Norvegese-Spagnolo traduzione di statsmann

La Traduzione della parola statsmann da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

statsmann in spagnolo

statsmann
politikksostantivo hombre de estado [m]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.En statsmann av et format som vi bare sjelden møter i Norge, og en ekte samfunnsbygger, sa statsminister Kåre Willoch, da han på vegne av Regjeringen nedla krans ved Trygve Brattelis båre.
2.Jeg tror at alle uansett parti - vil betegne ham som en statsmann.
3.Allerede i 1874 gikk den store engelske statsmann Gladstone til valg på den ene post å fjerne inntektsskatten, den gang rent minimal i England.
4.Alt dette gjorde ham til en statsmann av et format som vi bare sjelden møter i Norge.
5.At Disraeli, britisk statsmann på 1800tallet, hadde beskrevet Valletta som en by" bygget av gentlemen, for gentlemen".
6.Bare et fåtall fortjener den krevende betegnelse statsmann.
7.C. J. Hambros yngste sønn og speilbilde har tegnet et portrett av sin far som er den store statsmann verdig.
8.Da opplysninger om Høyres største statsmann efter krigen også bør være korrekte i de små detaljer, kan det meddeles at Lyng hadde sitt ferieparadis ved Ormefjorden i Bergsbygda i Eidanger.
9.Den gikk allikevel til Jens Otto Krag, og det tjener EF til liten ære at man da og senere forbigikk den statsmann som hadde satset alt for sitt lands plass i Europa, og som også bidro til at Krag lyktes med å få dansk flertall for EFmedlemskap.
10.Den østerrikske statsmann, tidligere blant annet utenriksminister, og kansler i 13 år, tegnet et bilde av verdenssituasjonen med perspektiver som bar bud om dyp innsikt og erfaring.
11.Det er en ny Nixon som i disse dager fremstår som en eldre, respektert statsmann, utstyrt med en sleivete form for humor.
12.Det er omtrent det eneste som er igjen av Richard Nixons verk som den statsmann han ønsket å være, at han både så muligheten for et samarbeide med Maos Kina, og hadde viljestyrke og evne til å legge dets grunnsten.
13.Disse stipendiene, som ble opprettet et år efter at den store statsmann døde i 1965, gis til alle slags yrkesutøvere og er på 30 000 kroner.
14.En 100årsmarkering som er vår største statsmann verdig.
15.Et stort menneske og en betydelig statsmann er gått bort.
16.Finlands president, Mauno Koivisto, uttrykte sorg over dødsbudskapet og sa at han lærte å kjenne president Andropov som en statsmann som arbeidet for økt velferd for det sovjetiske folk, og som på det internasjonale plan anstrengte seg for å bedre forutsetningene for fred, sikkerhet og internasjonalt samarbeide.
17.For kanskje en million mennesker fremstår han som en statsmann, som står opp for det han tror på.
18.Går man efter naturens fordeling av evnene, vil mang en statsmann eller offiser bli satt til å passe vuggen !
19.Han var en statsmann hvis ord sto til troende, preget av selvstendighet, integritet og en sterk demokratisk bevissthet.
20.Ikke bare skal den 55 år gamle John Turner leve opp til Pierre Trudeaus ry som statsmann, men han skal også løse de enorme økonomiske problemer den samme Trudeau efterlater seg.
21.Kveld efter kveld har kineserne fått inn i stuene et amerikansk kaleidoskop, fra Reagans glitrende velkomstball til livet i hektiske storbyer ; overalt med Zhao i rollen som verdensvant statsmann og diplomat.
22.Mange har forsøkt å tegne portrett av den store politiker og statsmann, og" CJH" - som sønnen konsekvent kaller ham - har vært omtalt i det meste av de senere års flora av memoarer.
23.Marsjall Ustinov ble hyldet som en fremragende partimann og en sovjetisk statsmann.
24.Men det forhindrer ikke at han håndterer de nye muligheter Nobels fredspris har gitt ham med en politisk begavelse som er en statsmann verdig.
25.Men faktum er at det er nettopp det skillet mange idag er opptatt av å trekke opp i et forsøk på å gi den eldre statsmann og skurken Nixon en noe mer nyansert dom enn den som hittil er blitt ham til del.
26.Men nå er det Holberg som møter motbør ; fra den mektige statsmann Frederik Rostgaard, eieren av Anholt, der det meste av bokens handling er lagt til.
27.Mens demokratene slåss på harde livet, kan presidenten spille rollen som internasjonal statsmann og score velgerpoeng.
28.Nå debuterer han også i rollen som internasjonal statsmann.
29.Og da helikopteret lettet den 9. august for ti år siden, sto det klart for alle at han heller ikke ville oppnå å bli en eldre statsmann.
30.PRESIDENT Assads suksess i Libanon har gjort ham til den ledende statsmann i den arabiske verden.
Le tue ultime ricerche