Norvegese-Spagnolo traduzione di tilgang

La Traduzione della parola tilgang da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tilgang in spagnolo

tilgang
dokumentsostantivo inspección [f], acceso [m]
Sinonimi per tilgang
Termini derivati da tilgang
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Aksjon venteliste" er bare ett eksempel på hva som gjøres for at stadig flere mennesker kan få lettere tilgang til medisinsk service og pleie.
2.Den som eig eller har i si varetekt husdyr, selskapsdyr eller dyr som er haldne i fangenskap på annan måte, skal syta for at dyret har fullt tenleg tilhaldsrom der det er stor nok plass, høveleg varmt, nok lys og tilgang på frisk luft m.v., alt etter trongen hjå det einskilde dyreslaget.
3., og meningen er at alle i småbygdene skal ha tilgang til god litteratur.
4.AME vil først og fremst kunne få nytte av de nye aksjonærer ved tilgang på ny egenkapital til nye bygg og anlegg og ikke minst til markedsføring.
5.Arne Treholt har efter min bedømmelse hatt små muligheter for å få tilgang til dokumenter av denne art, sier avdelingens leder, ekspedisjonssjef Per Ravne, til Aftenposten.
6.Banken vil kunne benyttes til utstilling av bymodeller, her vil også kunne gis førstehånds informasjon om kommunal saksgang, veiledning ved utfylling av riktige skjemaer, besvarelse av reguleringsspørsmål, tilgang på registre og fremfor alt direkte henvisning til den aktuelle saksbehandler.
7.Bankene bør ikke basere sin boligfinansering på at de får tilgang til obligasjonsmarkedet.
8.De som ikke har tilgang til melk, har lett for å velge mindre sunne drikker til skolematen.
9.Dessverre er det ikke så lett her i Polen å arbeide med dette problemet på grunn av vanskelig tilgang på nyere utenlandsk litteratur, skriver Marzena, som altså ikke ser noen annen utvei enn å reise til Norge for å skaffe det hun trenger.
10.Det Dagbladet fikk se - og som de slett ikke skulle hatt tilgang til (mine medarbeidere har fått en reprimande) - var et uredigert opptak av en preken jeg holdt i forbindelse med åpningen.
11.Det er en klar sammenheng mellom adgang til og tilgang på våpen og voldskriminalitet, og jeg tror vi bør gå videre.
12.Dette gjelder spesielt når kjøperne er spekulanter, som enten er avhengig av å få solgt aksjene videre nesten med en gang, eller få tilgang til bedriftens kasse, sa Astrup.
13.Dette vil vi oppnå gjennom bl.a. bedre rammebetingelser, ved å la bedriftene disponere mer av sine overskudd selv, ved lavere skatt på kapital i bedriftene, større tilgang på kapital gjennom aksjemarked og lettelser for nyetableringer.
14.Drift av skip under utenlandsk flagg betyr at rederiene har fått en tilgang på last de ellers ikke hadde fått.
15.Efter at datasamarbeidet i eiendomsmeglerbransjen har fungert noen år, vil vi kunne ha tilgang på statistikker som dessuten blir en hjelp for meglere i deres daglige arbeide.
16.For det første får vi tilgang på en del penger.
17.Gjennom denne avtalen har vi tilgang på mer enn 5000 filmer og 10 000 TVprogrammer.
18.Har man nok tilgang på nye flyere ?
19.Jeg tenker at det kanskje ikke ville gått slik med mange av disse, dersom det ikke hadde vært så lett tilgang på narkotika i samfunnet, mener Per Nyhus.
20.Kvinnene har liten tilgang til posisjoner som gir makt og innflytelse, sa hun i sitt fordrag.
21.Med begrenset tilgang på kraft i Norge har vi ikke ekspansjonsmuligheter.
22.Mens jeg slet med å skille Dostojevskijtekster ut av den store mengden vanskelig identifiserbart materiale som var overlatt meg, fikk jeg tilgang til vanligvis avstengte kilder i SovjetUnionen.
23.Mer risikokapital kan nok være ønskelig, men hvis utgangspunktet fra norsk side er å få større tilgang på risikokapital må det være mer aktuelt å åpne det norske markedet for et mer internasjonalt investormiljø og ikke bare trekke kapitalen fra ett miljø.
24.Norske forskere kan risikere å bli akterutseilt i forhold til miljøer i utlandet som har tilgang på slike kraftige hjelpemidler, sier en av deltagerne og initiativtagerne til konferansen, dosent Magne Espedal ved Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen.
25.Når OECD behandler et spørsmål, har man tilgang til et solid videnskapelig underlag.
26.Oksydasjonen i cellene hos mus som har hatt begrenset adgang til mat, går senere enn for dem som har hatt ubegrenset tilgang på føde.
27.Polsk medlemskap i IMF kan på lengre sikt få betydning for landets gjeld til eksportland fordi Polen i IMF igjen vil få tilgang på lån som det ellers ikke får, men man må ikke overvurdere betydningen, sier Kringstad.
28.På denne måten vil også de mest avsidesliggende strøk få tilgang til kunst av kvalitet.
29.Reduser interesseorganisasjonenes og pressgruppenes makt uten ansvar gjennom å la Senatet få direkte tilgang på folkemeningen gjennom referendum i viktige spørsmål (eller innfør ekstern oppnevning av 1 / 3 av styremedlemmene i alle interesseorganisasjoner over en viss størrelse eller innflytelsesevne).
30.Rik tilgang på risikovillig kapital fra startfasen.
Le tue ultime ricerche