Norvegese-Svedese traduzione di alarmere

La Traduzione della parola alarmere da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

alarmere in svedese

alarmere
hjelpeverbo larma
Sinonimi per alarmere
Altri esempi
1.Vi hadde, sier legen, - en plan med hemmelige depoter, og vi kunne alarmere de nødvendige busser så de kunne stå ved den dansktyske grensen i løpet av 24 timer.
2.Det sier seg selv at den uro som oppsto omkring Steinmoens drastiske påstander om vold og terror, både ved Fossnes og Dagsrudheimen måtte alarmere og utløse reaksjoner, ikke bare hos foreldre og pårørende, men også hos almenheten og de lokale presseorganer.
3.Gode muligheter til å alarmere andre skip på grunn av høy trafikktetthet i fartsområdet, radioutstyret er plassert slik at det er tilgjengelig for øyeblikkelig bruk i en eventuell nødsituasjon, det er flere enn en person ombord som har opplæring og erfaring i bruk av radioutstyret, og broen er alltid bemannet når skipet er i sjøen slik at en nødmelding vil kunne sendes ut meget hurtig hvis en nødsituasjon oppstår.
4.Og kjøkkensjef Peter Obal kunne fortelle at ikke lenge efer startskuddet forleden torsdag var pågangen så kraftig at" Den sorte garde" måtte alarmere" Den hvite garde" og anmode om forsterkninger fra det konditorerende kjøkken.
5.Så det er ingen grunn til å alarmere barnevernet.
6.Vi trenger å utvikle et effektivt system for å alarmere det internasjonale samfunn.
7.Tenk om Dalsgård hadde kommet ned, men latt være å alarmere redningsmannskapet.
Parole simili

 
 

alarmere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) alarmerealarmerendealarmert
Indicativo
1. Presente
jegalarmerer
dualarmerer
hanalarmerer
vialarmerer
derealarmerer
dealarmerer
8. Perfetto
jeghar alarmert
duhar alarmert
hanhar alarmert
vihar alarmert
derehar alarmert
dehar alarmert
2. Imperfetto
jegalarmerte
dualarmerte
hanalarmerte
vialarmerte
derealarmerte
dealarmerte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde alarmert
duhadde alarmert
hanhadde alarmert
vihadde alarmert
derehadde alarmert
dehadde alarmert
4a. Futuro
jegvil/skal alarmere
duvil/skal alarmere
hanvil/skal alarmere
vivil/skal alarmere
derevil/skal alarmere
devil/skal alarmere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha alarmert
duvil/skal ha alarmert
hanvil/skal ha alarmert
vivil/skal ha alarmert
derevil/skal ha alarmert
devil/skal ha alarmert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle alarmere
duville/skulle alarmere
hanville/skulle alarmere
viville/skulle alarmere
dereville/skulle alarmere
deville/skulle alarmere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha alarmert
duville/skulle ha alarmert
hanville/skulle ha alarmert
viville/skulle ha alarmert
dereville/skulle ha alarmert
deville/skulle ha alarmert
Imperativo
Affermativa
dualarmer
viLa oss alarmere
derealarmer
Negativa
duikke alarmer! (alarmer ikke)
dereikke alarmer! (alarmer ikke)
Le tue ultime ricerche