Norvegese-Spagnolo traduzione di tillit

La Traduzione della parola tillit da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tillit in spagnolo

tillit
fortroendesostantivo confianza [f], fe [f], credo [m]
  avhengighetsostantivo dependencia [f], apoyo [m], confianza [f]
Sinonimi per tillit
Termini derivati da tillit
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Et amnesti for samvittighetsfanger i Sovjet, i ØstEuropa og i mange andre land hvor det er politiske fanger og samvittighetsfanger, innebærer ikke bare en human gestus, det ville også i høy grad befeste den internasjonale tillit og den internasjonale sikkerhet.
2.Gruppen for å skape tillit mellom SovjetUnionen og USA".
3.J.J.J." nyder stor tillit blant velgerne og nyder respekt i andre partier for sin samarbeidsvilje, men er ingen utpreget markør.
4.Jeg fikk tillit til ham i Sahcsenhausen," fortalte han meg.
5.Jurij Andropovs målbevisste, kraftfulle og fantasirike aktivitet som generalsekretær i partiet, hans yrkesmessige og menneskelige kvaliteter, hans erfaring og politiske visdom har gitt ham almen respekt, partiets og folkets tillit og sympati.
6.Kan ikke LO - som tok feil ifjor og som undervurderte Regjeringens arbeide mot inflasjonen - ha tillit til at prognosene slår til iår ?
7.Komiteen (...) ser det slik at nedrustningsforhandlinger med utgangspunkt i fastfrysing kan gi den nødvendige tillit for å oppnå forhandlede reduksjoner.
8.Laban" setter sin tillit til Torbjørn Nilsson som endelig er tilbake på landslaget.
9.Mumle Gåsegg" og" Hans og Grete" dreier seg blant annet om tillit / mistillit til foreldre, og det å gi og ta.
10.Om å styrke denne tillit handler også Stockholmkonferansen.
11.Regjeringen hadde mistet stortingsflertallets tillit", hvilket er noe ganske annet, ja, det motsatte av hva som ble sagt.
12.Stray har - enkelt sagt - ikke Stortingets tillit lenger.
13.Vi har full tillit til at USA ikke uten grunn slipper helvete løs....
14.Vi har full tillit til at USA ikke uten grunn vil slippe helvete løs, og vi regner med at sovjetrusserne er realistiske nok til å forstå hvilken risiko de tar om de fortsetter sitt press mot NATO".
15.Åpenhet og tillit er ikke bare naivitet.
16.Da bispekollegiet ba megom å søke Balsfjord sogneprestembede, hentet jeg råd hos to mennesker jeg har stor tillit til, biskop Kristen Kyrre Bremer og professor Inge Lønning.
17.Den har skapt den nødvendige tillit i øst og aktelse i ansvarlige kretser i Vesten.
18.Dessverre er det i den svenske pressen blitt offentliggjort mange gjetninger omkring dette spørsmål, gjetninger som er blitt brukt til å blåse opp en kampanje som ikke bidrar til en atmosfære av tillit, fortsatte han.
19.Det er publikums tillit som skaper en merkevare.
20.Det er vesentlig at man makter å skape tillit og menneskelig kontakt.
21.Det faktum at Veritas ble kontaktet av Noble Denton, ser vi på som en klar tillit til den teknologi og det internasjonale engasjement Veritas har opparbeidet, fremholder informasjonssjefen.
22.Det regjeringen burde gjøre var å vise den private sektoren tillit.
23.Det tar tid å bygge opp tillit og kontakt, og det tar også tid å opprettholde forhold.
24.Det viktigste for både elever og lærere på Nesodden videregående skole er nå å få arbeidsro, slik at det blir mulig å gjenopprette den ødelagte tillit mellom elever, foreldre og skole.
25.Dette, sier Førland er viktig både av hensyn til befolkningens tillit og oppslutning, og ikke minst av hensyn til Forsvarets interne miljø og effektivitet.
26.Dette er en meget alvorlig sak for vår organisasjon, og for meg personlig er det et nederlag at jeg den gang viste tillit til hovedtiltalte i denne sak !
27.En back som Per Arne Kristiansen har ikke hatt alles tillit.
28.En trener må ha de aktives tillit.
29.Eng har ikke lenger vår tillit, sier administrerende direktør Tor Sekse i Sparebanken Rogaland (SRbank) til avisen.
30.Folket har tillit til at en demokratisk utvikling vil gi El Salvador en bedre morgendag.
Le tue ultime ricerche