Norvegese-Spagnolo traduzione di tilbakemelding

La Traduzione della parola tilbakemelding da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tilbakemelding in spagnolo

tilbakemelding
allmenn? Comentarios
Sinonimi per tilbakemelding
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Vi har bedt politimestrene om en tilbakemelding innen 20. februar over hvilke tiltak som vil bli satt i verk for å redusere telefonutgiftene.
2.Det vi efterlyste dengang var en litt bedre tilbakemelding fra skipet som mottok avisen.
3.Dette programmet blir sendt som en" tilbakemelding" til norske elever.
4.Hun viser imidlertid til at det ligger en treghet i systemet når det gjelder foreldrenes tilbakemelding hvorvidt de mottar plassen eller ei.
5.I den forbindelse har vi kommet med et konkret forslag til løsning, som vi ennå ikke har fått tilbakemelding på fra SAS.
6.Igår reiste han til Paris uten at ambassaden hadde fått en slik tilbakemelding.
7.Like viktig er det å gi dem som ringer inn en følelse av trygghet og positiv tilbakemelding.
8.Støylen forteller videre at forskning omkring biofeedback - tilbakemelding og informasjon om egne livsprosesser har vist at mennesker under visse betingelser kan lære seg å kontrollere fysiske reaksjoner, som man vanligvis ikke kan styre med viljen.
9.Vi ønsker å innføre et nytt system om systematisk tilbakemelding, basert på individuell informasjon fra den enkelte soldat til befalet, sier fungerende sjef for Forsvarets psykologitjeneste, Erik Riis.
10.Finansutvalgets henvendelse av 30 / 4 til teknisk rådmann var et ønske om informasjon / tilbakemelding efter at forskriftene hadde vært praktisert i ca. seks måneder.
11.Flere overordnede leger og professorer jeg har snakket med stiller spørsmålstegn ved rutinene for tilbakemelding, sier Worsøe.
12.Tilbakemelding fra de australske forskerne viser at de er svært godt fornøyd med resultatet, og det er bestilt tre nye, forteller Nergaard.
13.Blant annet fordi kommunen ikke får tilbakemelding fra videregående skoler om elever som slutter efter kort tid.
14.De forventer at myndighetene iverksettes sikrere rutiner for tilbakemelding av testresultater når klienter tjenestemennene har vært i nær kontakt med blir fremstilt for AIDS og Hepatitttester.
15.Dersom det er grunnlag for det, vil det også bli utviklet bedre rutiner for tilbakemelding av opplysninger til kommunen, opplyser Valstrand.
16.Det betyr ikke nødvendigvis karakterer i tradisjonell forstand - men at læreren gjør skikkelig arbeid med hver enkelt elevs besvarelser og gir tilbakemelding.
17.Det viser seg imidlertid at man ikke har fått korrekt tilbakemelding fra ledelsens side, og styret har trodd at situasjonen var bedre enn den har vært.
18.Direktør Christian Lerke i Helsedirektoratet sier i en kommentar til Østlandets Blad at det foreløbig ikke kommer på tale å endre reglene om tushetsplikt og tilbakemelding.
19.En av grunnene til at enkelte dataprogrammer gir gode resultater er nettopp den hurtige og presise tilbakemelding.
20.En slik tilbakemelding er en av måtene å bli kvitt denne type leker.
21.Foreningen for hjertesyke barn er redd for å miste kontaktpersonene, som idag gir foreldrene tilbakemelding og informasjon om hvordan barnet til enhver tid har det.
22.Fra kandidater som er på plass i arbeidslivet, har Universitetet i Bergen fått tilbakemelding om at arbeidsgivere legger stor vekt på at såvel jus som økonomi er deler av studiet.
23.Legen får sjelden tilbakemelding på sine synspunkter og blir sett på som" allmektig".
24.Mange lærere er så isolerte fra andre voksne i sitt arbeid at de ikke får den" tilbakemelding" og personlige støtte som er helt avgjørende for trivsel og faglig utvikling.
25.Nye tiltak har også vært diskutert i forbindelse med en tilbakemelding til lærerne om forskningsresultatene.
26.Og han beklaget at offentlige etater får for dårlig tilbakemelding fra publikum om hvordan man vurderer tjenestene.
27.Og når Osloelevene får svar umiddelbart efter 5. juli, må man, innen åtte til ti dager, gi en tilbakemelding til inntakskontoret.
28.Reglene for tilbakemelding må bli klarere, mener Worsøe.
29.Sist mandag ventet han på tilbakemelding om femseks dansker er kommet til rette.
30.Statssekretæren opplyser at det ble gjort klart for ambassadøren at man i UD imøteser en rask tilbakemelding fra franske myndigheter, og at man håper på en avgjørelse før jul.
Le tue ultime ricerche