Norvegese-Svedese traduzione di av egen kraft

La Traduzione della parola av egen kraft da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

av egen kraft in svedese

av egen kraft
allmenn? egen kraft
Sinonimi per av egen kraft

 
 

Altri esempi
1.Alternativet er å oppsøke Spareskillingsbanken i Kristiansand med sikte på fusjon, og Sparebanken Sør vil heller ikke vike tilbake fra å etablere seg i Kristiansand av egen kraft.
2.De endrer seg så å si av egen kraft.
3.Det ubesvarte spørsmål er om veksten fortsetter av egen kraft så lenge at den kan løse de underliggende problemer.
4.Kommunalråd Jon P. Erlien som har overtatt som Oslos representant i senterselskapets styre efter Odd Wivegh, mener at Oslo kommune bør hjelpe sentret økonomisk igang med femårsplanen, men at den eventuelle videre utbygging må bæres frem av egen kraft.
5.Mon Camille Claudel i dette ansikt med den korte, noe brede nese, pannens høye helling, det besluttsomme hakeparti og den store, trossige og sensuelle munn har sett et speilbilde av egen kraft, egne lidenskaper ?
6.Selv avviser Magnusson dette, og forklarer at forretningsideen i Skrinet er å finne frem til selskaper som kan utvikles, enten av egen kraft eller ved den hjelp Skrinet kan gi.
7.Selv har Stray åpenbart ikke forstått alvoret, og han kommer ikke til å reise seg fra utenriksministerstolen av egen kraft, spår SVorganet, som anbefaler at man benytter den første og beste anledning til å kvitte seg med ham.
8.Vi vil av egen kraft fortjene å være de skandinaviske lands nasjonale flyselskap.
9.Den beste løperen er den som tilbakelegger en gitt distanse på kortest mulig tid, av egen kraft og med godkjent utstyr.
10.Den går videre av egen kraft.
Le tue ultime ricerche