Norvegese-Svedese traduzione di av fri vilje

La Traduzione della parola av fri vilje da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

av fri vilje in svedese

av fri vilje
avgjørelsealtro av fri vilja
Sinonimi per av fri vilje

 
 

Altri esempi
1.Brevene førte til at de to oppsøkte ambassaden, og sovjetiske ambassadefunksjonærer fremholdt søndag at de to kom av fri vilje til ambassaden for å få hjelp til å returnere til fedrelandet.
2.Forhåpentlig blir det fortsatt en naturlig utvikling hvor oljeansatte av fri vilje flytter fra felt til felt, og ved en overføring av operatørskapet til Statoil blir ikke den samlede norske kompetanseoppbygging større.
3.I London spekuleres det på om de to drar hjem helt av fri vilje, eller om de er lokket eller presset av den sovjetiske ambassade efter at avhopperne Oleg Bitov og Svetljana Peters (Stalin) nylig også har vendt tilbake fra England til Sovjet.
4.Samtidig med at Osman Tasdelen skrev brev til den tyrkiske presidenten, skrev han til en venn av familien at det ikke var av fri vilje han var med på å drepe.
5.For ham var hvert sjakkparti en ny prøve på menneskets evne til av fri vilje å treffe et valg, hvert trekk var for ham en viljesavgjørelse, fremholdt Erling Kristiansen, som minnet om Bjerkes heftige polemikk med professor Ingmar Hedenius i 1950årene, da Bjerke avviste" determinismens tankeknep", som han uttrykte det.
6.Av fri vilje.
7.Dessuten bør det stå at testator oppretter testamentet av fri vilje, og at hun eller han er" ved sans og samling".
8.Samtidig føres det fra Regjeringen en massiv hetskampanje mot oss i den hensikt å innbilde folk at vi er arbeidsløse av fri vilje.
Le tue ultime ricerche