Norvegese-Spagnolo traduzione di varsel

La Traduzione della parola varsel da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

varsel in spagnolo

varsel
advarselsostantivo aviso [m], notificación [f]
  framtidsostantivo presagio [m]
Sinonimi per varsel
Termini derivati da varsel
Anagrammi di varsel
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Da er heller ikke solformørkelsen et dårlig varsel, forskjellen er bare at det som skygger, er større enn min kappe.
2.De foreliggende norske data for glyfosatrester i korn og halm synes ikke å gi varsel om uheldig belastning ved bruk av kornprodukter efter sprøyting i moden åker til dyrefor.
3.Stort var det varsel om kongen som inntraff - samme dag som dagslyset ikke fikk sin klarhet, erfarte jeg i vesterveg stridens forløp.
4.Trefeller" er den titel han velger å utstyre seg selv med, og arbeidsplassen er som regel havene til folk i Oslodistriktet, på kort varsel når de har oppdaget at den gamle store eika truer med å knuse huset i neste stormkast.
5.Varsel" heter et av dem.
6.De som bryter portforbudet blir skutt uten varsel, het det.
7.Den eneste måten du kan stanse bøller på, er ved å bruke bøller selv, forkynte han og bad tilhengere holde seg i konstant beredskap for å slå til på kort varsel hvis noen skulle forsøke å åpne skoleportene.
8.Det bør etableres en utrykningsenhet som kan tre inn i akuttsaker på kort varsel, anbefaler Frogn Sellæg.
9.Det er et varsel om krise, og fengselsstraffen hjelper ikke mot kriminaliteten.
10.Det er møtet i Bergen som er det lovlig innkalte i henhold til praksis, med tre ukers varsel, skriftlig innkalling m.m., sier Alvsaker til Aftenposten.
11.Det er nok noen som ser på 1985budsjettet som et varsel om en dyster fremtid for Bærum.
12.Det kan være varsel om ledige leiligheter eller kanskje oppslag om kjøp eller salg av saker og ting.
13.Dette er særlig aktuelt dersom behovet må dekkes på kort varsel.
14.Helt uavhengig av denne ulykken har vi nylig sendt ut varsel om at det blir foretatt skjerpet kontroll med en rekke typer utstyr for industri og anleggsarbeide, understreker Eika.
15.Hva skjer nå, må skattydere som har fått varsel om 80 prosent trekk henvende seg til ligningskontoret og få nytt kort ?
16.I følge kampreglementet har hverken forbund eller krets anledning til å utsette en kamp medmindre det gis 36 timers varsel.
17.Idag kan tolketjenesten gi hjelp i vanlig arbeidstid eller om kvelden og i helgen dersom det er gitt et par dagers varsel, opplyser Diane Mortensen, seksjonsleder for Innvandrerkontorets tolketjeneste.
18.Jeg er ikke overbevist om at Gunder blir på Madeira i mer enn de fire månedene, og han hadde i sin kontrakt med Vålerengen en passus som gjorde det mulig for ham å gå til en europeisk klubb på slik kort varsel, selv om han underskrev en tre årskontrakt med oss, sier Jørgensen.
19.Jeg fikk dengang varsel om det som skulle skje like før det skjedde, og da ble jeg underrettet pr. telefon, minnes Hveding.
20.Langtidsvarslene må mer betraktes som oversikt over værforholdene enn noe bokstavelig varsel.
21.Men vi fikk jo dessverre intet varsel om hva som holdt på å skje.
22.Selv om bileieren er høflig nok til å ringe dagen før og si ifra, klarer vi ikke å innkalle en annen bil til kontroll på så kort varsel.
23.Utfra onsdagens forhandlinger, som forøvrig kom i stand på kortest mulig varsel, fremla vi vårt forhandlingsresultat for klubbens styre samme kveld, sier Pellfoch til Aftenposten.
24.Var det ikke vanskelig å måtte steppe inn for Berit Aunli på så kort varsel ?
25.Vi fikk beskjed om reduksjonen onsdag, og har reagert kraftig på at turoperatørene gjennomførte en så vidt stor endring på kort varsel.
26.Vi har fått meget god behandling og vi har fått varsel om at vi kan utskrives fra sykehuset allerede imorgen formiddag, sier en glad Tone Bleie over telefon fra Service Hospital i Lahore i Pakistan til Aftenposten.
27.Vi regner med at dette arbeidet bare vil øke hos oss, i lys av at kommunen allerede har mottatt varsel om seksjonering av nærmere 20 000 leiligheter, sier Kjærvik.
28.Vi regner med at vi på en ukes varsel kan ta inn filmer eller forestillinger, sier Helge Møller.
29.All trening går imidlertid ut på at styrkene skal kunne settes inn under alle slags forhold, på kort varsel.
30.Allerede i november / desember fikk leietagerne varsel om minst 100 prosent husleieøkning.
Le tue ultime ricerche