Norvegese-Svedese traduzione di arbeidsstyrke

La Traduzione della parola arbeidsstyrke da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

arbeidsstyrke in svedese

arbeidsstyrke
fabrikksostantivo arbetsstyrka
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.En arbeidsstyrke på mer enn syv hundre tusen, - menn straffet med kastraksjon og dømt til straffarbeide - ble satt til å bygge Apangpalasset og keiserens grav ved Lifjellet.
2.Det er særlig i offentlig og privat tjenesteydelse vi kan ha håp om å skaffe arbeidsplasser til de 200 000 nye som trer inn i. arbeidsstyrke frem til 1990, sa hun.
3.Akershus er på topp i antall sysselsatte på landsplan med 73 prosent av den totale arbeidsstyrke, mens landsgjennomsnittet er 66.
4.Blant de fordelene nordmennene finner i Minnesota er stabil arbeidsstyrke som skilter med høy produktivitet og lite sykefravær.
5.Den maksimale arbeidsstyrke i sommertiden var 2200 mann.
6.Det sies at det er ti millioner kvinner i fullt arbeide eller i deltidsarbeide i hele England, noe som utgjør ca. 40 prosent av landets samlede arbeidsstyrke.
7.Det tilsvarer 3,8 prosent av den samlede arbeidsstyrke.
8.Det tilsvarer vel 4,5 prosent av landets totale arbeidsstyrke.
9.Dette tilsvarer 4,2% av beregnet arbeidsstyrke.
10.Halvparten av landets arbeidsstyrke er idag sysselsatt i tjenesteydende næringer.
11.Har vi egentlig råd til å spare penger på yrkesutdannelsen av fremtidens arbeidsstyrke ?
12.I Europa derimot, der arbeidsløsheten idag ligger på dramatiske 11,25 prosent av den totale arbeidsstyrke, kan ledigheten komme til å øke ytterligere, til 11,75 prosent i første halvår av 1986.
13.Ialt ble det registrert 79 700 ledige ved utgangen av januar, og det tilsvarer 4,7 prosent av landets samlede arbeidsstyrke på knapt 1,7 millioner.
14.Idag preges situasjonen på arbeidsmarkedet og i økonomien av en stor arbeidsstyrke med lav gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke, vel 32 timer, og dertil en" skjult arbeidsløshet".
15.Over 25 prosent av distriktets arbeidsstyrke går idag ledig efter at byens stålverk med 6000 ansatte ble nedlagt og jevnet med jorden.
16.Rundt 600 000 ansatte i det sosialiserte næringsliv, eller ti prosent av den samlede arbeidsstyrke, uteblir daglig fra sin bedrift.
17.Selskapet har knyttet til seg en stabil, lokal arbeidsstyrke, som efter oppdrag og efterspørsel arbeider på timebasis.
18.ARBEIDSLEDIGHETEN i Akershus ble målt til en prosent av den totale arbeidsstyrke i april iår.
19.Archer fikk til svar at selv om dette utvilsomt er riktig i noen tilfelle, bidrar det ikke til å løse vanskelighetene for de 14 prosent av landets arbeidsstyrke som står uten jobb.
20.De siste årene har landets arbeidsstyrke hvert år øket med over 20 000 ungdommer.
21.Den må kunne redusere sin arbeidsstyrke når dette er faktisk mulig.
22.Den offentlige sektors del av arbeidsplassene øket i den samme perioden fra gjennomsnittlig 11 prosent av den totale arbeidsstyrke til over 18 prosent.
23.Den sterke økningen i sysselsettingen av kvinner har ført til at 45 prosent av landets samlede arbeidsstyrke på over 1,9 millioner mennesker er kvinner.
24.Den svenske stat har gjennom Svenska Varv AB overtatt de fleste av de store verkstedene og gjennomført en sterk nedbygging av kapasitet og arbeidsstyrke.
25.Det er fordi den samlede arbeidsstyrke er større idag enn dengang.
26.Det er knapt 1,2 prosent av byens arbeidsstyrke.
27.Det oppgis å være 2,4 millioner arbeidsløse av en arbeidsstyrke på 120 mill.
28.Det tilsvarer 3,3 prosent av den samlede arbeidsstyrke.
29.Det tilsvarer nesten fire prosent av Norges samlede arbeidsstyrke av kvinner og menn mellom 16 og 19 år.
30.ENTREPRENØRFIRMAET Arne Ballestad A / S i Porsgrunn skal halvere sin arbeidsstyrke i løpet av året på grunn av sviktende økonomi.
Le tue ultime ricerche