie Leadon var medlem av Monkeys, han skrev til og med" Last train to Clarksville", fleipet Hillman, som selv var med på å starte The Byrds, en av 60tallets mest populære grupper.
12.Da er det bare å starte opp ?
13.Da slipper jeg iallfall å starte i kvalik.rennet på Gjøvik lørdag, og dermed få en noe mindre oppstykket juleferie.
14.Delegasjonen var sterkt interessert i Det hebraiske universitet og ville at vi skulle starte med hebraiskundervisning i Betlehem.
15.Den kan starte med å gå ned i en norsk ubåt og la den leke med norske fregatter under dagens instruks.
16.Den norske Misjonsallianse har planer om å starte kurssenter og produksjonsenheter for å hjelpe tidligere pasienter ved misjonens to store sykehus på Taiwan.
17.Den nye struktur er nå langt på vei avklart, og vi forventer å starte en dialog med de ansatte før jul, sier han.
18.Den virksomhet vi har tenkt å starte med, er helt vanlig i for eksempel USA, forteller Andre C. Moe, som fra før av driver et konsulentfirma innen markedsføring.
19.Dermed er et nytt mål nådd, sa en fornøyd fransk nordlending efter at Tor Røste Fossen iformiddag fortalte ham at han skulle starte som høyreback i dagens kamp mot Egypt.
20.Det er alltid en vanskelig vurdering om man skal bygge på gamle bygninger når kapasiteten er for liten, eller om man skal starte helt på nytt og bygge et moderne frittstående anlegg.
21.Det er et stort skritt fra en trygg forskertilværelse på et offentlig institutt til å starte for seg selv, sier Nordal.
22.Det er nok risikovillig kapital til å starte nytt i Osloområdet.
23.Det er slik vi pleier å starte.
24.Det er vårt håp at de som måtte ønske å starte reisebyrå virkelig setter seg inn i forholdene, sier Svendsen.
25.Det gir oss muligheten for å vokse på andre måter enn ved å starte ny virksomhet selv.
26.Det må ikke skapes et inntrykk av at det er en heksekunst å starte ny rederivirksomhet.
27.Det var for 11 år siden vi fant ut at det her i Oslo var blitt såpass mange av oss fra land som Argentina, Peru, Chile, Brasil og andre SydAmerikanske land at vi burde starte eget lag.
28.Det vil frata folk lysten til å starte ny virksomhet og utvide eksisterende når man vet det blir verre skattetrykk, mener han.
29.Efter påske håper vi å kunne starte utesesongen i prosjekteringsarbeidet.
30.En langvarig konflikt kan gi store bivirkninger og gjøre det vanskelig å starte igjen, sier personalsjef Ole Jacob Østberg.
Parole simili

 
 

starte come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) startestartendestartt
Indicativo
1. Presente
jegstarter
dustarter
hanstarter
vistarter
derestarter
destarter
8. Perfetto
jeghar startt
duhar startt
hanhar startt
vihar startt
derehar startt
dehar startt
2. Imperfetto
jegstartte
dustartte
hanstartte
vistartte
derestartte
destartte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde startt
duhadde startt
hanhadde startt
vihadde startt
derehadde startt
dehadde startt
4a. Futuro
jegvil/skal starte
duvil/skal starte
hanvil/skal starte
vivil/skal starte
derevil/skal starte
devil/skal starte
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha startt
duvil/skal ha startt
hanvil/skal ha startt
vivil/skal ha startt
derevil/skal ha startt
devil/skal ha startt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle starte
duville/skulle starte
hanville/skulle starte
viville/skulle starte
dereville/skulle starte
deville/skulle starte
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha startt
duville/skulle ha startt
hanville/skulle ha startt
viville/skulle ha startt
dereville/skulle ha startt
deville/skulle ha startt
Imperativo
Affermativa
dustart
viLa oss starte
derestart
Negativa
duikke start! (start ikke)
dereikke start! (start ikke)
Le tue ultime ricerche