Norvegese-Spagnolo traduzione di statsmakt

La Traduzione della parola statsmakt da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

statsmakt in spagnolo

statsmakt
allmenn? Estado
Sinonimi per statsmakt
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.For å tenne velgerne på nytt, må Høyre målbære en fornyet vilje til å tale det enkelte menneskets sak i kampen mot byråkratiet og en stadig mektigere datastyrt statsmakt.
2.Jeg må bøye meg for statsmakt - selv om det ikke er rett.
3.Landet ble styrt av en sterk statsmakt, et sentralisert næringsliv og arbeiderbevegelsen.
4.Begrunnelsen for en statsmakt i alle sine umulige og håpløse former blir mer og mer noe i retning av behovet for sosial og økonomisk trygghet, i hvert fall dette som høyt prioriterte oppgaver for det offentlige.
5.Blant annet skal grunnloven endres for å opprette et" nasjonalt sikkerhetsråd" som en slags fjerde statsmakt.
6.Dessuten blir jeg del av den annen statsmakt - unndratt politisk styring, sier han med et glimt i øyet.
7.Det er derfor statsmakt som utøves av Statoil i gruppene.
8.Det er et forsøk på å omplante Bibelen fra et primitivt bondesamfunn til et kollektivistisk samfunn av massemennesker underlagt en sterk statsmakt.
9.Et system uten hode, men med en enorm kropp, som spiller rollen som den allmektige Gud, en statsmakt som kolonialiserer menneskehjernen.
10.Fremveksten av en femte statsmakt : lobbyistene, aksjonsgruppene, informasjonsmedarbeiderne og spesialistenes påvirkning og dermed makt.
11.Hun påpekte at elevene også må få kunnskap om forholdet mellom massemediene og samfunnet og drøfte hva vi legger i uttrykket" den fjerde statsmakt".
12.Hvor pressen blir et redskap og ikke lenger er den selvstendige og korrigerende fjerde statsmakt.
13.I sin protest påpekte forsvareren at de pensjonerte dommerne ikke har den integritet som er nødvendig for å representere den tredje statsmakt.
14.Mediene utgjør nemlig efter min oppfatning ikke den fjerde, men første statsmakt.
15.Meyer mener at kirkeledelsen nå er så bundet av statsmakt at det virkelig står om fortsatt åndelig frihet for Kirken.
16.Myhre understreket at økonomisk frihet også betinget politisk frihet, og mente at en sterk statsmakt er felles for totalitære samfunnssystemer.
17.På begge sider står folkene overfor fremveksten av en altomfattende statsmakt, som med tiden fratar dem deres ansvar, og derved deres menneskelighet.
18.Regjeringens dobbeltrolle som arbeidsgiver og statsmakt spilles fullt ut i slike forhandlinger, sa han.
19.Statsmakt i viktige spørsmål, overfor andre enn Statens eget selskap, blir lagt der hvor den hører hjemme, hos statsråd og regjering som står politisk ansvarlig overfor vår høyeste folkevalgte myndighet, Stortinget.
20.Vi vil stå samlet om en politisk holdning som også i fremtiden vil gjøre det enklere for partiet å fremstå som det enkelte menneskes talsmann mot en overmektig og drepende statsmakt.
21.Jeg tror meget på pressen som den fjerde statsmakt.
22.Andre heter Kongelig bibliotek som minne om den gang da kongemakt og statsmakt var et og samme begrep.
23.At den utøvende makt, regjeringen, i forhold til sine tjenestemenn har instituert et system med sikkerhetsklarering med bistand fra overvåkningspolitiet, må ikke lede til den kortslutning at et tilsvarende system skal innføres i forhold til legdommere, som tilhører den 3. statsmakt, domstolene.
24.De fremmøtte representanter for den fjerde statsmakt fikk av Borgs sekundanter vite at det har tatt et år å utvikle de to ulike duftene som nå bærer tennisstjernens navn.
25.De nyliberale avviser både sosialismen og konservatismen fordi begge deler leder til økt statsmakt og redusert personlig frihet.
26.Den medfører uvegerlig et visst byråkrati, og den er uttrykk for voksende statsmakt ved at Stortinget hvert år fatter vedtak som har avgjørende betydning for de trygdedes økonomi.
27.Det er blitt sagt om pressen at den er den fjerde statsmakt efter regjering, storting og Høyesterett.
28.Det er å håpe at den videre saksbehandling og Høyesteretts avgjørelse vil slå fast den dømmende myndighets uavhengighet og autoritet, og virke korrigerende på massemedias skjebnesvangre tendens til å spille rollen som både den tredje og fjerde statsmakt.
29.Det heter så smukt at pressen er den fjerde statsmakt.
30.Dette ord er helt tildekket, til tross for at man efter hans mening fortsatt går inn for en større og sterkere statsmakt.
Le tue ultime ricerche