Norvegese-Spagnolo traduzione di varsling

La Traduzione della parola varsling da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

varsling in spagnolo

varsling
allmenn? Notificaciones
Sinonimi per varsling
Termini derivati da varsling
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.varsling av hjemlandets konsul.
2.Abonnentene vil kunne benytte særtjenester som f.eks. abonnentstyrt fjernvalgsperring, automatisk vekking / varsling, viderekobling av telefonsamtaler og kortnummervalg (" programmering" av telfonnummer).
3.Aftenpostens artikler den 14. november behandler tiltakene varsling, tilfluktsrom og vernemasker.
4.Alle rom på AustAgder Sentralsykehus har røykvarslere med direkte varsling til brannvesenet.
5.Byggeforskriftsforslagets økte krav til varsling er den sikreste, raskeste og rimeligste vei til økt personsikkerhet.
6.Både NRK og KL har bedt om juridisk bistand for å få avklaret om NRK bryter arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling om bruk av overtidsarbeide.
7.De 16 NATOlandene har på Stockholmkonferansen fremlagt forslag om utvidet varsling av militære aktiviteter i øst og vest.
8.De faste vaktapotekene i Oslo, som har åpent om kvelden og natten, har alle skuddsikkert glass og direkte varsling til politiet.
9.De går blant annet ut på konkrete regler for varsling av militærmanøvrer og adgang til inspeksjon.
10.De tiltak man da har satset på er varsling, tilfluktsrom som betegnes som skadeforebyggende tiltak, og skadebøtende tiltak som omfatter våre sivilforsvarsstyrker.
11.Det apparat for varsling av været (se foto) som her presenteres for første gang for Aftenpostens lesere, skal ha vært i bruk i Skandinavia i uminnelige tider.
12.Det eneste forsonlige avsnitt i hans tale var hans positive vurdering av mulighetene for å utvide bestemmelsene om varsling av militærmanøvrer og troppeforflytninger.
13.Det er ofte galt montert, og rutinene ved varsling til politiet er ofte ikke gode nok.
14.Det fantes imidlertid ingen planer for varsling og evakuering i en faresituasjon, rett og slett fordi de lokale myndigheter i Bhopal aldri har vedtatt noen slike.
15.Det gikk til dels betydelig lenger enn tidligere vestlige innlegg i å forklare hvorfor NATOlandene legger så stor vekt på å oppnå øket sikkerhet gjennom et forbedret system for varsling av militære øvelser til å gjelde all militær aktivitet utenfor forlegningene.
16.Det gjelder nye kampfly, ubåter, fly for kontroll og varsling, ballistiske raketter og krysserraketter, samt våpensystemer for verdensrommet.
17.Det påtales også at Sovjetmyndighetene ikke helt har holdt seg til avsnittene i Helsingforserklæringen om forhåndsvarsling av militærmanøvrer, ved å gi utilstrekkelig varsling om en øvelse i 1981.
18.Det vi alle bør kunne enes om er at regionale alarmsentraler kan bidra til bedre ressursstyring og enklere varsling for publikum, men dette organiserer en ikke så enkelt som ved å be alle ringe 11 00 11.
19.Det viktige når det gjelder denne form for varsling, er at befolkningen kjenner signalene og handler efter disse.
20.Det vil her føre for langt å beskrive andre typer av utstyr som gir nødvendig sanntidsinformasjon for mer presis kortsiktig varsling i tid og lokalitet.
21.Eltek og HeienLarssen har fått kontrakt på tre millioner på komplett anlegg for varsling og slukking av brann for to skip som bygges i Kina, og har opsjon på ytterligere fire skip.
22.En egen varsling for fjellstrøkene etableres fra og med tirsdag, får vi opplyst.
23.En slik ordning vil tillate tidlig varsling, men vil være av mindre verdi som sentra for stridsledelse.
24.Esben Thrane mener at økte krav til varsling er den sikreste, raskeste og rimeligste vei til økt personsikkerhet.
25.Et pålegg vil nå bli gitt av Norges vassdrags og elektrisitetsvesen (NVE), om at sykehusene innen en gitt frist gir melding om hvilke rutiner som er utarbeidet for varsling av ulykker.
26.Fenomener som gav forgangne slekter langtidsvarsler for måneder ad gangen, er de egentlig anvendbare til varsling for Jyske Rev og Skagerrak ?
27.Folk må sørge for varsling og berge seg selv.
28.For disse vil nok et vern mot spredning redde flere liv enn hva forbedret varsling vil, mener Svare.
29.For meteorologer vil" bølgeradaren" også ha betydning i fortløpende varsling av bølger og dønninger på forskjellige områder langs kysten og i Nordsjøen, og her kan forskerne også bruke utstyret til å samle informasjon over lengre tid.
30.Forskjellige stater har fulgt en ulik praksis, men den generelle norske holdning har vært å oppmuntre både denne type utvekslinger, og varsling av øvelser.
Le tue ultime ricerche