Norvegese-Spagnolo traduzione di vanligvis

La Traduzione della parola vanligvis da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

vanligvis in spagnolo

vanligvis
sedvanealtro por lo general, por regla general, comunmente, habitualmente
Sinonimi per vanligvis
Esempi con traduzione
Epler er vanligvis grønne, gule eller røde.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Adresseavisen fremmer denne påstand, og mener at denne angivelige yrkesskade" ligger i sakens natur, for det er vanligvis de vanskeligste sakene de hvor det er svært så gode argumenter for motstridende løsninger - som havner på statsrådenes bord".
2.En dom i fornærmedes favør forteller vanligvis intet om faktum.
3.Joda," fortsetter Dagbladet," vi vet at våre ord vanligvis er vel så storslagne som våre handlinger.
4.Naima" er en ren trioinnspilling som gir Walton anledning til å briljere med skildringer av skiftende stemninger, mens både han og Jordan kjører skikkelig rundt med den vanligvis så fredsommelige" Stella by Starlight".
5.Når en politiker får en ide, er det vanligvis en gal ide.
6.Sjømål" er den betegnelse som irakske militære vanligvis har brukt om skip som er blitt angrepet i gulfen.
7.Thorn Bird"serien kostet BBC under 700 000 kroner pr. time, mens en hjemmelaget dramaserie vanligvis koster godt over 2 millioner kroner pr. time.
8.VINDU MOT BAKGÅRDEN" (1954) er et av Alfred Hitchcocks hovedverker, hvor hans foretrukne skuespiller på 1950tallet, James Stewart, den gjennomsnittlige amerikaner med ekstra integritet plasseres i roller som strider litt imot dem han vanligvis spiller.
9.Vanligvis var det flere ungersvenner som i fellesskap dro til skogs Valborsmessedagen og hentet et Maitre, ble plassert på torvet, og ung og gammel danset omkring det.
10.(New York Times) Jesse Jackson og Fidel Castro har klart å heve det internasjonale mediadiplomatiets kunst til høyder som vanligvis er forbeholdt overhoder for mektige nasjoner.
11.Germa Lionel" gjør vanligvis en toppfart på ca. tolv knop.
12.De som er ansvarlige for næringsmiddelkontrollen rundt om i landet, er vanligvis svært forsiktige med å gjøre noe som kan virke illojalt overfor bedriftene.
13.Dermed får jeg også mindre svinn enn de ti prosent man vanligvis må regne med.
14.Det er ikke alltid slik at libaneserne respekterer papirene mine, men vanligvis går det greit, enten det som nå er slik at jeg må opp med vann, eller at det er post og reservedeler til systemer som ikke fungerer, sier Hagenlund.
15.Det er tradisjon hos oss at piker i puberteten får undervisning om sin egen kropp og forholdet til det annet kjønn av en kvinnelig slektning, vanligvis en tante eller bestemor.
16.Det er vanligvis ikke vanskelig å behandle fødselspsykosene.
17.Det er vanligvis ikke vanskelig å gi elevene den økonomiske støtten de har behov for, det skjer gjennom innsamlede stipendiemidler, sier Tom Gresvig, tidligere elev ved Atlantic College.
18.Det er åpenbart at sjelesorggruppene i SGE fanger opp langt flere enn dem som vanligvis er engasjert i menighetsarbeide.
19.Det kreves ikke geologutdannelse for den type oppdrag Gearhart utfører, og disse stillingene er vanligvis ikke særlig attraktive.
20.Det var faktisk i motbakkene våre jenter tapte mest i forhold til vinneren, og Hämäläinen har vanligvis sin styrke i lett terreng.
21.Det vi prøvde ikveld er veldig forskjellig fra det vi vanligvis spiser.
22.Dette blir et noe anderledes avlastningshjem enn hva vi vanligvis mener med betegnelsen, sier avdelingssjef Ingvil Sætness i Oslo Helseråd til Aftenposten.
23.Dette er gledelig, for vanligvis har vi en del tomme senger i sommermånedene, avslutter regnskapssjef Ronald Skjerpen.
24.Dette er unge som vanligvis er rolige, forteller bydelspolitiet.
25.Disse er vanligvis plassert et stykke under vannflaten, alt avhengig av hvilke skip de er myntet på, og kan uskadeliggjøres på flere måter.
26.Du skal nå reise deg fra stolen du sitter på, slik du vanligvis reiser deg fra stolen.
27.For ti år siden uttalte du at enhver opplyst bedriftsleder burde la arbeiderne gjør en del av de oppgaver som vanligvis ble tillagt planleggere ?
28.Først når du vet hvem du selv er, hvor lykkelig du vanligvis er, hvor stabil eller ustabil, innadvendt eller utadvendt du er, kan du avgjøre hvilke betingelser som vil gjøre deg lykkelig og hvilken type menneske du kan tilpasse deg på en positiv måte i et ekteskap, sier han.
29.Hvorfor tar dere i bruk allerede kjente titler som vanligvis oppnås ved tradisjonelle universiteter ?
30.I aviser med flere avdelinger, fremgår det vanligvis av ansettelsesavtalen hva vedkommende skal arbeide med.
Le tue ultime ricerche