Norvegese-Spagnolo traduzione di velferd

La Traduzione della parola velferd da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

velferd in spagnolo

velferd
velgangsostantivo bienestar [m], prosperidad [f]
  velferdsostantivo bienestar [m], prosperidad [f]
Termini derivati da velferd
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Landets lovgivere tenkte bare på sine egne lønninger, tilleggsgoder ug unødvendige utenlandsreiser, og ofret ikke folkets velferd en eneste tanke, het det i talen.
2.Også EDB som hjelpemiddel i skolen har helt avgjørende betydning for fremtidens norske samfunn, dets konkurranseevne og dermed velferd, sier Riksaasen.
3.Statsbudsjettet kan best sammenfattes i ordene" innsats for vekst og velferd", fastslo Willoch.
4.Vår hovedoppgave er å sikre at produksjonsoppgavene blir oppfylt, og å sikre arbeidernes velferd.
5.Adgangen til telefon er nemlig ikke bare et spørsmål om ren materiell velstand, men har i høyeste grad også å gjøre med standarden på vår sosiale velferd.
6.Andropov bidro til utviklingen av Sovjetøkonomien og til å bedre folkets velferd.
7.Arbeiderbladet skal idag forklare hvorfor Ap. og LOtopper tok i bruk den harde skremselspropaganda i taler og tog 1. mai, og gjør det bl.a. ved å fremme påstanden om at" det er ingen tvil om at vi i norsk politikk i dag på felt etter felt opplever en glidning fra velferd og omsorg til forsorg".
8.Arbeiderpartiets talsmenn og representanter for Fellesrådet for immigranters velferd (JCWI) raser over innenriksministerens hastevedtak, og hevder at Budds sportstalent ikke kan rettferdiggjøre forskjellsbehandlingen.
9.Arbeidet for de eldres interesser og velferd opptok henne sterkt i de senere år.
10.Arbeidsledigheten stiger ikke lenger, økonomien går bedre, velferd og velstand er ikke lenger truet, sa Schlüter.
11.Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til ansattes sikkerhet, helse og velferd, samt at ansatte ikke skal utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger.
12.Basert på familiens velferd og likestilling mellom ektefeller må de selv kunne velge fordeling av arbeid.
13.Berthold Grünfeld skriver i sitt innlegg 1 / 6 at" De genetiske helsetjenester skiller seg i så måte ikke ut fra den almene helsetjenestes filoslofi : mest mulig helse, trivsel og velferd til flest mulige.
14.Bidra til at samfunnets ressurser blir utnyttet mest mulig effektivt, til fremme av økonomisk vekst og velferd.
15.Bohlin sa han hadde stor respekt for mennesket Leif Arne Heløe, men han fortjener ikke i eftertid å bli husket som den sosialminister som ikke så forskjell på velferd og veldedighet.
16.Christie har gjennom mange år ydet verdifulle bidrag til den kriminalpolitiske debatt, som en engasjert talsmann for kriminalreform og for lovbryternes velferd.
17.DET er nemlig ikke slik at bare en høy marginalbeskatning kan sikre velferd og velstand.
18.DETTE Damoklessverd tror vi - ærlig talt - er langt mer skremmende og farlig for barnas helse og velferd enn det inntørkede riset bak speilet.
19.DETTE betyr så langt fra at vi skal avskrive industriens betydning for landets vekst og velferd.
20.De ansatte frykter for at denne omorganisering vil føre til usikrere arbeidsplasser, dårligere arbeidsforhold og dårligere velferd for studentene.
21.De fleskefete ordene om" den gode mor" og" barna, vår fremtid" i et samfunn som tar minimale hensyn til mødres og småbarns velferd.
22.De genetiske helsetjenester skiller seg i så måte ikke ut fra den almene helsetjenestes grunnleggende filosofi : mest mulig helse, trivsel og velferd til flest mulige.
23.De internasjonale helsemyndigheter har tatt konsekvensen av alkoholforbruket, og Verdens Helseorganisasjon erklærte på sin generalforsamling i 1979 at problemer knyttet til alkohol, og særlig til storforbruk, rangerer blant verdens største folkehelseproblemer og utgjør alvorlige trusler for menneskelig liv, helse og velferd.
24.De samme skattelettelsene som ikke skulle gå ut over hverken sysselsetting, velferd eller kommunenes økonomi.
25.De var nok ikke med i båtene akkurat, men vi vet at de gjorde en kjempeinnsats for helse og velferd.
26.Den senere tids debatt om mobbing i Forsvaret har fått hovedtillitsmannen ved Skjold Garnison, JanMorten Torrissen, til å rykke ut med en klagesang vedrørende soldatenes velferd (Aftenposten 19 / 11).
27.Denne paragraf skal sikre at hensynet til arbeidstagernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt på alle plan i virksomheten.
28.Dermed er Ekofisk av stor betydning for den almene velferd i Bartlesville, en by med rundt 40 000 mennesker, hvorav rundt 7000 er Phillipsansatte.
29.Dermed kommer heller ikke barnets interesser, sikkerhet og velferd til uttrykk, sier Redd Barna, som mener innvandrer og flyktningebarn må sikres samme rettsvern som norske barn.
30.Det blir nå oftere snakket om omsorg for trengende og mindre snakk om velferd og fellesgoder som like tilbud for alle.
Le tue ultime ricerche