Norvegese-Svedese traduzione di avdrag

La Traduzione della parola avdrag da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

avdrag in svedese

avdrag
lønnsostantivo avdrag
Sinonimi per avdrag
Parole simili

 
 

Wiki
Et avdrag er den delen av terminbeløpet som går til nedbetaling av gjeldssaldo. Som regel betaler man månedlige avdrag på lån i tillegg til renter, men størrelsen på avdragsdelen vil variere med lånetype, om lånet er tatt opp nylig eller er gammelt og hvor mange år lånet skal tilbakebetales over.

Altri esempi
1.Der det er en forbindelse mellom selger og finansieringsinstitusjon, og kjøper betaler gjelden i avdrag, må kjøpet skattemessig betraktes som avdragssalg, og kan ikke trekkes fra på selvangivelsen," sier ekspedisjonssjefen.
2.Der det er en forbindelse mellom selger og finansieringsinstitusjon, og kjøper betaler gjelden i avdrag, må kjøpet skattemessig betraktes som avdragssalg, og kan ikke trekkes fra på selvangivelsen, sier ekspedisjonssjef Bjørn Wichstrøm.
3.Dette ble gjort ved å betale fiktive regninger for annonseprovisjon og avdrag på fiktiv gjeld for samlet 1,7 millioner kroner.
4.Når det er en forbindelse mellom selger og finansieringsinstitusjon og kjøper betaler gjelden i avdrag, må kjøpet skattemessig betraktes som avdragssalg, og rentene kan ikke trekkes fra på selvangivelsen, uttalte ekspedisjonssjef Bjørn Wichstrøm til Aftenposten igår.
5.Når detaljene blir kjent, vil man se at det ikke er noen subsidiert rente og regulære avdrag.
6.Selv med ekstraordinært tilskudd ville jeg fått problemer med å betale innskudd, leie avdrag og renter.
7.Vi mener Husbanken har brutt kontrakten ved å øke renter og avdrag mer enn generell lønns og prisstigning, og vi vil ikke gi oss før vi har fått frem en endring, understreker Borgen.
8.Arbeidsdirektoratet kunne ikke satse på å betale renter og avdrag på anlegget året ut, og ansatt prosjektleder, hvis man ikke mente alvor med å bruke anlegget til et sted for narkomane, sier ordfører Steinar Berget.
9.Av de 200 kr. pr. mnd. i økningen i husleien for 1984 representerer mesteparten sannsynligvis økte renter, noe avdrag og resten økninger i driftsutgifter som ikke har noe med Husbanken å gjøre.
10.Av det israelske statsbudsjett går en tredjedel til forsvaret, ytterligere en tredjedel til renter og avdrag på utenlandslån og resten til øvrige formål, i stor utstrekning sosiale tiltak.
11.Av overskuddet ble 87 millioner kroner overført som avdrag på et midlertidig lån fra Staten, 73 millioner ble avsatt til investeringsformål.
12.Av rammen har Jern og Metall beregnet en kvart prosent som skal dekke økte avdrag til Husbanken.
13.Avdrag er som kjent en utgift på linje med andre utgifter som skal betales av en persons inntekter.
14.Avdrag og lån påheftet eiendommen skal betales av leietagerne som en del av husleien.
15.Avdrag på boliglån ydes som lån mot sikkerhet i boligen og renter på boliglån som lån.
16.B derimot, behøver bare å tjene ekstra kr. 6667, fordi hans skatt på toppen bare utgjør 25 % herav med kr. 1667, hvilket gir ham også en netto rest på kr. 5000, til avdrag på lånet.
17.Bankforbindelsene besluttet i siste uke å gi Horten Verft utsettelse med betaling av renter og avdrag, men de vil ikke stille driftskreditter til disposisjon.
18.Bare utgiftene til renter og avdrag på investert kapital må løpe opp i mangfoldige millioner i året.
19.Basisbeløpet forutsettes å dekke alle vanlige daglige utgifter med unntagelse av husleie, strøm, oppvarming, tannlege, renter og avdrag på boliglån.
20.Beboerne står dermed overfor valget mellom å betale mindre husleie eller å bruke noen av de pengene som tidligere gikk til avdrag og renter.
21.Boligetaten i Oslo sender nå ut en skrivelse til mer enn femti personer, som gjennom flere måneder ikke har vært i stand til å betale renter og avdrag på sine etableringslån.
22.Borettslagene som har deltatt i betalingsboikotten mot økningen i renter og avdrag på lån i Husbanken, har dannet en landsomfattende" Aksjon Husbank 83".
23.Både i 1983 og trolig også i 1984 vil man få en netto kapitaloverføring fra låntagerlandene til industrilandene fordi betaling av renter og avdrag på gamle lån overstiger de nye lån som ydes.
24.Både iår og neste år trenger Staten alle sine inntekter for å dekke sine utbetalinger i form av driftsutgifter, lån til statsbankene og for å betale avdrag på gjeld.
25.Båten" Skandinavia" som seiler mellom Oslo og København representerer en stor belastning i form av renter og avdrag, fordi lånet går over syv år og ikke 14 som normalt.
26.Da begynner også innbetaling av avdrag.
27.De dekker både drift, renter og avdrag.
28.De er levert, og seiler med dårlige rater som dekker driften og bidrar noe til renter og avdrag på gjeld.
29.De fleste opplever jo boligen som et formidabelt pengesluk med renter, avdrag, avgifter og stadig vedlikehold.
30.De første 8 år skal det ikke betales avdrag.
Le tue ultime ricerche