Norvegese-Spagnolo traduzione di videregående skole

La Traduzione della parola videregående skole da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

videregående skole in spagnolo

videregående skole
allmenn? la escuela secundaria

 
 

Altri esempi
1.Bergskolen" er beregnet for 12 elever og skal ligge under Fauske videregående skole.
2.Efter det hun opplevet som et håpløst svar, begynte Yildis Hornseth på en annen videregående skole og tok" Kurs for kontorpersonale til helseinstitusjoner / klin ke sykeposter".
3.Fordi vi er glade i skolen og vil beholde den", beretter elverådsformannen ved Riis videregående skole.
4.Få elever i den videregående skole kan plassere de norske fylkene riktig på kartet.
5.Videregående skole ide og virkelighet" er satt på dagsordenen.
6.(de såkalte toårige grunnkurs / allsidig videregående skole, med undervisning i tradisjonelle teorifag og ren yrkesopplæring) fikk på landsbasis en uheldig start.
7.3. juli sender vi ut beskjed til de unge i Oslo om de er kommet inn på den videregående skole de ønsket seg.
8.55 millioner kroner skal Skedsmo nye videregående skole koste, og den skal stå ferdig til bruk i august 1986, forteller Sverre Galåen på Bygge og eiendomskontoret i Akershus fylke.
9.Almenfaglig linje fra videregående skole.
10.Asker videregående skole er et meget spesielt bygg.
11.Betydningen av fysisk trening for psykisk og fysisk helse er undervurdert i videregående skole og ved universiteter og høyskoler, sier Njøs.
12.Bl.a. tilby den enkelte videregående skole en informasjonspakke som kan benyttes i undervisningssammenheng.
13.Da må dere satse på nye fag - i videregående skole ?
14.Datalære bør efterhvert bli obligatorisk både i grunnskolen og i alle studieretninger i den videregående skole, fremholdt kirke og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik da Stortinget igår kveld debatterte EDBopplæring i skolen.
15.De har selvsagt rett til omenn ikke krav på - plass i videregående skole, dersom fylkeskommunene klarer å oppfylle betingelsene om tilgjengelighet og den nødvendige pedagogiske undervisning.
16.De norske någjeldende planer kommer dårlig ut av slike sammenligninger, konstaterer kommisjonen, og sier at en forutsetning for bedre norskundervisning er at timetallet økes både i grunnskolen og i de fleste studieretninger i den videregående skole.
17.De nye forskriftene er utarbeidet på bakgrunn av de erfaringer og reaksjener som innføringen av nye fag og fagplaner har gitt oss, og er dermed tilpasset utviklingen i den videregående skole.
18.De tiltak Regjeringen har satt inn i den videregående skole har avhjulpet ungdomsledigheten i stor grad.
19.Den første oppgaven jeg klarte ga meg rene lykkefølelsen, og når man først får den, kan man nesten ikke la være å tumle med nye matematikkproblemer, sier Rune Ile i klasse 3 C på Nesbru videregående skole.
20.Den videregående skole skal videreføre vår kristne kulturarv.
21.Den videregående skole ved Ris blir nedlagt hvis ikke Skådalen skole blir bygget, sier formann i elevrådet for de videregående elevene, Tonje Sandberg.
22.Det betyr at en faglærer som har" klasserommet" sitt på fire hjul, nesten har dobbelt så stor undervisningsbyrde som sin kollega i den offentlige, videregående skole.
23.Det blir en spesiell planleggingsdag, med en felles del for alle lærerne i de to ungdomsskolene og den videregående skolen, sier rektor Bjørn Hatlen på sistnevnte skole.
24.Det er ille at elever med lærevanskeligheter i den videregående skole skal måtte vente til de nesten er ferdige med utdannelsen før de får pengene de rettmessig har krav, sier Gerda Ottesen til Aftenposten.
25.Det må være en sentral oppgave å styrke det tekniske undervisningsutstyr i den videregående skole.
26.Det viktigste for både elever og lærere på Nesodden videregående skole er nå å få arbeidsro, slik at det blir mulig å gjenopprette den ødelagte tillit mellom elever, foreldre og skole.
27.Dette er den beste undervisning i samfunnsfag som vi har fått, sier en samstemt gjeng fra Lørenskog videregående skole.
28.Ellers synes jeg noen av almenlærerne bør få jobb i den videregående skole.
29.Endel bøker brukes fra år til år, og det er intet krav at det bare skal brukes lærerbøker som er nye av året, sier underdirektør Vidar Sollien i Rådet for videregående skole (RVO).
30.For friske elever blir tilbud i videregående skole betraktet som en selvfølge.
Le tue ultime ricerche