Norvegese-Svedese traduzione di arbeidsuke

La Traduzione della parola arbeidsuke da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

arbeidsuke in svedese

arbeidsuke
periodesostantivo arbetsvecka
Parole simili

 
 

Wiki
En arbeidsuke er hvor mye man jobber i løpet av en uke. Vanlige arbeidsdager er fra mandag til fredag. I Norge er en arbeidsuke maksimalt 40 timer etter loven, men nede i 37,5 timer gjennom tariffavtale mellom organisasjoner og arbeidsgivere.

Altri esempi
1.Personlig kan jeg tenke meg en avtale om 37,5 timers arbeidsuke for dagarbeidere, sier adm. direktør Pål Kraby i Norsk Arbeidsgiverforening til Apressens Osloredaksjon.
2.72,8% av mennene i inntektsgivende arbeid hadde en arbeidsuke på 40 timer eller mere.
3.Arbeiderpartiet og SV frykter at forandringene vil kunne bety gjeninnføring av 42,5 timers arbeidsuke og minner i innstillingen om at Norge har ratifisert den ILOkonvensjon som fastsetter arbeidstiden pr. uke til 40 timer.
4.Arbeidsgiverne må inntil videre godta lavlønnsgarantien, mens de fagorganiserte må vente minst to år på 37,5 timers arbeidsuke.
5.Arbeidstagerne fikk ikke gjennomført redusert arbeidstid, men det ble gjort en prinsippavtale med sikte på å innføre 37,5 timers arbeidsuke på noe lengre sikt.
6.Avvisningen ble begrunnet med at Biedenkopfs kompromiss betyr at en kortere arbeidsuke smugles inn bakveien.
7.Bare 26,4% av kvinnene hadde så lang arbeidsuke.
8.Bonn, 23. mai (NTBReuter) Ca.50 000 medlemmer av vesttysk LO (DGB) gjennomfører idag sympatistreiker til støtte for metallarbeidernes krav om 35 timers arbeidsuke uten lønnsreduksjoner.
9.Da ratifiserte vi en ILOkonvensjon om 40 timers arbeidsuke (Nr. 47 - 1935).
10.De utenlandske investorer som satser sine penger i Shenzhen og andre spesialsoner behøver ikke frykte krav om 35 timers arbeidsuke.
11.De vesttyske metallarbeiderne kjempet i syv uker for en arbeidsuke på 35 timer, men godtar nå et kompromissforslag på 38,5 timer.
12.Dessuten går sekretariatet enstemmig inn for kravet om lik arbeidstid, og efter det Aftenposten erfarer har sekretariatet gått inn for at LOforbundene skal gå inn for en prinsippavtale om gjennomføring av 37,5 timers arbeidsuke i løpet av kommende tariffperiode.
13.Det ble bare gjort små endringer under forhandlingene om det nye fireårige arbeidsprogram, som er preget av sterk støtte til partiets nye og mer radikale sikkerhetspolitikk og til kravet om 35 timers arbeidsuke, melder NTB.
14.Det er nedsatt et utvalg som skal utrede konsekvensene av 37,5 timers arbeidsuke.
15.Det opprinnelige kravet til metallarbeidernes fagforbund, IG Metall, var 35 timers arbeidsuke med full lønnskompensasjon.
16.Det store økonomiske fortrinn ligger i arbeidslønninger ned mot en tredjedel av de norske for en arbeidsuke på 54 timer.
17.Direktør Kraby sier at det ikke under noen omstendigheter er mulig å gjennomføre en avtale om 37,5 timers arbeidsuke i kommende toårs tariffperiode, slik LO har krevet.
18.Driftstilskuddet er basert på 36 timers arbeidsuke.
19.Et annet sentralt punkt i handlingsprogrammet er kravet om en valgfri pensjonsalder fra 62 til 67 år og snarlig innføring av 37,5 timers arbeidsuke for alle.
20.Finansministeren har syv dagers arbeidsuke, lørdag og søndag stort sett på sitt kontor hjemme, de øvrige dager er han på kontoret i regjeringsbygningen langt flere timer enn de fleste arbeidstagere.
21.Forbundet krever 35 timers arbeidsuke uten lønnsnedslag.
22.Forslaget inneholder også krav om innføring av fleksibel pensjonsalder mellom 62 og 67 år og innføring av lik arbeidstid for alle, det vil si 37,5 timers arbeidsuke, melder arbeiderpressen.
23.Forøvrig ble det fra flere hold understreket at det fortsatt hersker stor misnøye blant endel kontorpersonell i Forsvaret eftersom de som er ansatt efter 1978 har en arbeidstid på 40 timer, mens eksempelvis en sekretær på samme kontor og med tilnærmet samme oppgaver kan ha en arbeidsuke på 37 1 / 2 time, dersom vedkommende er ansatt før dette tidspunkt.
24.Fritt oversatt betyr dette svært beskjedne lønninger, ingen streikerett, hardt arbeidstempo og 54 timers arbeidsuke.
25.Han sa da at lærerne bare arbeider halvparten av året, og at de bare har 30 timers arbeidsuke og 45 minutters time.
26.Hvis Oslo kommune skulle innføre 37 1 / 2 timers arbeidsuke for alle sine arbeidstagere, ville det koste over 400 millioner kroner i året, har personal og lønnsrådmannen regnet ut.
27.I løpet av denne ene måned kunne det ikke oppveie nedgangen når det gjelder byggetillatelser, den gjennomsnittlige arbeidsuke, nye ordre på forbrukervarer og etableringen av nye bedrifter.
28.I skolens arbeidsuke ble Espen utplassert hos oss, i Aftenpostens redaksjon, for å få et innblikk i hvordan en journalist arbeider.
29.IG Metalls hovedkrav under den snart to måneder lange konflikten har vært 35 timers arbeidsuke med full lønnskompensasjon.
30.Innenriksdepartementet, hvor hun er ansatt, nektet å gi henne redusert arbeidsuke under henvisning til konsekvensene for britiske arbeidsgivere.
Le tue ultime ricerche