Norvegese-Spagnolo traduzione di svakhet

La Traduzione della parola svakhet da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

svakhet in spagnolo

svakhet
karaktersostantivo flaqueza [f]
  helsesostantivo debilidad [f], flojedad [f], astenia [f], achaque [m]
  karaktersostantivo vicio [m], falta [f], falla [f], defecto [m]
  oppførselsostantivo punto débil [m], debilidad [f]
  kraftløshetsostantivo debilidad [f], flojedad [f]
Sinonimi per svakhet
Termini derivati da svakhet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det sterke kjønn" har begynt å vise tegn på svakhet som det er grunn til å se nærmere på.
2.Kvinners svakhet - menneskets styrke" av J. B. Miller og" Depression, dit navn er kvinde" av J. Willadsen.
3.Retten og sannheten har alltid det i seg at den kan vinne seier og bli til virkelighet, mens overmakten, hvor overveldende den enn kan være, dog alltid har den indre skade og svakhet at makt aldri kan bli rett.
4.Den alvorligste svakhet ved tolkningen til Bratterud er at enkeltstående utsagn blir løsrevet fra helheten og gitt en tolkning som er i tråd med de oppfatninger Bratterud selv har.
5.Den norske lægeforening har demonstrert maktsyke når det gjelder særinteresser og svakhet når det gjelder solidaritet.
6.Det er en avbakelig svakhet ved oss, medgir trioen i kor, og smiler gledestrålende.
7.Det er kanskje en svakhet, men studentene efterlyser jo nå mer praksis for å se om de passer til å være lærere, sier Thea Knutzen.
8.Det er svakhet som inviterer våre motstandere til eventyrlige feilvurderinger, presiserte han.
9.En svakhet er det at våre spillere er spredt i så mange forskjellige land, slik at det er vanskelig å få samlet troppen til felles treningssamlinger før alvoret tar til i Frankrike.
10.Fru Gandhis største svakhet er at hun tror hun er India.
11.Har alltid hatt en svakhet for den lette, litt ironiske tonen i Tønseths dikt og mente at et samarbeide med ham ville være til glede for oss begge - og for kunstinteresserte.
12.Jeg er litt gal, ler han og innrømmer sin svakhet for raske motorsykler.
13.Men jeg er sta, det er både min styrke og svakhet.
14.Min største svakhet er at jeg ikke er helt sikker på hvor stengene er, sier Bjørn Johnsgård (21).
15.Norske bønders svakhet er at de er så få, men deres styrke er at de produserer mat.
16.Når vi får så hyppige endringer avdekker det ikke bare en svakhet i vår egen økonomi, men også at selve kurvsystemet ikke er ufeilbarlig, sier Reinertsen.
17.På stedet er det en svakhet i overvannsledningen.
18.Reagans feilgrep i Libanon og MellomAmerika har ydmyket USA, hevdet Mondale.Beskyldningene kom like lite overraskende som Reagans påstand om at Mondale når det gjelder svakhet, har et rulleblad som ikke står tilbake for noen annen amerikansk politiker.
19.Svakhet ?
20.Vel, sier Tutu bitende, hvis dette ikke er uttrykk for svakhet, må vi be Himmelen bevare oss for en situasjon hvor USA bestemmer seg for å opptre mykt.
21.Vi har en tid drevet sonderinger for å finne en kjøper, men vi har bare forhandlet direkte med Kreditkassen, sier Dag Vogt. Firmaets svakhet har vært markedsføringen, og Vogt mener at man burde hatt trefire ganger så mange kunder.
22.Akkurat den henvisning til" en fortid preget av svakhet og desperasjon" brukte han flittig.
23.At også kravene forandres i forhold til endrede samfunnsforhold og handlingsbetingelser er en styrke og ikke en svakhet.
24.Begynner de først å lefle med nynazistiske ideer, der forakt for svakhet og forherligelse av styrke står sentralt, har de tatt det første, farlige skrittet.
25.Bortsett fra denne svakhet og entreen som kanskje var et nummer" for meget", bar hans dristig utformede eventyrdikter ham mot høydene.
26.De legger merke til den minste svakhet, og får meg til å gjøre mitt ytterste.
27.De norske handelstallene med USA inneholder den store svakhet at de registrerer det som egentlig er en oljeeksport fra Norge til USA.
28.Debatten om han skulle nomineres på" sikker plass" i Oslo eller ikke, blottla stadig denne svakhet - som ikke kunne oppveies av personlig popularitet og faglig innsikt.
29.Den finner svaret i miljøvernorganenes svakhet og gjentatte administrative forandringer.
30.Den generelle svakhet ved programmene er at disse grunnleggende regler ikke overholdes.
Le tue ultime ricerche