Norvegese-Spagnolo traduzione di vrede

La Traduzione della parola vrede da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

vrede in spagnolo

vrede
følelsesmessig tilstandsostantivo cólera [f], ira [f]
  følelsersostantivo rabia [f], cólera [f], ira [f]
Sinonimi per vrede
Termini derivati da vrede
Anagrammi di vrede
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Dr. Runcie avviste bestemt en antydning om at brannen kunne være forårsaket av guddommelig vrede over vigslingen av Dr. Jenkins til biskop av Durham i domkirken tre dager tidligere...
2.(NTBs korrespondent) Finlands president Mauno Koivisto har pådratt seg finske journalisters vrede, efter den skarpe kritikk han rettet mot dem i et intervju med avisen Åbo Underrettelser.
3.Det sovjetiske folk stigmatiserer i vrede de kriminelle og deres medhjelpere som våget å heve sin hånd mot Indias enestående leder.
4.I det øyeblikk de blir oppfattet som en sikkerhetspolitisk trusel mot SovjetUnionen, vil de bli rammet av Den røde armes vrede.
5.Til gjengjeld gjorde trusler om Guds straff og vrede sikkert dypere inntrykk den gang.
6.Belastningen i form av støy og uren luft er meget stor. for å vise sin vrede samlet en del av beboerne seg igår til aksjon.
7.Britene har allerede pådratt seg vrede fra samarbeidspartnerne i Den europeiske romfartsorganisasjon fordi de valgte å leie plass i den amerikanske romfergen fremfor å bruke en europeisk rakett til utskytningen av Skunet IV.
8.Bøndene har gjort det og fått folks vrede over seg.
9.Da Jesus døde på korset, sonet han Guds vrede - eller vi kan si det slik at Jesus tok den dom på seg som mennesket selv skulle bære.
10.De foreslåtte Markagrensene har allerede ført til stor vrede i en rekke kommuner.
11.De fortjener bilistenes oppriktige vrede.
12.Den liberale teologen pådro seg manges vrede da han kort efter nominasjonen i et TVintervju stilte spørsmål ved den bokstavelige tolkning av jomfrufødselen og oppstandelsen.
13.Denne sesongen har han bokset ti kamper uten å pådra seg dommerens vrede en eneste gang !
14.Denne var så komplisert at også folk som ser seg om i vrede på sin egen skoletid, fikk medfølelse for lærerne.
15.Dens ledere unngår heller ikke vrede myndigheters rapp.
16.Deres vei, som Du har beredt gled, ikke deres, som har vakt Din vrede, eller deres, som har valgt den falske lei.
17.Derimot unngikk de politiske diskusjoner som tidligere har ført til at utsendinger fra disse landene har gått fra hverandre i vrede.
18.Dermed ble festivalens vrede vakt og 374 rasende filmarbeidere krevde filmen utlevert.
19.Dermed pådro Allen seg kritikeres vrede, han viste menneskeforakt.
20.Det er annen gang i løpet av to dager at SAS påkaller seg en viss vrede fra passasjerhold.
21.Det er de to arge konkurrentene Husmodern og Svensk Damtidning skuespillernes vrede er rettet mot.
22.Det er dette siste som har vakt vrede blant ytterliggående sikher i Norge.
23.Det er i første rekke disse nystandardiserte veinavnskiltene som har påkalt Riksmålsforreningenes vrede.
24.Det er ikke bare franskregistrerte lastebiler med forskjelligste slags last som utsettes for de spanske fiskernes vrede.
25.Det er ikke bare munnsvær når president og partisjef Konstantin Tsjernenko i sitt kondolansetelegram sier at" det sovjetiske folk fullt av vrede stigmatiserer forbryterne og deres beskyttere".
26.Det hører da også med i bildet at det på enkelte områder nå ble avsagt kjennelser hvor Høyestrett i 1950 og 60årene, med en annen sammensetning, avsa dommer som dengang utløste vrede på konservativt hold.
27.Det tales mer om mennesket som er vred på Gud enn om Guds vrede idag.
28.Dette på bakgrunn av en av våre glimrende løpesedler som har påkalt Bartholdsens vrede.
29.Enkelte grener har bøyet seg for himmelens vrede og valgt å vokse nedover mot bakken.
30.Et beløp britiske politikere i dette århundre ikke har våget å forhøye, av frykt for å erte på seg hundeeiernes vrede.
Le tue ultime ricerche