Norvegese-Svedese traduzione di arbeidere

La Traduzione della parola arbeidere da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

arbeidere in svedese

arbeidere
fabrikksostantivo arbetare
Sinonimi per arbeidere
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Fremmed arbeidere" sier vi i Norge om de av våre arbeidskamerater som er kommet fra andre land, og som oftest får ta de dårligste og lavest betalte jobber.
2.Jern og Metall ikke hadde fått tilbud om en avtale som ga et klart prinsippielt uttrykk for at målet med det utredningsarbeid som nå skal finne sted, er innføring av lik arbeidstid for arbeidere og funksjonærer på 37,5 timer i uka.
3.Joda, arbeidere skal nok få 37,5 timers uke (dvs. lik arbeidstid) om 68 år, - hvis de da har gjort seg fortjent til det".
4.Når arbeidere i store bedrifter hører om de fete gasjereguleringene for bedriftens direktører, er det nærmest uunngåelig at fagforeningen vil forlange betydelige lønnspålegg, som i sin tur vil føre til høyere priser og økt inflasjon".
5.Selv om jeg tar klar avstand fra det pengesystemet som aksjemarkedet representerer, så mener jeg ikke det er galt at arbeidere og vanlige folk også er med og håver inn fra de enorme summene som nå er i omløp på dette marked.
6.150 arbeidere er i full sving på anlegget.
7.De med minimumslønninger - og det er det store flertallet av arbeidere - får svi.
8.Det er fremdeles stor interesse blant arbeidere og bedriftsledelse for å beholde skolen.
9.Det er helt klart at bakgrunnen for de stadige flere meldinger om hjernskader på grunn av løsemidler skyldes den stadig større oppmerksomhet som rettes mot disse helseskadene, sier Kristensen, som viser til at 12 av tilfellene i år er avslørt ved efterundersøkelsene av arbeidere ved den nå nedlagte rayonullfabrikken ved Borregaard.
10.En mulighet er å engasjere flere arbeidere, en annen kan være å drive med tre skift i stedet for to, slik vi gjør idag.
11.Jeg er redd for at vi vil oppleve at svært mange norske arbeidere er blitt skadet av løsemidler.
12.Mange arbeidere bruker arbeidstiden til private jobber og anvender til og med verktøy og materialer fra sin bedrift.
13.Mange norske arbeidere er permittert og fortsatt bundet av kontrakt med sine arbeidsgivere.
14.Når britiske arbeidere er villige til å jobbe på så lav lønn og uten forsvarlig oppsigelsesvern og fritidsordninger, kommer dette av at de ingen annen chanse har til å få arbeid innenfor sitt fagområde.
15.Praktiseringen av reglene for arbeidstillatelser til grupper av utenlandske arbeidere har sklidd ut, og grupper av utenlandske arbeidstagere kan nå banke seg gjennom systemet på et par timer.
16.Stedet er vel noe midt imellom misjonsskole og bibelskole, det er et kurssted der våre arbeidere, når de er ferdige med annen yrkesutdannelse, får en innføring i Santalmisjonens egenart og blir kjent med de misjonsfelter vi har, sier rektor Hans Thore Løvaas til Aftenposten.
17.Ved et par tilfeller undersøkte vi nærmere, og det viste seg at det hadde vært mulig å skaffe norske arbeidere.
18.Yrkesmedisinen opplever nå et gjennomslag for objektive målinger av påkjenningene som ulike grupper arbeidere utsettes for.
19.10 personer mistet livet i Transvaalprovinsen i SydAfrika i går da flere hundretusen svarte arbeidere og studenter streiket i en massiv protest mot myndighetenes behandling av svarte.
20.100 unge arbeidere fra et av byens varemagasiner gav også sitt besyv med.
21.13 arbeidere ble reddet og bragt til sykehus.
22.13 arbeidere ble skadet, flere alvorlig, da grunnen simpelthen forsvant under dem.
23.15 arbeidere i produksjonshallen nedla arbeidet i tre timer.
24.1756 britiske arbeidere gikk mandag tilbake til gruber over hele landet.
25.200 sovjetiske arbeidere inntok Bergen sist helg.
26.22 arbeidere ble såret i eksplosjonen, to av dem alvorlig.
27.25 000 arbeidere demonstrerte mandag i gatene i Bolivias hovedstad La Paz med krav om dødsstraff for offiserene, politifolkene og de høyreorienterte politikerne som er arrestert i forbindelse med det mislykkede kuppforsøket i landet.
28.2720 arbeidere var sysselsatte i nybyggingsarbeide, og det var mindre enn halvparten av beskjeftigelsen innen nybygging ved årsskiftet 1982 / 83.
29.300 indiske arbeidere bygget igår en to og en halv meter høy plattform av mursten i New Delhi.
30.Adm. direktør Tore Kristian Bu i CocaCola Skandinavia sier at avtalen innebærer at fulle fagforeningsrettigheter blir respektert og at alle jobber ved fabrikken skal besettes med nåværende arbeidere.
Le tue ultime ricerche