Norvegese-Spagnolo traduzione di tilsynsmann

La Traduzione della parola tilsynsmann da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tilsynsmann in spagnolo

tilsynsmann
bygning - mannsostantivo custodio [m], guardián [m]
  bygning - kvinnesostantivo custodio [m], guardiana [f]
Sinonimi per tilsynsmann
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Banen ser aldeles forferdelig ut, sier tilsynsmann for gressbanen, Nils Magne Helle.
2.Programmet vil legge vekt på de forpliktelser kristne mennesker har for andre, ikke minst for alle dem som vil vite mer om hva Bibelen har å si om vår tid, forteller tilsynsmann Viggo Markussen, som er en av hovedtalerne på stevnet.
3.Biskop Andreas Aarflot har ikke gjort annet enn sin embedsplikt, som øverste tilsynsmann for Høvik menighet.
4.Det var en militær tilsynsmann som kom over de tre mennene.
5.Ellers medvirket biskopene Gran og Schwenzer, den greskortodokse fader Johannes, tilsynsmann Arnold Madsen fra Metodistkirken, rektor Nils Engelsen fra Det norske baptistsamfunn og sogneprest Joseph Sarosi i St. Olavs kirke.
6.Han var det offentliges tilsynsmann for Quislings beslaglagte eiendeler.
7.Harald Sverdrup Thygeson, tilsynsmann for Quislings beslaglagte eiendeler.
8.I denne situasjon har biskop Aarflot ikke gjort annet enn det som naturlig er hans embedsplikt, som øverste tilsynsmann.
9.I talen før dåpsseremonien la tilsynsmann Paul Bruun vekt på at de nyomvendte hadde forandret hele livet sitt gjennom dåpen.
10.Kjell Børge Tjemsland, tilsynsmann for Det Norske Misjonsselskap i Hongkong, sier det later til at myndighetene håper" jungeltelegrafen" vil gjøre sin virkning.
11.Loftet tilhørte høyesterettsadvokat Harald Sverdrup Thygeson, som var offentlig tilsynsmann for Quislings eiendeler.
12.Samarbeidet mellom arbeidsmarkedsetaten og folkehøyskolene i Norge skal gi arbeidsledig ungdom et kombinert tilbud av arbeidstrening og teoretisk undervisning, opplyser Kirke og undervisningsdepartementets tilsynsmann for folkehøyskolene, Jens Øen, til NTB.
13.Som tilsynsmann har biskopene både rettslig og teologisk et særlig ansvar for menighetenes tro og liv, og dermed for prestenes lære, understreket statsråd Bondevik.
14.Statens tilsynsmann for folkehøyskolene, Jens Øen i Kirkeog undervisningsdepartementet forklarer årsaken til at bare 12 av de 20 elevene får en fullstendig utdannelse i landbruksteknikk med de praktiske undervisningsmessige forhold på Gausdal videregående skole.
15.Tilsynsmann Helle regner med at det er den milde vinteren som er årsaken til den store stankelbenplagen.
16.Vi burde vel også være enige om at en biskop er Kirkens tilsynsmann og har plikt til å påse at våre prester oppfyller dette sitt løfte.
17.Bibelen viser at Harmageddon er noe mer enn en krig i MidtØsten eller en krig mellom mennesker, sa foredragsholderen, tilsynsmann Leif Sørensen.
18.Bibelen viser klart at Harmageddon er en krig, men i foredraget vil det bli vist at den er noe langt mer enn bare en konflikt i MidtØsten, som enkelte hevder, sier tilsynsmann Leif Sørensen, som skal holde foredraget.
19.Alt dette, og mere til, hadde efterhvert gitt ham en modning, kunnskap, innsikt og erfaring som utpekte ham for en bispestol, og det endte med å bli SørHålogaland bispedømme som skulle få gleden av å motta ham som sin tilsynsmann i begynnelsen av 1970 og nyte godt av hans rike evner og store arbeidsglede.
20.Biskopen drar som tilsynsmann for Feltprestkontoret og skal se til hvorledes feltpresttjenesten fungerer der nede.
21.Det er nå verdens største religiøse blad, forteller tilsynsmann Viggo Markussen, og dette betyr i praksis at over 90 prosent av bladets vel 11 millioner lesere nå får stoffet samtidig.
22.Dette betyr en betydelig styrking av folkehøyskolens kompetanse, sier Statens tilsynsmann for folkehøyskolene, Jens Øen, til Dagen.
23.Efter å ha virket noen år som tilsynsmann og forkynner i forskjellige boromenigheter, ofte med sykkelen som fremkomstmiddel, ble Halvorsrud satt til å arbeide med sproget til folket han var blitt så glad i.
24.En menighet i Durban i SydAfrika som betrakter Oslo biskop som sin kirkelige tilsynsmann, holder fast på raseskillet og har ikke vært villig til å gå inn i den store farveblandede lutherske kirke i landet.
25.Gabriel Eikli fulgte oppbyggingen av Misjonssambandets virksomhet i Japan som lærer ved bibelskolen, som tilsynsmann og som misjonær knyttet til stasjonen i Nishi, Akashi og Kobe.
26.Som kirke understreker vi vårt globale ansvar, sa tilsynsmann Arnold Madsen på årskonferansen.
Le tue ultime ricerche