Norvegese-Svedese traduzione di avhenge

La Traduzione della parola avhenge da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

avhenge in svedese

avhenge
bero påverbo lita
Altri esempi
1.Det økonomiske opplegget vil avhenge av at kredittopplegget lykkes, sier Normann.
2.Dette vil imidlertid avhenge av om det lykkes å skaffe tilstrekkelig med interessenter og vedtak i bystyret neste sommer, opplyste han.
3.Fortsatt regjeringsdeltagelse vil for Kristelig Folkepartis vedkommende ikke minst avhenge av hva partiet oppnår i familiepolitikken, fremholder Nordlandrepresentanten.
4.Men virkeliggjørelsen av disse muligheter kommer til å avhenge av en oppriktig streben efter å sikre stabiliteten i utviklingen av de tosidige forbindelser og beskytte dem mot innflytelse fra tilfeldige skiftninger på den internasjonale arena, heter det videre.
5.Mye vil her avhenge av lønns og kostnadsutviklingen, fortsatte han.
6.Som sagt har vi veldig god tro på oss selv, men alt vil avhenge av forholdene.
7.Spørsmålet om hvor konkurransedyktige vi kan bli på dette felt, vil i stor grad avhenge av hvor hurtig vi er innstilt på å ta ibruk ny teknologi og hvor meget vi er villig til å satse på forskning og utvikling, sa han.
8.Utviklingen i 1985 vil i stor grad avhenge av om veksten i den amerikanske økonomi vil fortsette.
9.Alt vil avhenge av hvordan en slik krig vil forløpe.
10.Assisterende direktør Arne Flåtrud i Direktoratet for sjømenn sier til avisen at erstatningskravet vil avhenge av hvordan Libya svarer på protestnoten fra norske myndigheter og av sluttrapporten efter undersøkelsene.
11.Behandlingskvaliteten må ikke avhenge av betalingseven, men av sykdommens og behandlingens art.
12.Benkows arbeidspress vil avhenge av hvor effektive de respektive viseformenn i partiet og stortingsgruppe er.
13.Bergen Banks videre utvikling og bemanning i USA vil avhenge av hva den finske banken vil velge å gjøre i denne situasjonen.
14.Bevaring av denne vil avhenge av hvor omfattende den nye blokk, som blir byggetrinn tre, utformes.
15.Bibliotekbevilgningens størrelse vil i første rekke avhenge av det ambisjonsnivå kommunene legger seg på.
16.Den enkelte bedrifts premie vil derfor avhenge av det pensjonsnivå den ønsker.
17.Den fortsatte interesse i Bonn vil avhenge av om vi klarer å holde oss i den internasjonale forskningstopp, og hva andre land gjør," sier han.
18.Den fremtidige prisutviklingen på spotmarkedet vil avhenge av hvordan markedene i USA og Japan reagerer efter at hjulene kommer i gang igjen efter nasjonale helligdager denne uke.
19.Den videre utvikling av forholdet mellom Den katolske og de lutherske kirkene tror Klein vil avhenge av blant annet hvor enige lutheranerne er seg imellom.
20.Den videre utvikling på kort sikt vil avhenge av om de europeiske sentralbankene fortsetter sine intervensjoner i markedet, sier banksjef Håkon Kristoffersen i Christiania Bank og Kreditkasse til Aftenposten.
21.Det endelige resultat vil alltid avhenge av både arv og miljø.
22.Det endelige resultat vil for den enkelte skattyder avhenge av hans situasjon.
23.Det er derfor all grunn til å vente en sovjetisk motreaksjon i en eller annen form, men reaksjonsmåten vil avhenge av hvordan Moskva vurderer forholdet til Norge og eventuelle skadevirkninger.
24.Det er fremdeles lite arbeidsplasser i kommunen, og fremtiden vil bl.a. avhenge av hva som skjer med Gardermoen og utbyggingen der.
25.Det er imidlertid usikkert om jeg kommer til å være der borte så lenge, sier Knut Torbjørn Eggen, som legger til at mye vil avhenge av de sportslige tilbudene.
26.Det hele kan avhenge av tidspunktet for utbetaling av et eventuelt garantitillegg og hvordan man beregner rammen.
27.Det ideelle for idretten ville være å få to nye baner i tilknytning til vårt nuværende anlegg, men det vil avhenge av økonomi, sier foreningens formann, Jan Helgerud, til Aftenposten.
28.Det vil" avhenge av hvilke energipolitiske standpunkter regjeringene i VestEuropa inntar", sier Liesen.
29.Det vil avhenge av hvilke erfaringer russerne selv gjør og hvilke oppgaver disse styrkene er tiltenkt.
30.Det vil avhenge av myndighetenes vilje til å støtte de frie gruppene - både økonomisk og med hensyn til arbeidsmuligheter.
Parole simili

 
 

avhenge come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) avhengeavhengendeavhengt
Indicativo
1. Presente
jegavhenger
duavhenger
hanavhenger
viavhenger
dereavhenger
deavhenger
8. Perfetto
jeghar avhengt
duhar avhengt
hanhar avhengt
vihar avhengt
derehar avhengt
dehar avhengt
2. Imperfetto
jegavhang
duavhang
hanavhang
viavhang
dereavhang
deavhang
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde avhengt
duhadde avhengt
hanhadde avhengt
vihadde avhengt
derehadde avhengt
dehadde avhengt
4a. Futuro
jegvil/skal avhenge
duvil/skal avhenge
hanvil/skal avhenge
vivil/skal avhenge
derevil/skal avhenge
devil/skal avhenge
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha avhengt
duvil/skal ha avhengt
hanvil/skal ha avhengt
vivil/skal ha avhengt
derevil/skal ha avhengt
devil/skal ha avhengt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle avhenge
duville/skulle avhenge
hanville/skulle avhenge
viville/skulle avhenge
dereville/skulle avhenge
deville/skulle avhenge
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha avhengt
duville/skulle ha avhengt
hanville/skulle ha avhengt
viville/skulle ha avhengt
dereville/skulle ha avhengt
deville/skulle ha avhengt
Imperativo
Affermativa
duavheng
viLa oss avhenge
dereavheng
Negativa
duikke avheng! (avheng ikke)
dereikke avheng! (avheng ikke)
Le tue ultime ricerche