Norvegese-Spagnolo traduzione di yrkesskole

La Traduzione della parola yrkesskole da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

yrkesskole in spagnolo

yrkesskole
allmenn? Profesional
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Begynne på yrkesskole, lære å bruke computere.
2.De fleste unge som søker opptak hos oss betrakter ikke bedriftsskolen, som en vanlig yrkesskole.
3.De går løs med liv og lyst på oppgavene, sier faglærer Georg Edvardsen ved Horten Yrkesskole.
4.Det skjedde i samarbeide med voksenopplæringen i Vestfold og Horten yrkesskole.
5.Idag står en rekke velutdannede ungdommer med yrkesskole eller sjøaspirantskole og banker på døren til rederiene og vil til sjøs.
6.Til tross for at betegnelsen yrkesskole er falt bort, har vi beholdt navnet for å understreke at botilbudet ikke gjelder vanlige studenter, men elever og lærlinger ved videregående skoler.
7.22 år gamle Øivind Gåserud fra Saggrenda ved Kongsberg omkom mandag under tømmerhugst ved Statens yrkesskole for skogbruk i Saggrenda.
8.Bakgrunnen for at Erik Brødholt ønsker å inngå forlik i saken og frafaller søksmålet mot Staten er at han har fått ny stilling på Arendal yrkesskole og følgelig ikke ønsker å gå tilbake til stillingen som inspektør i Arendal kretsfengsel.
9.Det at enkelte arbeidsoppgaver er ting bedriften kan ha nytte av, gjør opplæringen mer realistisk enn det er mulig å få til på en vanlig yrkesskole, forteller Horvi.
10.Det er også blitt bygd servicesentra og en egen yrkesskole for funksjonshemmede på Krokeide ved Bergen, og nye prosjekter er under fullføring flere steder, melder Dagningen.
11.Det gis også støtte til en yrkesskole i Thika, hvor flyktningeungdom fra Rwanda og Uganda nå sikres plass.
12.Dette har altså foregått i en yrkesskole bygget for svenske skattepenger i 1961 og senere drevet av UNRWA.
13.Efter sterke oppfordringer fra den anglikanske kirken der er en yrkesskole for bilmekanikere nå er i ferd med å bli etablert.
14.Efter ungdomsskolen, Sjøaspirantskolen, yrkesskole med maskinog mekanikerlinje, og nå til sist Tønsberg Maritime Høyskole.
15.Efterhvert likte jeg det bedre og bedre og begynte på Larvik yrkesskole.
16.Elever som mobber medpassasjerer på byens busser, vil herefter automatisk bli utvist fra Arendal yrkesskole.
17.Flotte lokaler i nær tilknytning til Horten Yrkesskole.
18.Gjennom 9årig først, så yrkesskole.
19.Han har tatt grafisk grunnkurs på yrkesskole, nå studerer han journalistikk.
20.Hun havnet i en røverbande som hoppet på alle kvinnfolk de kom over - og da de oppdaget at Raya var kvinne, plasserte de henne - av alle ting - på yrkesskole i Dneprodzjerzjinsk !
21.I fem år gikk han på Sophies Mindes Yrkesskole, før han begynte hos Oscar Bengtson A / S.
22.I tillegg arbeider Gjørvad som lærer ved Ringerike Yrkesskole.
23.Jeg tør påstå at opplæringen er bedre her enn på en vanlig yrkesskole.
24.Man snakker som om det som engang ble regulert til plass for en yrkesskole, ikke skulle kunne omreguleres tilbake til jordbruksformål.
25.Neste etappe ble yrkesskole i Fredrikstad efter en svipptur innom Risør.
26.Også lokalt har Meland verv bl.a. ved Tromsø Yrkesskole og i arbeidervernnevnden.
27.Organisasjonen kaller seg internasjonal, og har blant annet mottatt to millioner kroner fra EF til bygging av en yrkesskole i Guinea Bissau.
28.På en yrkesskole i Kielceområdet, rundt 240 kilometer syd for Warszawa, gjennomfører elevene en" okkupasjonsstreik" for å fremtvinge myndighetenes tillatelse til å sette opp krusifikser i klasserommene.
29.Åtte mann får praktisk verkstedutdannelse, åtte får opplæring tilknyttet Rud videregående skole som fører til vanlig yrkesskole og fagbrev, og 40 mann er i arbeidssituasjon i verkstedet, forteller driftssjef Per Arne Trulsrud.
30.Bergen (NTB) Et fruktbart samarbeide mellom et gymnasium og en yrkesskole på det praktiske plan, har ført til at elever og lærere på Lindås gymnasium i Nordhordland i disse dager har tatt i bruk en ny skolebygning.
Le tue ultime ricerche