Norvegese-Spagnolo traduzione di tilbakeslag

La Traduzione della parola tilbakeslag da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tilbakeslag in spagnolo

tilbakeslag
bakslagsostantivo reacción violenta [f], rebote [m], repercusión [f], resaca [f]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De grønne" gikk uventet sterkt frem, og regjeringspartiene i Bonn led ved søndagens kommunevalg i NordrheinWestfalen sitt klareste tilbakeslag siden regjeringsskiftet for nøyaktig to år siden.
2.Episoden er et enormt tilbakeslag for meg personlig og for mitt arbeide med å bringe de to samfunnsgrupper på talefot," sa en åpenbart skuffet Prior da han ble intervjuet i radio og TV.
3.Det er ikke noen enkel tid vi lever i, med tilbakeslag i økonomi og sysselsetting.
4.Det ville være et tilbakeslag om Staten skulle dekke utgiftene til omsorgen for de psykisk utviklingshemmede, sier statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg til Aftenposten.
5.Dette brevet vil veie tungt og innebære et alvorlig tilbakeslag for søknaden fra Falun / Åro" om OL i 1992.
6.Handicapidretten opplever et tilbakeslag når vi må finne oss i så mye rot på idrettsarenaen.
7.Jeg er redd for at alt som er bygget opp, og tross alt en stabilisering av demokratisk prosess under oppbyggingen av dette store og imponerende landet, nå vil kunne få et tilbakeslag, sier Jakob Aano.
8.Jeg frykter også at den gryende selvfølelse som beboerne på Grønland sakte begynner å få igjen, kan få et kraftig tilbakeslag hvis gårdene rives.
9.Jeg regner med at heller ikke dere ønsker et tilbakeslag i de amerikanskkinesiske forbindelser.
10.Jevn fremgang med lite tilbakeslag ved fjorårets fylkestingsvalg, er formann Arild Hiims situasjonsrapport for fylkesorganisasjonen.
11.TVreklamen representerer en budskapsformidling som neppe fremmer forbrukernes nøkterne overveielse, og vil derfor innebære et tilbakeslag for den informative reklamen, heter det blant annet i en høringsuttalelse fra Forbrukerombudet om kringkastingsreklame.
12.Tapet av broen er et alvorlig tilbakeslag for El Salvadors økonomiske virksomhet, heter det i en kunngjøring fra forsvarsdepartementet i landet som ble offentliggjort søndag.
13.Tysklands og Norges felles kulturarv er tross alle tilbakeslag en humanisme ; uten illusjoner, men med håp om et håp.
14.Vi ville være naive om vi ikke mentalt forberedte oss på tilbakeslag.
15.AT Stortinget lar være å ta inn et eller annet" godt formål" i Grunnloven, er derfor ikke noe tilbakeslag for noe som helst.
16.Allerede idag er sponsormarkedet trangt,det er klart at det ikke blir noe lettere når resultatene ikke er gode da har vi et dårlig produkt.Men jeg tror ikke sponsorene vil være så korttenkte at de trapper ned på sin støtte bare på grunn av et midlertidig tilbakeslag.Vi kan være tilbake i toppen når som helst.Dessuten har jeg bestemt inntrykk av at de er fornøyd med den eksponeringen de har fått gjennom sine avtaler med oss,sier Tore B.Ramton.
17.Alliansen med Geraldine Ferraro kan nok bli et tilbakeslag for Mondale, men han er dristig nok til å våge mer enn alle tidligere presidentkandidater har prestert.
18.Andreas Hagen frykter at neste stortingsvalg kan bli et nytt tilbakeslag for sentrumspartiene, iallfall dersom det blir listeforbund tilpasset blokkene.
19.Angående forsøkene fra arbeidsgiversiden på å avvikle garantiordningen, sa Halvorsen at det ville bety et klart tilbakeslag for de lavlønte og et brudd på den solidariske lønnspolitikken.
20.Arabisk presse, deriblant flere regjeringskontrollerte aviser, hevdet at det uklare valgresultatet er et tilbakeslag for freden.
21.At Arbeiderpartiet unngikk et markert tilbakeslag på denne sak, er først og fremst et uttrykk for at partilojaliteten fremdeles kan spille en avgjørende rolle.
22.Beslutningen ble sett på som et tilbakeslag for det nasjonale grubearbeiderforbundets leder, Arthur Scargill.
23.DE to valg som nå er avviklet i SydAfrika, har artet seg som kraftige tilbakeslag for regjeringen.
24.DET sovjetiske veto i FNs sikkerhetsråd mot opprettelsen av en fredsstyrke i Beirut var ikke bare et nytt tilbakeslag for den amerikanske politikk i MidtØsten.
25.Dagen efter at den japanske regjering hadde lagt frem et stramt statsbudsjett, påtok statsminister Yasuhiro Nakasone seg igår ansvaret for det herskende liberale partiets tilbakeslag ved valget i desember.
26.Daværende utenriksminister Henry Kissinger oppfattet utfallet av den portugisiske avkoloniseringen som ett av de alvorligste tilbakeslag for den vestlige verden i hele efterkrigstiden.
27.De anslag Leif H. Olsen og hans avdeling er kommet frem til for tiden fremover, er at den nedgang som i 1985 eller 1986 vil avløse dagens oppgangskonjunktur, vil være et svakt tilbakeslag.
28.Den medisin som IMF anvender vil efter hans oppfatning få politiske tilbakeslag" når pasientene er en gruppe av stater, og sykdommen har vart gjennom storparten av dette tiår".
29.Den positive tendens fortsetter, selv om fraktratene fikk et mindre tilbakeslag i mai, skriver meglerfirmaet Fearnleys A / S i månedsrapporten for mai.
30.Den sinte reaksjonen kan også være et tegn på forbitrelse over at KGB har måttet tåle et kraftig tilbakeslag i sin virksomhet i Norge.
Le tue ultime ricerche