Norvegese-Spagnolo traduzione di team

La Traduzione della parola team da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

team in spagnolo

team
allmenn? equipo
Termini derivati da team
Anagrammi di team
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Eneste håndkirurgiske team er overarbeidet.
2.Never change å losing team" er neppe parolen i Molde, selv om det tapende lag fra sist får en ny chanse.
3.Team Kbank" har startet arbeidsdagen.
4.Det er lettere å motivere for trening når du kan vise til konkrete resultater, bekrefter Ole Conrad Reier, treneren som er ansatt på toårs kontrakt i" Team Kbank".
5.Det er viktig å lage et team som vi nå har gjort.
6.En eller annen klubb skal hun jo løpe for, og" Team Adidas" her i USA er en mulighet.
7.Fylket regnes å være dekket med dette team, men det er selvsagt en umulig oppgave for fire mennesker, sier han.
8.I vårt tverrfaglige team inngår blant andre psykolog som ikke minst skal ta hånd om personalets problemer, sosionom og ergoterapeut, som har spesialisert seg på boligtilpasning.
9.Jeg fastholder at jeg tok med NRKs team i riktig del av kjelleren.
10.Kirken har hittil hatt et åndelig lederskap, nå pålegges man lederansvar for et helt team.
11.Men eftersom flere skoleklasser hadde valgt å arbeide som et team, ble vi enige om å premiere en pulje for klasse og gruppearbeider, og en annen for enkeltarbeider, forteller Fristad.
12.Mye av de problemene vi skal drøfte innen Europakommandoen og Atlanterhavskommandoen i NATO i Bergen, henger sammen med krav til samvirke mellom store styrker til sjøs, i luften og på landjorden, sier generalløytnant Ulf Berg som imidlertid ikke selv har hatt ansvaret for den sjømessige siden av øvelse" Team Work / Avalanche Express".
13.Også i 1984 har vi hatt fartøyer med i NATOs stående flåtestyrke i Atlanterhavsormådet (STANAVFORLANT), og i NATOøvelsene" Team Work"," Bold Game"," Blue Harrier" og" Joint Maritime Course".
14.Om det å være et lag, om å jobbe i team.
15.USA kan velge et republikansk team som har bevist at det kan lykkes eller et demokratisk team som har bevist at det ikke kan regjere.
16.Vi - et team her på Ullevål sykehus - har i tre år satt inn denne lille protesen på ialt 21 strupekreftopererte, forteller professor Hall til Aftenposten.
17.Vi er et team av skuespillere og pedagoger som arbeider sammen i Circus Fantasticus.
18.Vi hadde et internasjonalt team til å grave de norrøne tuftene, med Anne Stine som ansvarlig leder, sier Helge Ingstad.
19.Vi har knyttet til oss et team av dyktige fagfolk.
20.Vi jobber i team, og jeg må innrømme at jeg for et halvt år siden ikke turde tenke på at det ved neste korsvei lå an til at Anne Waldrop eller jeg skulle overta formannsvervet, sier Willoch.
21.Vi kan tenke oss å delta mer systematisk i team som foretar resultatvurderinger ute, og mener dette er i tråd med et generelt politisk ønske om en god kontroll med utviklingsinnsatsen, sier By.
22.Å nedlegge to team betyr at kontakten brytes med ca. 260 ungdommer, og at tiltak og oppfølging som er i gang, må avsluttes.
23.Øvelse" Team Work / Avalanche Express" ga oss den erfaring at vi er blitt overbevist om at vi i en kritisk situasjon vil kunne be om assistanse tidsnok og på en riktig måte.
24.AD Bernt E Johnsen Bernt Endre Johnsen (27) er ansatt som Art Director i Marketing Team i Bergen.
25.Alle de tre deltagende norske team fikk tildelt priser og av disse var to rene førstepremier.
26.Alle vi som arbeider i Atlas Copco, føler at vi har mistet et svært dyktig medlem i vårt team, men også en veldig god og oppriktig venn.
27.Bak navnet" Team Kbank" står Kreditkassen som hovedsponsor med innskudd på 400 000 kroner det første året.
28.Brannvakt varsles og ambulanseberedskapen settes i verk med team fra nærmeste sykehus - i dette tilfelle Bærum Sykehus.
29.Dagbehandling, dagsentra, eftervern, bokollektiver og utearbeidende team gjør det mulig å nå mennesker uten at innleggelser er nødvendig.
30.De danner et team sammen med Norsk Folkehjelps stedlige representant i MidtØsten, Egil Hagen.
Le tue ultime ricerche